Allmän Kurs

På Allmän kurs är det du som står i fokus: här kan du läsa in hela din gymnasiekompetens eller komplettera med de ämnen du saknar från tidigare gymnasiestudier. Allmän kurs är en väg vidare till högre studier och jobb. Kursen har antagning till både höst- och vårterminen. 

Vill du läsa Allmän kurs?

Gymnasienivå

 

allmän kurs på gymnasienivå studerar du 1-3 år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet.

För att få grundläggande behörighet till högskola och universitet ska du ha kunskaper motsvarande lägst godkänd i tio ämneskurser (se nedan).

Studierna på Allmän kurs på Kaggeholm är en helhet och när du studerar på folkhögskola kan det hända att du får studera ämnen som du redan har behörighet i.

När du har klarat av allmän kurs på gymnasienivå utfärdas ett intyg som intygar grundläggande behörighet till högskolan eller yrkeshögskolan.

Utbildningen är CSN-berättigad. Du betalar en deltagaravgift per termin. 

Utvecklas & väx

Som studerande hos oss på Allmän kurs får du behörighet till högre studier men vi vill också hjälpa dig att växa som människa och se nya möjligheter i livet.

Vi gör ofta studiebesök, till exempel inom kultur- och samhällsliv för att ge inblick i aktuella samhällsfrågor.

Utbildningen på Allmän kurs ger dig möjlighet att få nya kunskaper, vidga dina vyer i mötet med andra kursdeltagare och få ökad förståelse för och delaktighet i beslut som äger rum i samhället.  

Allmän kurs grundnivå

På Kaggeholms folkhögskola kan du också studera Allmän kurs på grundnivå. Läs mer här:

Så här går ansökan till

Läs mer om ansökan till Allmän kurs

Så här går ansökan till:
Skicka in din ansökan till utbildningen du är intresserad av via folkhögskolornas gemensamma system SchoolSoft. Du kan ansöka enkelt via vår hemsida. Om du aldrig har använt SchoolSoft kommer du behöva skapa ett konto på Mina Sidor. Efter du har skapat ett konto kommer du kunna fylla i ansökningsformuläret. Allmän kurs på grundskolenivå har antagning under hela läsåret och du kan ansöka under hela året. Allmän kurs på gymnasienivå har antagning i augusti och januari.

Krav för antagning:
Krav för antagning allmän kurs gymnasienivå
• Du är minst 18 år
• Du har grundskolekompetens i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap

Vid ansökan bifogas:
I din ansökan behöver du skicka med:
• Ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill studera på allmän kurs
• Personbevis från Skatteverket alt. ett giltigt LMA-kort
• Kopior på betyg och intyg från tidigare utbildningar
• Två referenser som vi kan ta kontakt med (ej släkt eller vän)

Om du behöver komplettera din ansökan tar vi kontakt med dig där.

Intervju:
Du blir kallad till en intervju där du får berätta om dig själv och om varför du vill studera allmän kurs hos oss. Vi lägger stor vikt vid studiebehov och motivation. Efter din intervju får du besked om du har blivit antagen eller inte.

Läs mer om ansökan till Allmän kurs

Så här går ansökan till:
Skicka in din ansökan till utbildningen du är intresserad av via folkhögskolornas gemensamma system SchoolSoft. Du kan ansöka enkelt via vår hemsida. Om du aldrig har använt SchoolSoft kommer du behöva skapa ett konto på Mina Sidor. Efter du har skapat ett konto kommer du kunna fylla i ansökningsformuläret. Allmän kurs på grundskolenivå har antagning under hela läsåret och du kan ansöka under hela året. Allmän kurs på gymnasienivå har antagning i augusti och januari.

Krav för antagning:
Krav för antagning allmän kurs grundskolenivå
• Du är minst 18 år
• Du är klar med SFI D-nivå (du kan även bli antagen om dina kunskaper motsvarar D-nivå oavsett utbildningsbakgrund)

Krav för antagning allmän kurs gymnasienivå
• Du är minst 18 år
• Du har grundskolekompetens i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap

Vid ansökan bifogas:
I din ansökan behöver du skicka med:
• Ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill studera på allmän kurs
• Personbevis från Skatteverket alt. ett giltigt LMA-kort
• Kopior på betyg och intyg från tidigare utbildningar
• Två referenser som vi kan ta kontakt med (ej släkt eller vän)

När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till din e-postadress. Om du behöver komplettera din ansökan tar vi kontakt med dig där.

Intervju:
Du blir kallad till en intervju där du får berätta om dig själv och om varför du vill studera allmän kurs hos oss. Vi lägger stor vikt vid studiebehov och motivation. Efter din intervju får du besked om du har blivit antagen eller inte.

