Media TV-produktion

En tvåårig yrkesinriktad utbildning inom TV-produktion. Du lär dig allt om TV-produktion och berättande i form av text, grafik och inslag. Du deltar i studioproduktioner och tar fram olika TV-format. Media TV-produktion på Kaggeholm handlar om storytelling som berör. Vi ger dig förutsättningarna att arbeta med rörlig bild – där du vill.

Vill du läsa Media TV-produktion?

Ansökan inför hösttermin 2024 öppnar torsdag 1 februari.

År 1 – grundläggande medie- och TV-produktion

 

Under det första året lär du dig grunderna inom innehållsarbete och grundläggande medie- och TV-produktion i form av text, bild, ljud och video. Vårt kursupplägg är en mix av journalistik, produktionsplanering och produktionsteknik.

Du lär dig kamerateknik, inslagsproduktion, redigering och publicering med Adobe Premiere, Photoshop, Lightroom, WordPress och After Effects.

Praktiskt, personligt, på riktigt

Utbildningen är praktisk inriktad. Pedagogiken bygger på kortare teoretiska genomgångar och att du som kursdeltagare sedan snabbt får gå ut och prova praktiskt. Övningarna utvärderas i grupp.

Du har under utbildningens gång nära kontakt med dina lärare, som också fungerar som handledare och mentorer. Vi lägger stor vikt vid personlig utveckling under utbildningens gång.

Uppgifterna är verklighetsnära. Vi försöker ha ett upplägg som liknar det du kommer möta i arbetslivet i mediebranschen.

Journalistiskt berättande som grund

Innehållsproduktion handlar om berättande. Inledningsvis ligger fokus i utbildningen på journalistiskt berättande. Du får bland annat producera olika typer av journalistiska texter, producera nyhetsinslag och göra explainers.

Under utbildningen jobbar vi även med andra typer av kommunikation. Vi gör till exempel innehållsproduktion på uppdrag av externa uppdragsgivare (organisationer/företag).

Löpande under året analyserar vi medielandskapet och lär oss källkritik, tar upp samhällsfrågor och utforskar civilsamhället. En viktig del i utbildningen är också medieetik och andra lagar och regler som berör medievärlden.

Flerkamera- och studioproduktion

På skolan har vi tillgång till två TV-studior, en större och en mindre, där du får jobba med helt ny, professionell utrustning.

Som tekniska verktyg arbetar vi bland annat med BlackMagic Design, Sony och de olika programmen i Adobe Creative Cloud.

Redaktionellt arbete

Att jobba i mediebranschen handlar till väldigt stor del om samarbete. I flera kurser jobbar vi i redaktion där du får prova på både ledarroller och att jobba som reporter och fotograf.

Första året läses till stor del tillsammans med Media Content-produktion.

År 2 – fördjupning inom TV-produktion och praktik

 

Utbildningens andra år består av en fördjupning inom olika TV-format som till exempel dokumentärt berättande och enklare dramaproduktion. Utbildningen avslutas med en praktiktermin.

Storytelling i dokumentärfilm

Vi inleder andra TV-året med en kurs i dokumentärfilmens dramaturgi. Vi lär oss anslag, målbeskrivning, skeende, hinder och olika karaktärer. Sedan får deltagarna i mindre grupper producera kortdokumentärer som analyseras och utvärderas.

Reportageresa utomlands

Att jobba utomlands är en dröm för många och under hösten det andra året genomför vi en reportageresa inom Europa.  Kostnaden för resan betalas av kursdeltagarna själva.

Praktik inom mediebranschen

Sista terminen gör du praktik på ett mediehus, produktionsbolag, redaktion, intresseorganisation eller annan plats inom medievärlden.

Under utbildningens gång har vi återkommande inslag om entreprenörskap och vad du ska tänka på som frilansande mediearbetare.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig förutsättningar att inrikta dig på såväl journalistiska roller inom TV-branschen som mer kommersiella TV-roller inom produktionsbolag, företag och  organisationer.

Våra tidigare kursdeltagare jobbar idag som exempelvis TV-reporter, fotograf, redigerare, sändningsproducent, bildproducent, scripta, sociala medier-redaktör, webbredaktör, videoreporter, content producer, med mera.

