Bibelskola Sthlm

Bibelskola Sthlm är en bibelskola där du kommer att få allt från en djupare förståelse av Bibeln och den kristna tron till praktiska erfarenheter av att arbeta i församlingsmiljö. Mitt i Stockholm kommer du att studera och praktisera bibeln, få en hållbar grund för din tro och inse vad det verkligen handlar om att följa Jesus. Tillsammans med andra kommer du att uppmuntras, utmanas och inspireras att ta nya steg i ditt liv som troende. Välkommen med!

Vill du läsa Bibelskola Sthlm?

Ansökan inför hösttermin 2024 öppnar torsdag 1 februari.

Ett år som ger inriktning för resten av livet!

Under ett år får du tränas, formas och växa i livet med Gud genom undervisning och praktisk erfarenhet i lokala församlingar. I hjärtat av församlingen får du studera Bibeln med Jesus i centrum för att växa som lärjunge och tränas att tjäna andra människor och världen.

Gör ett av ditt livs bästa val och investera ett år i dig själv och din tro. Ett år som kommer att förvandla ditt liv, ge dig vänner för livet och hjälpa dig att bli rotad i din tro. Ett år som kan få vara starten på ditt livs äventyr och den framtid Gud har för dig

På Bibelskola Sthlm får du möta Gud och formas i din tro tillsammans med andra. Du kommer att få utveckla din kreativitet och lära dig att tjäna Gud och andra människor. Under Bibelskoleåret följs du av lärare och handledare som ger vägledning och stöd.

 

Följ oss på instagram @bibelskolasthlm

Om utbildningen

 

På Bibelskola Sthlm kommer du att få allt från en djupare förståelse av Bibeln och den kristna tron till praktiska erfarenheter av att arbeta i församlingsmiljö. Du kommer att få studera och praktisera Bibeln, få en hållbar grund för din tro och förstå vad det verkligen handlar om att följa Jesus. Tillsammans med andra kommer du att uppmuntras, utmanas och inspireras att ta nya steg i ditt liv som troende. 

 

I ett samarbete mellan flera församlingar i och runt Stockholm kommer vi at kunna erbjuda dig denna fantastiska möjlighet att gå bibelskola. Som deltagare kommer du att finnas mitt i en församlingsmiljö där du hela tiden kan omsätta det du lär dig i praktiken.

 

Vi har vår bas på Kaggeholms folkhögskola i Vasastan, Stockholm.

Församlingar som står bakom Bibelskola Sthlm

​Bibelskola Sthlm anordnas av Kaggeholms Folkhögskola i samarbete med flera lokala församlingar i Stockholmsområdet och Mälardalen.  

Pingst utbildning är huvudman för skolan. 

 

Församlingar:
Aspnäskyrkan, Botkyrka Pingstförsamling, Centrumkyrkan, Grindtorpskyrkan, Pingstkyrkan Nynäshamn, Skärgårdskyrkan, Sollentuna Pingstkyrka, Filadelfia Stockholm (Bergakyrkan, Mälarökyrkan, Tyresö Pingstkyrka & Filadelfia Rörstrand), Pingstkyrkan Södertälje, Södertörnkyrkan och Väsby Pingst 

Hur går ansökningen till?

Läs mer

Såhär går det till
Skicka in din ansökan till utbildningen du är intresserad av via folkhögskolornas gemensamma system, SchoolSoft. Om du aldrig har använt SchoolSoft kommer du behöver skapa ett konto på Mina Sidor. Efter du har skapat ett konto/loggat in, kommer du kunna fylla i ansökningsformuläret.

Vid ansökan bifogas
– Personbevis (inte äldre än tre månader)

Övrig information inför ansökan:

– Kursen är studiemedelsberättigad och är registrerad hos CSN på en gymnasialnivå.
– Du ordnar boende själv – men kontakta oss gärna om du önskar tips!

Läs mer

Såhär går det till
Skicka in din ansökan till utbildningen du är intresserad av via folkhögskolornas gemensamma system, SchoolSoft. Om du aldrig har använt SchoolSoft kommer du behöver skapa ett konto på Mina Sidor. Efter du har skapat ett konto/loggat in, kommer du kunna fylla i ansökningsformuläret.