Kursinnehåll

Kurser under året:
Engelska 5
Kursens namn: Engelska 5
Skolans namn: Kaggeholm
Nivå: Gymnasienivå
Omfattning: 100p, två lektioner/vecka
Mål: Efter kursen ska deltagaren: se punkt 1-5 för kursplanerna i ämnet Engelska  
Innehåll: Se centralt innehåll för kursen Engelska 5

Metod: Muntlig och skriftlig framställning, samtal och diskussioner i små grupper och i helklass, läs- och hörförståelse, muntlig och skriftlig bearbetning av texter och hörövningar, genomgångar/föreläsningar, läsning av skönlitteratur och sakprosa, film, TV- och radioprogram, TED-talks, ordövningar, grammatikövningar. All undervisning och interaktion i klassrummet sker på engelska.

Krav för att bli godkänd: För att bli godkänd i kursen och få behörighet behöver kursdeltagaren förutom att klara närvarokravet på 80 % även på godkänd nivå:
– Kursdeltagaren kan kommunicera i tal och skrift på engelska med ett visst flyt och på ett relativt varierat, tydligt och sammanhängande sätt.
– Deltagit i samtal och diskussioner i klassrummet kring lärobokens texter, hörövningar och uppgifter.
– Skrivit ett antal texter där kursdeltagaren berättar, kommenterar, argumenterar, sammanfattar etc.
– Hållit en muntlig redovisning där kursdeltagaren berättar, kommenterar, argumenterar, sammanfattar etc.
– På godkänd nivå klarat ett läs- och hörförståelseprov
– Gjort ett antal av lärobokens kapitelprov

Litteratur/material/resurser: Solid Gold 1; Hedencrona et al

Engelska 6
Kursens namn: Engelska 6
Skolans namn: Kaggeholm
Nivå: Gymnasienivå
Omfattning: 100p, två lektioner/vecka
Mål: Efter kursen ska deltagaren: se punkt 1-9 för kursplanerna i ämnet engelska   
Innehåll: Se centralt innehåll för engelska 6

Metod: Muntlig och skriftlig framställning, samtal och diskussioner i små grupper och i helklass, läs- och hörförståelse, muntlig och skriftlig bearbetning av texter och hörövningar, genomgångar/föreläsningar, läsning av skönlitteratur och sakprosa, film, TV- och radioprogram, TED-talks, ordövningar, grammatikövningar. All undervisning och interaktion i klassrummet sker på engelska.

Krav för att bli godkänd: För att bli godkänd i kursen och få behörighet behöver kursdeltagaren förutom att klara närvarokravet på 80 % även på godkänd nivå:
– Kursdeltagaren kan kommunicera i tal och skrift på engelska med ett flyt och på ett relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat sätt samt med anpassning till mottagare och situation
– Hållit en muntlig redovisning där kursdeltagaren med god struktur argumenterar, värderar, sammanfattar, kommenterar etc.
– Deltagit i samtal och diskussioner i klassrummet kring lärobokens texter, hörövningar och uppgifter
– Skrivit ett antal texter, även av formell karaktär, där kursdeltagaren med god struktur argumenterar, värderar, sammanfattar, kommenterar etc.
– På godkänd nivå klarat ett läs- och hörförståelseprov
– Gjort ett antal av lärobokens kapitelprov

Litteratur/material/resurser: Solid Gold 2; Hedencrona et al

Matematik 1a
Kursens namn: Matematik 1a
Skolans namn: Kaggeholms folkhögskola
Nivå: Gymnasienivå
Omfattning: 100 p
Mål: Efter kursen ska deltagaren: se punkt 1-7 för kursplanerna i ämnet matematik   
Innehåll: Se centralt innehåll för Matematik 1a 
Metod: Skriftliga prov, muntliga förhör, samtal och diskussioner

Krav för att bli godkänd: För att bli godkänd i kursen och få behörighet behöver kursdeltagaren förutom att klara närvarokravet på 80 % även på godkänd nivå visa kunskap om och kunna använda kursens centrala innehåll genom att klara lärobokens prov och att i samtal med läraren visa att man förstått kursens centrala innehåll:
– Aritmetik
– Algebra
– Geometri
– Sannolikhetslära
– Statistik

Litteratur/material/resurser: M 1a, Holmström et al., Liber

Naturkunskap 1b
Kursens namn: Naturkunskap 1b
Skolans namn: Kaggeholms folkhögskola
Nivå: Gymnasienivå
Omfattning: 100 p
Mål: Efter kursen ska deltagaren: se punkt 1-6 för kursplanerna i ämnet naturkunskap     
Innehåll: Se centralt innehåll för naturkunskap 1b  
Metod: Genomgångar, samtal och diskussioner, laborationer, inlämningsuppgifter, exkursioner och studiebesök