Följ våra nuvarande kursdeltagare på instagram på @kaggeholmmedia

Nyfiken på var våra kursdeltagare gör praktik? Följ vår praktikblogg!

 

Hur går ansökningen till?

Ansökan öppnar 8 februari 2023. Ansök senast 17 april 2023. Antagningsdagar 2, 3 & 5 maj 2023.

Läs mer om avgifterna under året här.

Läs mer
Läs mer

Så här ansöker du
Skicka in din ansökan till utbildningen du är intresserad av via folkhögskolornas gemensamma system, SchoolSoft. Om du aldrig har använt SchoolSoft kommer du behöver skapa ett konto på Mina Sidor. Efter du har skapat ett konto/loggat in, kommer du kunna fylla i ansökningsformuläret.

Behörighet 
3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola. Alternativt uppfyller du kraven för reell kompetens.

Vid ansökan bifogas
– Ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen, en halv till en A4.
– Kopior av betyg/intyg från tidigare studier och arbete
– Ditt CV
– Personbevis (inte äldre än tre månader)
– En mobilfilm på max 2 minuter, där du berättar vem du är.

Antagningsprov
Efter sista ansökningsdag görs ett första urval bland de sökande.

Har du gått vidare så kallas du till en av antagningsdagarna (möjligheten att byta dag för antagningsprov är mycket begränsad).

Har du inte gått vidare får du besked om detta.

Antagningsdagar: 2, 3 och 5 maj.

Sista ansökningsdatum är 17 april 2023.

Vid problem med ansökan kontakta info@kaggeholm.se.

Kursupplägg Media TV-produktion

Kursupplägg medieutbildning tv
Kurser under år 1 - Läs mer här

Grundkurs medieproduktion

Här lär du dig grunderna i att producera content – att skapa relevant innehåll anpassat för olika kanaler och olika målgrupper. Vi tar avstamp i nyhetsbegreppet och jobbar med berättande för att hitta vinklar och ingångar som funkar i olika ämnen. Lär oss nyhetsvärdering och att skriva rubriker, ingresser, puffar, notiser och artiklar.

Du får göra rörliga inslag både i team och på egen hand. Påor och avor slipas, liksom intervjutekniken. Du lär dig bildspråk, får grundläggande kunskaper i kamera och redigering i program som Premiere Pro och Photoshop. Sociala medier är en självklar del av kursen. Vi jobbar integrerat med spridning, research och analys för olika målgrupper och olika plattformar.

Flerkameraproduktion

Du får lära dig flerkameraproduktion. Du går in i de olika rollerna som bildproducent, scripta, ljudtekniker och fotograf. Du lär dig vad varje roll tillför i teamarbetet. Du lär dig bildproduktionens kommunikation. Kursen är väldigt praktisk och du får prova på alla roller. Vi börjar med en enkel intervju tar sedan klivet in i musikproduktion. Sista veckan ägnas åt ett kreativt projekt där vi tillsammans skapar, förbereder och genomför en studioproduktion med inslag, vinjetter, gäster och musik. Programmet sänds över nätet och vi använder sociala medie-plattformar för att kommunicera med tittarna.

Explainer

Hur förklarar man komplicerade saker utan att tappa tittaren? Under explainerkursen använder vi grafik och animationer för att göra det komplexa enkelt. Du lär dig att presentera fakta så att den blir rolig och begriplig. Vi jobbar i After Effects och varvar övningar med att titta på hur grafik och animationer används i olika medieformat. Du gör en egen explainer och får jobba journalistiskt med vinkel, avgränsning och målgrupp för att hitta rätt sätt att presentera ditt innehåll i en vald kanal eller plattform.

Redaktionellt arbete

Vi går igenom de olika rollerna på en nyhetsredaktion – till exempel reporter, fotograf, redaktör, sajtansvarig och sociala medie-ansvarig. Du lär dig jobba med snabba deadlines med puffar och notiser men också planera för längre jobb och reportage både i text och rörligt. Viktiga delar är nyhetsvärdering, samarbete och att slipa vinklar med träffsäkra påor och skarpa ingresser. Sociala medier är en självklar del i research- och spridningsarbetet. Vi lär oss hur man optimerar sina jobb för att nå ut. Vi använder och lär oss publiceringsverktyget WordPress.

