Media TV-produktion

En tvåårig yrkesinriktad utbildning inom TV-produktion. Du lär dig allt om produktion av rörlig bild från grunden. Du deltar i studioproduktioner och tar fram olika TV-format. Media TV-produktion på Kaggeholm handlar om storytelling som berör. Vi ger dig förutsättningarna att arbeta med rörlig bild – där du vill.

Vill du läsa Media TV-produktion?

Ansök senast 15 april 2024!

År 1 – grunder i medie- och TV-produktion

 

Under det första året lär du dig grunderna inom innehållsarbete och grundläggande medie- och TV-produktion i form av text, bild, ljud och video. Vårt kursupplägg är en mix av journalistik, produktionsplanering och produktionsteknik.

Du lär dig kamerateknik, inslagsproduktion, redigering och publicering med Adobe Premiere, Photoshop, Lightroom, WordPress och After Effects.

Praktiskt, personligt, på riktigt

Utbildningen är praktiskt inriktad. Pedagogiken bygger på kortare teoretiska genomgångar och att du som kursdeltagare sedan snabbt får gå ut och prova praktiskt. Övningarna utvärderas i grupp.

Du har under utbildningens gång nära kontakt med dina lärare, som fungerar som handledare och mentorer. Vi lägger stor vikt vid personlig utveckling under utbildningens gång.

Uppgifterna är verklighetsnära. Vi försöker ha ett upplägg som liknar arbetslivet i mediebranschen.

Journalistiskt berättande som grund

Innehållsproduktion handlar om berättande. Inledningsvis ligger fokus i utbildningen på journalistiskt berättande. Du får bland annat producera nyhetsartiklar och nyhetsinslag och göra explainers.

Under utbildningen jobbar vi även med andra typer av kommunikation, till exempel innehållsproduktion på uppdrag av externa uppdragsgivare (organisationer/företag).

Löpande under året analyserar vi medielandskapet och lär oss källkritik, tar upp samhällsfrågor och utforskar civilsamhället. En viktig del i utbildningen är också medieetik och andra lagar och regler som berör medievärlden.

Flerkamera- och studioproduktion

På skolan har vi tillgång till två TV-studior, en större och en mindre, där du får jobba med professionell utrustning.

Som tekniska verktyg arbetar vi bland annat med BlackMagic Design, Sony och de olika programmen i Adobe Creative Cloud.

Redaktionellt arbete

Att jobba i mediebranschen handlar till väldigt stor del om samarbete. I flera kurser jobbar vi som en redaktion där du får prova på både ledarroller och att jobba som till exempel reporter, fotograf eller sociala medier-ansvarig.

Första året läses till stor del tillsammans med Media Content-produktion.

År 2 – fördjupning inom TV-format och praktik

 

Utbildningens andra år består av en fördjupning inom olika TV-format, reportageresa utomlands och praktik inom media. 

Storytelling i dokumentärfilm

Vi inleder det andra året med en kurs i dokumentärt berättande. Deltagarna får i mindre grupper producera kortdokumentärer som analyseras och utvärderas.

Reportageresa utomlands

Att jobba utomlands är en dröm för många och under höstterminen andra året genomför vi en reportageresa till Berlin. Kostnaden för resan betalas av kursdeltagarna själva.

Praktik inom mediebranschen

Sista terminen gör du praktik i ett mediehus, produktionsbolag, redaktion, intresseorganisation eller på annan arbetsplats inom medievärlden.

Under utbildningens gång har vi även återkommande inslag om entreprenörskap och vad du ska tänka på som frilansande mediearbetare.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig förutsättningar att inrikta dig på såväl journalistiska roller inom TV-branschen som mer kommersiella TV-roller inom produktionsbolag, företag och organisationer.

Våra tidigare kursdeltagare jobbar idag som exempelvis TV-reporter, fotograf, redigerare, sändningsproducent, bildproducent, scripta, sociala medier-redaktör, webbredaktör, videoreporter, content producer, med mera.