Krav för att bli godkänd: För att bli godkänd i kursen och få behörighet behöver kursdeltagaren förutom att klara närvarokravet på 80 % även:
– Aktivt delta i samtal under genomgångar och i grupparbeten
– Lämna in laborationsrapporter
– Söka och sammanställa information
– Lämna in tidslinjer och tankekartor
– Göra muntliga redovisningar
– Delta i exkursioner och museibesök

Litteratur/material/resurser: Frank Gul, Björndahl et al., Liber

Religionskunskap 1
Kursens namn: Religionskunskap 1
Skolans namn: Kaggeholms folkhögskola
Nivå: Gymnasienivå
Omfattning: 50p
Mål: Efter kursen ska deltagaren: se punkterna 1-5 under ”Ämnets syfte” i kursplanen för ämnet Religionskunskap.
Innehåll: Se centralt innehåll för kursen Religionskunskap 1, 50 poäng.
Metod: Muntlig och skriftlig framställning; argumentationsanalys; samtal och diskussioner; muntlig och skriftlig reflektion; genomgångar/föreläsningar; läsning och analys av viktiga texter inom olika religioner och livsåskådningar; analyser av musik- och konstverk relaterade till religion och livsåskådningar; läsning och analys av texter om etik samt om relationen mellan vetenskap och tro; film; TV- och radioprogram; poddar; studiebesök.

Krav för att bli godkänd: För att bli godkänd i kursen och få behörighet behöver kursdeltagaren förutom att klara närvarokravet på 80 % även på godkänd nivå:
– Kunna göra enkla tillämpningar av teorier och begrepp som är centrala inom religions- och livsåskådningsvetenskap
– Kunna göra enkla argumentationsanalyser om frågor i ämnets centrala områden
– Läst och analyserat några utdrag ur källor inom olika religioner och livsåskådningar
– Läst och analyserat utdrag ur enklare litteratur som diskuterar olika religioner och livsåskådningar
– Kunna göra enkla analyser av hur olika religioner och livsåskådningar kan motivera etik
– Skrivit en enkel analys av hur relationen mellan vetenskap kan förstås i en aktuell fråga, t ex skapelse och evolution
– Gjort en intervju med någon som är engagerad i en religion eller i en livsåskådning
– Deltagit i samtal och diskussioner i klassrummet

Litteratur/material/resurser: Delar ur Under samma himmel (Sanoma), delar ur En mosaik (Sanoma), utdrag ur källor om olika religioner och livsåskådningar, utdrag ur litteratur som diskuterar olika religioner och livsåskådningar

Samhällskunskap 1a1
Kursens namn: Samhällskunskap 1a1
Skolans namn: Kaggeholms folkhögskola
Nivå: Gymnasienivå
Omfattning: 50 poäng
Mål: Efter kursen ska deltagaren: se punkt 1-5 under ”Ämnets syfte” i kursplanen för ämnet Samhällskunskap
Innehåll: Se centralt innehåll för Samhällskunskap 1a1
Metod: Muntlig och skriftlig framställning; samtal och diskussioner; muntlig och skriftlig reflektion; läsning och analys av tidningsartiklar; debatter; genomgångar/föreläsningar film; TV- och radioprogram; poddar; studiebesök.

Krav för att bli godkänd: För att bli godkänd i kursen och få behörighet behöver kursdeltagaren förutom att klara närvarokravet på 80 % även på godkänd nivå:
– Skrivit om och diskuterat olika sätt att organisera grupper och samhällen demokratiskt på olika nivåer
– Lärt sig göra enklare argumentationsanalyser om ämnets centrala frågor – t ex om demokratimodeller, rättvisa, mänskliga rättigheter
– Regelbundet analyserat nyheter i relation till politik och olika grundläggande rättigheter
– Skrivit och diskuterat om individers och gruppers identitet med hjälp av kategorier såsom etnicitet, livsåskådning, kön, ålder, social bakgrund
– Skrivit, berättat och diskuterat om viktiga samhällsfrågor och deras lösningar, t ex frågor som berör rasism, jämlikhet, arbete, ekonomi och politiskt engagemang
– Lärt sig använda enklare källkritik för att undersöka och diskutera samhällsfrågor
– Deltagit i en debatt
– Deltagit i samtal och diskussioner i klassrummet

Litteratur/material/resurser: Delar ur ARENA 123 (Gleerups), delar ur Stringent 1b (Studentlitteratur), nyhetsartiklar, debattartiklar

Historia 1a1
Kursens namn: Historia 1a1
Skolans namn: Kaggeholms folkhögskola
Nivå: Gymnasienivå
Omfattning: 50 poäng
Mål: Efter kursen ska deltagaren: se punkt 1 – 5 under ”Ämnets syfte” i kursplanen för ämnet Historia
Innehåll: Se centralt innehåll för Historia 1a1
Metod: Muntlig och skriftlig framställning; samtal och diskussioner; muntlig och skriftlig reflektion; genomgångar/föreläsningar; läsning om och analys av grundläggande historievetenskaplig teori och metod; läsning och tolkning av källor; bildanalys; läsning och analys av enklare sekundärlitteratur; film; TV- och radioprogram; poddar; studiebesök.