TV-format

TV-format är en jätteindustri idag och idéer till nya tv-program och inslag är en handelsvara.
För att få omvärldskoll och bli bra på innehåll får du under den här kursen jobba med idéer och programutveckling. Vi tittar på olika format, analyserar vad det är som gör t ex en talkshow, humorserie eller ett barnprogram unikt. Tillsammans jobbar vi sen fram idéer, skriver programförslag och gör pitchar. Du får också veta mer om olika yrkesroller och göra besök på en tv-produktion.

Studioproduktion

Du får lära dig flerkameraproduktion och är med och skapar flera studioproduktioner som sänds live på nätet. Du går djupare in i de olika rollerna som programledare, producent, bildproducent, ljudtekniker och fotograf.

Du lär dig producera innehåll som berör samt skapa engagemang för produktionerna på sociala medier. Vi gör en hel serie av direktsända talkshows, var och en med sitt eget tema.
Här får du prova på många olika roller i studion och i kontrollrummet, i redaktionen eller i teknikteamet. Kursen avslutas med ett lite större projekt.

Beställningsprojekt

Här får du tillämpa dina kunskaper i digital innehållsproduktion i ett projektarbete som utförs i mindre grupper. Varje grupp ska utifrån ett givet ämne/koncept skapa innehåll för publicering på webben och i sociala kanaler. Vi använder de berättarformat som passar bäst utifrån givet ämne/koncept och producerar innehåll i form av text, bild och video.

 

Personlig utveckling

Kursen personlig utveckling är som namnet beskriver en kurs där vi vill skapa utrymme för reflektion kring din personliga utveckling. Som folkhögskola vill vi jobba med frågan vem vill jag bli lika mycket som frågan vad vill jag bli och båda dessa frågor jobbar vi med i denna kurs. Vi vet att jobb inom mediebranschen kan vara stressigt och utmanande men så klart även inspirerande och givande. Därför tar vi upp ämnen som exempelvis prestationsångest, stress och återhämtning. En stor del av kursen handlar även om att skapa en trygg sammanhållning och ett gott arbetsklimat.

Under året har vi även masterclass-lektioner med olika fördjupningar som kan variera från termin till termin. Återkommande inslag under året är även tematiska lektioner om att vara frilans och i entreprenörskap.

Kurser under år 2 - Läs mer här

Dokumentärt berättande

Du lär dig dramaturgiverktyg från fiction och hur du applicerar dessa på dokumentärt berättande. Vi jobbar med den tydliga målbeskrivningen, hinder, perspektiv och karaktärsbeskrivning. Vi analyserar filmer och försöker hitta den underliggande berättelsen. Under kursen producerar vi korta dokumentärer i grupp. En viktig del av kursen är utvärderingen och analys av vad vi tar med oss in i andra typer av berättande.

Reportageresa utomlands

Att jobba utomlands är en dröm för många. Under kursen lär du dig att reka och förbereda medieprojekt i ett annat land. Inför resan får du träffa yrkesfolk med erfarenhet av att jobba professionellt utomlands. På plats hittar du miljöerna, berättelserna och människorna för att få fram dina historier på bästa sätt. Lärarna är med som stöd, men mycket av jobbet – både före och efter själva resan – gör du på egen hand.

TV-produktion – dramaproduktion

Kurstext kommer inom kort.

Praktik

Största delen av sista terminen gör du praktik på produktionsbolag, contentbyrå, redaktion, intresseorganisation eller annan plats inom medievärlden. Du väljer själv din praktikplats och gör upp om tider och arbetsuppgifter. Många arbetsplatser skriver till skolan och erbjuder bra praktikplatser. Under praktiken har du en handledare som tillsammans med dig ser till att praktiken blir en viktig del av studierna.

Blogg från kursdeltagare

Lärare på utbildningen

Linda Karlsson

Linda Karlsson

Kursföreståndare & Lärare

Linda är digital innehållsstrateg/redaktör och erfaren utbildare inom digital kommunikation och contentproduktion. Hon har en bakgrund som skrivande journalist och redaktionell arbetsledare och har bland annat varit chef för Nyheternas webb på TV4. I dag hjälper hon företag och organisationer att utveckla sin digitala närvaro och kommunikation på webben och i sociala medier. Kontakta Linda. 