Följ våra nuvarande kursdeltagare på instagram på @kaggeholmmedia

Är du nyfiken på var våra kursdeltagare gör praktik? Följ vår praktikblogg!

 

Hur går ansökan till?

Ansökan öppnar 1 februari 2024. Ansök senast 15 april 2024.
Antagningsdagar är 6-8 maj 2024.

Läs mer om avgifterna under året här.

Läs mer
Läs mer

Så här ansöker du
Skicka in din ansökan till utbildningen du är intresserad av via folkhögskolornas gemensamma system, SchoolSoft. Om du aldrig har använt SchoolSoft behöver du skapa ett konto på Mina Sidor. Efter att du har skapat ett konto och loggat in, kan du sedan fylla i ansökningsformuläret.

Behörighet 
3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola. Alternativt uppfyller du kraven för reell kompetens.

Vid ansökan bifogas:

  • Ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen, en halv till en A4.
  • Kopior av betyg/intyg från tidigare studier och arbete
  • Ditt CV
  • Personbevis (inte äldre än tre månader)
  • En mobilfilm på max 2 minuter, där du berättar vem du är.

Antagningsprov
Efter sista ansökningsdag görs ett första urval bland de sökande.

Har du gått vidare så kallas du till en av antagningsdagarna (möjligheten att byta dag för antagningsprov är mycket begränsad).

Har du inte gått vidare får du besked om detta.

Antagningsdagar: 6, 7 och 8 maj 

Sista ansökningsdatum är 15 april 2024.

Vid problem med ansökan kontakta info@kaggeholm.se

Kursupplägg Media TV-produktion

Kursupplägg medieutbildning tv
Kurser under år 1 - Läs mer här

Grundkurs medieproduktion

Här lär du dig grunderna i att producera content – det vill säga att skapa relevant innehåll anpassat för olika kanaler och olika målgrupper. Vi tar avstamp i nyhetsbegreppet och jobbar med berättande för att hitta vinklar och ingångar som funkar i olika ämnen. Du lär dig nyhetsvärdering och att skriva rubriker, ingresser, puffar, notiser och artiklar.

Du får göra rörliga inslag både i team och på egen hand. Påor och avor slipas, liksom intervjutekniken. Du lär dig bildspråk, får grundläggande kunskaper i kamera och redigering i program som Premiere Pro och Photoshop. Sociala medier är en självklar del av kursen. Vi jobbar integrerat med spridning, research och analys för olika målgrupper och olika plattformar.

Flerkameraproduktion

Du får lära dig flerkameraproduktion. Du går in i de olika rollerna som bildproducent, scripta, ljudtekniker och fotograf. Du lär dig vad varje roll tillför i teamarbetet. Du lär dig bildproduktionens kommunikation. Kursen är väldigt praktisk och du får prova på alla roller. Vi börjar med en enkel intervju och går sedan vidare med musikproduktion. Sista veckan ägnas åt ett kreativt projekt där vi tillsammans skapar, förbereder och genomför en studioproduktion med inslag, vinjetter, gäster och musik. Programmet sänds över nätet och vi använder sociala medie-plattformar för att kommunicera med tittarna.

Explainer

Hur förklarar man komplicerade saker utan att tappa tittaren? Under explainerkursen använder vi grafik och animationer för att göra det komplexa enkelt. Du lär dig att presentera fakta så att den blir rolig och begriplig. Vi jobbar i After Effects och varvar övningar med att titta på hur grafik och animationer används i olika medieformat. Du gör en egen explainer och får jobba journalistiskt med vinkel, avgränsning och målgrupp för att hitta rätt sätt att presentera ditt innehåll i en vald kanal eller plattform.

Redaktionellt arbete

Att jobba redaktionellt är grunden för mycket av arbetet inom mediebranschen. Här övar vi på redaktionellt arbete i form av att vi under drygt två veckor driver en lokal nyhetssajt. Under kursen går vi igenom de olika rollerna på en redaktion – till exempel reporter, fotograf, redaktör, sajtansvarig och sociala medie-ansvarig. Du lär dig att producera innehåll med snabba deadlines men också att planera för längre jobb och reportage både i text och rörligt. Viktiga delar är nyhetsvärdering, samarbete och att slipa vinklar med träffsäkra påor och skarpa ingresser. Sociala medier är en självklar del i research- och spridningsarbetet. Du lär dig publiceringsverktyget WordPress samt hur du sökmotoroptimerar ditt innehåll för att nå ut.