Vid ansökan bifogas
– Personbevis (inte äldre än tre månader)

Övrig information inför ansökan:

– Kursen är studiemedelsberättigad och är registrerad hos CSN på en gymnasialnivå.
– Du ordnar boende själv – men kontakta oss gärna om du önskar tips!
– Behöver du hjälp med ansökan eller råd? Kontakta oss!

Kursinnehåll

Veckan på bibelskolan

Vi har undervisning fyra dagar i veckan och den femte dagen är avsatt för praktik och studier.

Måndag till torsdag har vi undervisning mellan 8:45-15:15.

Veckan på bibelskolan

Vi har undervisning fyra dagar i veckan och den femte dagen är avsatt för praktik och studier.
Måndag till torsdag har vi undervisning mellan 8:45-15:15.

Bibel

Vi går genom Gamla och Nya testamentet för att få en grundläggande förståelse för Bibelns olika böcker samt hur respektive bok passar in i Bibelns stora berättelse. Undervisningen på måndagar kommer att ge dig redskap att själv kunna läsa, förstå och praktisera Bibeln.

Troslära

När vi studerar troslära kommer det att ge dig en fördjupning av tron med Bibeln som primär kunskapskälla. Bibelteologi i dialog med troende genom hela kyrkohistorien kommer att svara på frågor som: Vad är det vi tror? Varför tror vi så? Hur relaterar det till allt annat i livet?

Lärjungaskup & Ledarskap (Stockholm & Västerås)

Det kristna livet inte bara är någonting vi lär oss i teorin utan något vi lever ut i praktiken. Vi lär oss om Lärjungaskap, det personliga livet och den egna efterföljelsen till Jesus, samt Ledarskap, att hjälpa andra att göra det samma.  
Vår önskan är att du skall växa och utvecklas i din tro och se att just du har någonting att ge andra. I detta ämne vill vi också hjälpa dig att etablera och utveckla goda vanor som kommer att bära dig långt efter att ditt år på bibelskolan är över.

Församling och kreativitet (Stockholm & Västerås))

I detta ämne vill vi ge dig en djupare förståelse för varför den kristna församlingen behövs; både för dig som individ, i gruppen och i samhället. Vi kommer jobba med frågor som: Varför finns församlingen? Hur lever vi församling? Vad är det att fira gudstjänst?  

Samtidigt riktar vi blickarna utåt och tänker kring hur den kristna gemenskapen kan påverka och välsigna vår omvärld, utifrån både ett bibliskt- och samhällsperspektiv. I den kreativa delen tar vi upp saker som att Gud är en skapande Gud och utforskar detta på olika sätt.  

Praktik

När du går Bibelskola Sthlm kommer du att vara kopplad till en församling där du under året gör din praktik. Här får du möjlighet att ta det du lär dig i undervisningen och praktisera det i lokala församlingsmiljöer. Vi kommer att matcha dina gåvor och passion till en lämplig uppgift i en församlingsmiljö. Du kommer att få handledning av någon i den församling där du praktiserar. r.

Encounter

En encounter eller retreat är dagar som på ett speciellt sätt inbjuder till Gudsmöten. Under en vecka kommer vi att åka till en lägergård för att få undervisning, lovsjunga tillsammans och tillbe Jesus. Du kommer att få möjlighet till förbön och samtal med lärarna på plats. Det är dagar med god mat, mycket gemenskap och livsförvandlande Gudsmöten. 

Resa

Varje år åker vi som Bibelskola på en resa. Vi har bland annat åkt till Los Angeles, Armenien, Georgie, England och Lettland. Dessa resor ger minnen för livet och är tillfällen där du kommer att få praktisera din tro, få nya erfarenheter och se andra kulturer.

Övrigt

Utöver allt detta kommer Bibelskolan att innehålla bön och lovsång varje morgon, en massa härlig gemenskap och förhoppningsvis också livsförvandlande Gudsmöten. 