Samuel Edsmyr

Samuel Edsmyr

Lärare

Samuel är en fd Kaggestudent som sedan han slutade 2015 har deltagit i flera TV-produktioner, såsom Idol, Bonde söker fru – kärlek åt alla, och filmat direktsänt från Röda mattan vid Oscarsgalan åt TV4. Samuel har producerat flera reklamfilmer och musikvideor. Han har ansvarat för artisters sidor på sociala medier och är även ofta anlitad som stillbildsfotograf.
Kontakta Samuel. 

Samuel Wänglöv

Samuel Wänglöv

Lärare & Skoltekniker

Samuel läste TV-produktion på Kaggeholm 2008-2010 och har sedan dess frilansat inom media i olika roller. Han har bott i Sri Lanka och arbetat inom hjälporganisationer. Var medlem i tekniska gruppen på Expressen inför nysatsningen av ExpressenTV, bildproducerat världsnyheter som t.ex. terrordåden i Paris, ansvarat för highlights från La Liga och Serie A, byggt sändningsstudios som ”Efter 5”, ”V75” & SVT:s nya morgonstudio.
Kontakta Samuel.

Jonathan Foster

Jonathan Foster

Lärare

Jonathan har studerat Media Technology and Arts i California där han är född. Han har varit fotograf sen 2002 när han arbetade med båda action sport och modeindustrin. År 2010 flyttade han till Hawaii för att jobba med olika humanitära projekt på öarna.

Sedan hans flytt till Stockholm år 2015 har han arbetad som chef över fotografi och kreativ produktion för märken som H&M, LÓréal, Eton, Volvo och TV-produktioner för TV4, SVT och Viasat.
Kontakta Jonathan

Adelina Jakobsson

Adelina Jakobsson

Lärare

Mer info kommer snart!
Kontakta Adelina. 

DELTAGARAVGIFTER

Skolavgift    
Skolavgiften går till fika, gemensamma aktiviteter, teknik och försäkring. 
1 800 kr/termin
Elevkårsavgift
Elevkårsavgiften går direkt till elevkåren som leds av elevrådet. Skolan hjälper elevrådet med faktureringen.
50 kr/år
Kursavgift TV-produktion
Kursavgiften går till material, produktion, transport, studiebesök, aktiviteter, utrustning och instrument.
4 100 kr/termin
Resa upp till 9 000 kr
   
Total kostnad per termin (exkl. resa) 5 950 kr/termin*

*Hela utbildningen består av fyra terminer. Deltagaravgiften betalas varje termin. 
Specifikation
Skolavgift  
Fika och gemensamma aktiviteter 1 100 kr/termin
Teknik 650 kr/termin
Försäkring 50 kr/termin
   
Elevkårsavgift 50 kr/år
   
Kursavgift Media TV-produktion  
Material 1 025 kr/termin
Produktion och transport 615 kr/termin
Utrustning och instrument 410 kr/termin
Studiebesök och aktiviteter 2 050 kr/termin
Resa upp till 9 000 kr
   
Total kostnad  
Totalt per termin utan kostnad för resa 5 950 kr/termin

Specifikationen visar hur avgiften normalt fördelar sig på olika kostnader. Fördelningen kan variera något från år till år på grund av löpande justeringar i kursupplägget.

 

Specifikation
Skolavgift
Fika och gemensamma aktiviteter 1 100 kr/termin
Teknik 650 kr/termin
Försäkring 50 kr/termin
Elevkårsavgift 50 kr/år
Kursavgift Media TV-produktion
Material 1 025 kr/termin
Produktion och transport 615 kr/termin
Utrustning och instrument 410 kr/termin
Studiebesök och aktiviteter 2 050 kr/termin
Resa upp till 9 000 kr
Total kostnad
Totalt per termin utan kostnad för resa 5 950 kr/termin*
*Hela utbildningen består av fyra terminer. Deltagaravgiften betalas varje termin. 

Specifikationen visar hur avgiften normalt fördelar sig på olika kostnader. Fördelningen kan variera något från år till år på grund av löpande justeringar i kursupplägget.

Media TV-produktion är för dig som vill skapa din framtid inom TV och rörlig bild.