Studioproduktion

Du får lära dig flerkameraproduktion och är med och skapar flera studioproduktioner som sänds live på nätet. Du går djupare in i de olika rollerna som programledare, producent, bildproducent, ljudtekniker och fotograf.

Du lär dig producera innehåll som berör samt skapa engagemang för produktionerna på sociala medier. Vi gör en hel serie av direktsända talkshows, var och en med sitt eget tema.
Här får du prova på många olika roller i studion och i kontrollrummet, i redaktionen eller i teknikteamet. Kursen avslutas med ett större projekt.

Beställningsprojekt

Här får du tillämpa dina kunskaper i digital innehållsproduktion i ett projektarbete som utförs i mindre grupper med en extern uppdragsgivare. Varje grupp ska utifrån ett givet ämne/koncept skapa innehåll för publicering på webben och i sociala kanaler. Vi använder de berättarformat som passar bäst utifrån givet ämne/koncept och producerar innehåll i form av text, bild och video.

Personlig utveckling

Under hela utbildningen ingår moment med personlig utveckling där vi vill skapa utrymme för reflektion kring din personliga utveckling. Som folkhögskola vill vi jobba med frågan ”vem vill jag bli” lika mycket som frågan ”vad vill jag bli”. Vi vet att jobb inom mediebranschen kan vara stressigt och utmanande men så klart även inspirerande och givande. Därför tar vi upp ämnen som exempelvis prestationsångest, stress och återhämtning. Tanken med personlig utveckling är även att skapa en trygg sammanhållning och ett gott arbetsklimat.

Under året har vi även lektioner med olika fördjupningar som kan variera från termin till termin. Återkommande inslag under året är även lektioner om att vara frilans och i entreprenörskap.

Kurser under år 2 - Läs mer här

Dokumentärt berättande

Här får du lära dig grunderna i dokumentärt berättande, från dramaturgi till att jobba med tydliga målbeskrivningar, hinder, perspektiv och karaktärsbeskrivning. Vi analyserar filmer och försöker hitta den underliggande berättelsen. Under kursen producerar vi korta dokumentärer i grupp. En viktig del av kursen är utvärderingen och analys av vad vi tar med oss in i andra typer av berättande.

Reportageresa utomlands

Under kursen lär du dig att reka och förbereda medieprojekt i ett annat land. Inför resan får du träffa yrkesfolk med erfarenhet av att jobba professionellt utomlands. På plats hittar du miljöerna, berättelserna och människorna för att få fram dina historier på bästa sätt. Lärarna är med som stöd, men mycket av jobbet – både före och efter själva resan – gör du på egen hand.

TV-produktion – dramaproduktion

Deltagarna lär sig grunderna i dramaproduktion och producerar en kortfilm i mindre grupper. Här ingår till exempel moment som manusskrivande, dramaturgi, scenografi och bildberättande.

Praktik i mediebranschen

Största delen av sista terminen gör du praktik på produktionsbolag, contentbyrå, redaktion, intresseorganisation eller annan plats inom medievärlden. Du väljer själv din praktikplats och gör upp om tider och arbetsuppgifter. Många arbetsplatser skriver till skolan och erbjuder bra praktikplatser. Under praktiken har du en handledare som tillsammans med dig ser till att praktiken blir en viktig del av studierna.

Blogg från kursdeltagare

Lärare på utbildningen

Linda Karlsson

Linda Karlsson

Kursföreståndare & Lärare

Linda är digital innehållsstrateg/redaktör och erfaren utbildare inom digital kommunikation och contentproduktion. Hon har en bakgrund som skrivande journalist och redaktionell arbetsledare och har bland annat varit chef för Nyheternas webb på TV4. I dag hjälper hon företag och organisationer att utveckla sin digitala närvaro och kommunikation på webben och i sociala medier. Kontakta Linda. 

