Vi fortsätter att ha våra ansökningar öppna som vanligt. Vi planerar och förbereder för vår utbildning även i dessa tider, men vi har ändrat vår ansökningsprocess. I vanliga fall brukar de som ansökt få komma till skolan för intervjuer och i vissa fall prov, men det här sker i år digitalt istället på grund av det rådande läget.

– Ända sedan vi öppnade för ansökningar i början av året har vi märkt av ett större intresse för våra kurser och fler ansökningar jämfört med samma tidpunkt förra året, berättar Victoria Öhrvall som jobbar som kommunikatör på Kaggeholms folkhögskola.

Om du vill läsa mer om hur våra antagningar går till läs nedan:

Antagningsprocessen är anpassad för att minska spridningen
Vi medverkar aktivt till att minska spridningen av coronaviruset genom att vi följer myndigheternas direktiv och rekommendationer. Vi följer utvecklingen och anpassar vår verksamhet till rådande omständigheter.

Detta får också konsekvenser för antagningarna till våra kurser. Normalt har vi intervjuer och antagningsprov på plats på skolan, men i år förbereder vi för att ordna allt detta via nätet. Detta för att minska resande och undvika att samla många människor på samma plats. Mer information om hur antagningen kommer gå till får du efter att du ansökt när du kallas till antagning.