Bibel och Teologi

Equip Bible School

Bibelskolan på Cypern har fokus på att i en internationell miljö studera Bibeln, grundas i den kristna tron och formas som lärjunge. Undervisningen hålls av både nationella- och internationella bibellärare och talare. Undervisningen är på engelska. Läs mer

Teamträningsskolan

Teamträningsskolan är en rikstäckande utbildning för dig som vill praktisera din kristna tro som ledare i en församling. Utbildningen innehåller kursdagar, webbföreläsningar, självstudier, englandsresa och praktik i en lokal församling.

Läs mer

Logga ALT

Akademi för ledarskap & teologi (ALT)

ALT är en bred teologisk ledarutbildning som innefattar kurser inom bibelkunskap och bibelteologi, systematisk teologi och etik, kyrkohistoria, mission, religionshistoria och samtidskunskap, själavård, ledarskap, förkunnelse  och undervisning, diakoni, församlingsliv mm. Det samlade navet genom hela utbildningen är yrkes- och ledarträning.

Läs mer

Bibelskola: Ibios

IBIOS är en träningsplats mitt i Citykyrkan. IBIOS utmärkande drag är betoningen på det övernaturliga livet förenat med en teologisk förankring i en lärjungatränande miljö.

Läs mer

Bibelakademin i Uppsala

Välkommen att lära dig mer om Bibeln & livet! På Bibelakademin studerar du Gamla och Nya testamentet. Du får en översikt av Bibelns alla böcker och får se hur frälsningshistorien löper som en röd tråd från Bibelns första till sista bok. Du får också fördjupa dig i flera aktuella ämnen, till exempel Bibelns syn på livsstil, prioriteringar och val i livet.

Läs mer

bibelskola stockholm

Bibelskola STHLM

Bibelskola Sthlm är en bibelskola där du kommer att få allt från en djupare förståelse av Bibeln och den kristna tron till praktiska erfarenheter av att arbeta i församlingsmiljö. Mitt i Stockholm kommer du att studera och praktisera bibeln, få en hållbar grund för din tro och inse vad det verkligen handlar om att följa Jesus. Tillsammans med andra kommer du att uppmuntras, utmanas och inspireras att ta nya steg i ditt liv som troende.

Läs mer