Samuel Edsmyr

Samuel Edsmyr

Lärare

Samuel är en fd Kaggestudent som sedan han slutade 2015 har deltagit i flera TV-produktioner, såsom Idol, Bonde söker fru – kärlek åt alla, och filmat direktsänt från Röda mattan vid Oscarsgalan åt TV4. Samuel har producerat flera reklamfilmer och musikvideor. Han har ansvarat för artisters sidor på sociala medier och är även ofta anlitad som stillbildsfotograf.
Kontakta Samuel. 

Samuel Wänglöv

Samuel Wänglöv

Lärare & Skoltekniker

Samuel läste TV-produktion på Kaggeholm 2008-2010 och har sedan dess frilansat inom media i olika roller. Han har bott i Sri Lanka och arbetat inom hjälporganisationer. Var medlem i tekniska gruppen på Expressen inför nysatsningen av ExpressenTV, bildproducerat världsnyheter som t.ex. terrordåden i Paris, ansvarat för highlights från La Liga och Serie A, byggt sändningsstudios som ”Efter 5”, ”V75” & SVT:s nya morgonstudio.
Kontakta Samuel.

Jonathan Foster

Jonathan Foster

Lärare

Jonathan har studerat Media Technology and Arts i California där han är född. Han har varit fotograf sen 2002 när han arbetade med båda action sport och modeindustrin. År 2010 flyttade han till Hawaii för att jobba med olika humanitära projekt på öarna.

Sedan hans flytt till Stockholm år 2015 har han arbetad som chef över fotografi och kreativ produktion för märken som H&M, LÓréal, Eton, Volvo och TV-produktioner för TV4, SVT och Viasat.
Kontakta Jonathan

Adelina Jakobsson

Adelina Jakobsson

Lärare

Adelina är en innehållsproducent och även hon har studerat på Kaggeholms folkhögskola. Hon har också en utbildning inom ljudteknik, PA-teknik och liveljud. Utöver Kaggeholm jobbar hon som frilansande fotograf, klippare och grafisk designer. Hon har producerat olika typer av innehåll som poddar, rörligt material och grafiskt innehåll, både själv och med olika contentbyråer.
Kontakta Adelina. 

DELTAGARAVGIFTER

 

Skolavgift    
Skolavgiften går till fika, gemensamma aktiviteter, teknik och försäkring. 
1 800 kr/termin
Elevkårsavgift
Elevkårsavgiften går direkt till elevkåren som leds av elevrådet. Skolan hjälper elevrådet med faktureringen.
50 kr/år
Kursavgift TV-produktion
Kursavgiften går till material, produktion, transport, studiebesök, aktiviteter, utrustning och instrument.
5 100 kr/termin
Resa upp till 12 000 kr
   
Total kostnad per termin (exkl. resa) 6 950 kr/termin*

*Hela utbildningen består av fyra terminer. Deltagaravgiften betalas varje termin. 
Specifikation
Specifikation
Skolavgift
Fika och gemensamma aktiviteter 1 100 kr/termin
Teknik 650 kr/termin
Försäkring 50 kr/termin
Elevkårsavgift 50 kr/år
Kursavgift Media TV-produktion
Material 1 275 kr/termin
Produktion och transport 765 kr/termin
Utrustning och instrument 510 kr/termin
Studiebesök och aktiviteter 2 550 kr/termin
Resa upp till 12 000 kr
Total kostnad
Totalt per termin utan kostnad för resa 6 950 kr/termin*
*Hela utbildningen består av fyra terminer. Deltagaravgiften betalas varje termin. 

Specifikationen visar hur avgiften normalt fördelar sig på olika kostnader. Fördelningen kan variera något från år till år på grund av löpande justeringar i kursupplägget.

Media TV-produktion är för dig som vill skapa din framtid inom TV och rörlig bild.

Ansök senast 15 april 2024!