Caroline Wettebrand

Caroline Wettebrand

Kursföreståndare & lärare

Caroline undervisar Lärjungaskap och ledarskap på torsdagar (Stockholm+Västerås).

Hon jobbar på Kaggeholms Folkhögskola med aktiviteter, Bibelskola Sthlm och som skolpastor.

Caroline brinner för unga människor och att se dem växa både i sig själva och sin tro. Hon älskar att få hjälpa människor in i ledarskap och funktion, samt att hjälpa dem hitta hem som lärjunge till Jesus & bygga sin grund för livet i Gud. 
Kontakta Caroline.

Jenny Gajicki

Jenny Gajicki

Lärare

Jenny undervisar Församling och kreativitet på onsdagar (Stockholm). Jenny är pastor i Fridhemskyrkan, New Life och också lärare på Bibelskola Sthlm.

Förutom att vara pastor och lärare är hon även verksam som låtskrivare, artist och musiker. Jenny brinner för nya kreativa uttryck av församling, att hela livet ska få levas och spela roll för Guds rike samt att människor ska få hitta friheten i Jesus.
Kontakta Jenny

Emilia Tellebo

Emilia Tellebo

Lärare

Emilia undervisar Bibel på måndagar. Hon är en naturälskande, bollsportsintresserad norrlänning som bott de senaste 11 åren i Stockholm. Emilia älskar att dricka gott kaffe och samtala med människor om livet och tron på Jesus.

Tidigare har hon studerat teologi och arbetat både i församling som pastor och på bibelskola. Tjänsten på Bibelskola Sthlm sker parallellt med att hon även studerar till att bli ämneslärare inom svenska och religion.
Kontakta Emilia.

Erika Nilsson

Erika Nilsson

Lärare

Erika undervisar i Församling och Kreativitet på onsdagar i Västerås. Hon är även barn & ungdomsledare i sin hemförsamling Sala Pingst.

Erika är utbildad hippolog med ridlärarinriktning och älskar att möta människor utanför kyrkan. Hon brinner för att nå ut med evangeliet till dem som inte hört talas om Jesus men också att få se människor växa i sitt lärjungaskap och efterföljelse till Gud.
Kontakta Erika.

DELTAGARAVGIFTER

Skolavgift    
Skolavgiften går till fika, gemensamma aktiviteter, teknik och försäkring. 

1 800 kr/termin

Elevkårsavgift
Elevkårsavgiften går direkt till elevkåren som leds av elevrådet. Skolan hjälper elevrådet med faktureringen.

50 kr/år

Kursavgift Bibelskola Sthlm
Kursavgiften går till material, studiebesök och aktiviteter.

1 500 kr/termin

Resa

6 000 – 12 000 kr

 

 

Total kostnad per termin (exkl. resa)

3 350 kr/termin 

Specifikation
Skolavgift
Fika och gemensamma aktiviteter 1 100 kr/termin
Teknik 650 kr/termin
Försäkring 50 kr/termin
Elevkårsavgift 50 kr/år
Kursavgift Bibelskola Sthlm
Material 200 kr/termin
Studiebesök och aktiviteter 1 300 kr/termin
Resa 6 000 – 12 000 kr
Total kostnad
Totalt per termin utan kostnad för resa 3 550 kr/termin

Specifikationen visar hur avgiften normalt fördelar sig på olika kostnader. Fördelningen kan variera något från år till år på grund av löpande justeringar i kursupplägget.

Specifikation
Skolavgift
Fika och gemensamma aktiviteter 1 100 kr/termin
Teknik 650 kr/termin
Försäkring 50 kr/termin
Elevkårsavgift 50 kr/år
Kursavgift Bibelskola Sthlm
Material 200 kr/termin
Studiebesök och aktiviteter 1 300 kr/termin
Resa 6 000 – 12 000 kr
Total kostnad
Totalt per termin utan kostnad för resa 3 550 kr/termin

Specifikationen visar hur avgiften normalt fördelar sig på olika kostnader. Fördelningen kan variera något från år till år på grund av löpande justeringar i kursupplägget.

Investera ett år i dig själv och din tro