Krav för att bli godkänd: För att bli godkänd i kursen och få behörighet behöver kursdeltagaren förutom att klara närvarokravet på 80 % även på godkänd nivå:
– Kunna förklara några europeiska och utomeuropeiska tidsindelningar av historien samt kunna problematisera dessa
– Skriftligt eller muntligt kunna visa på en grundläggande förståelse av historievetenskaplig metod
– Läst och tolkat kortare delar ur några historiska källor
– Skrivit om och diskuterat några viktiga förändringsprocesser och fördjupningar i historien innan 1800-talet
– Skrivit om och diskuterat industrialisering, demokratisering och globala förändringsprocesser under 1800- och 1900-tal
– Skrivit en reflekterande text om hur social bakgrund, livsåskådning, kön, etnicitet, generation och sexualitet kan påverka en människas roll i någon politisk konflikt eller kulturell förändring
– Samtalat och diskuterat om exempel på hur historia kan användas på olika sätt i aktuella konflikter och/eller samarbetssträvanden
– Deltagit i samtal och diskussioner i klassrummet

Litteratur/material/resurser: Delar ur Samband historia (Sanoma), delar ur Milstolpar (Natur & Kultur), delar ur Historiens ansikte (Liber), delar ur Historia 1b – Den lilla människan och de stora sammanhangen (Studentlitteratur), utdrag ur olika historiska källor

Svenska 1
Kursens namn: Svenska 1
Skolans namn: Kaggeholms folkhögskola
Nivå: Gymnasienivå
Omfattning: 100p
Mål: Efter kursen ska deltagaren: se punkt 1-9 i kursplanen i ämnet svenska  
Innehåll: Se centralt innehåll för Svenska 1
Metod: Muntlig och skriftlig framställning, samtal och diskussioner, muntlig och skriftlig reflektion, genomgångar/föreläsningar, loggboksskrivande, läsning av skönlitteratur och sakprosa, film, TV- och radioprogram, poddar, studiebesök.

Krav för att bli godkänd: För att bli godkänd i kursen och få behörighet behöver kursdeltagaren förutom att klara närvarokravet på 80 % även på godkänd nivå:
– Hållit en muntlig redovisning
– Läst en roman och ett antal andra texter som redovisats skriftligt och/eller muntligt
– Skrivit fyra längre texter som behandlar kursens innehåll, varav ett reportage och en recension
– Kunna tillämpa referatteknik
– Regelbundet skrivit i loggbok
– Deltagit i samtal och diskussioner i klassrummet

Litteratur/material/resurser: Svenska impulser 1; Eriksson, Markstedt

Svenska 2
Kursens namn: Svenska 2
Skolans namn: Kaggeholms folkhögskola
Nivå: Gymnasienivå
Omfattning: 100p
Mål: Efter kursen ska deltagaren: se punkt 1-9 i kursplanen i ämnet svenska
Innehåll: Se centralt innehåll för Svenska 2
Metod: Muntlig och skriftlig framställning, samtal och diskussioner, muntlig och skriftlig reflektion, genomgångar/föreläsningar, loggboksskrivande, läsning av skönlitteratur och sakprosa, film, TV-och radioprogram, poddar, studiebesök.

Krav för att bli godkänd: För att bli godkänd i kursen och få behörighet behöver kursdeltagaren förutom att klara närvarokravet på 80 % även på godkänd nivå:
– Hållit en muntlig redovisning av argumenterande karaktär
– Läst en roman och ett antal andra texter som redovisats skriftligt och/eller muntligt
– Skrivit fyra längre texter som behandlar kursens innehåll, varav en argumenterande och en skönlitterär analys
– Behärska referatteknik
– Regelbundet skrivit i loggbok
– Deltagit i samtal och diskussioner i klassrummet

Litteratur/material/resurser: Svenska impulser 2; Eriksson, Markstedt

Svenska 3
Kursens namn: Svenska 3
Skolans namn: Kaggeholms folkhögskola
Nivå: Gymnasienivå
Omfattning: 100p
Mål: Efter kursen ska deltagaren: se punkt 1-9 i kursplanen i ämnet svenska
Innehåll: Se centralt innehåll för Svenska 3
Metod: Muntlig och skriftlig framställning, samtal och diskussioner, muntlig och skriftlig reflektion, genomgångar/föreläsningar, loggboksskrivande, läsning av skönlitteratur och sakprosa, film, TV- och radioprogram, poddar, studiebesök.

Krav för att bli godkänd: För att bli godkänd i kursen och få behörighet behöver kursdeltagaren förutom att klara närvarokravet på 80 % även på godkänd nivå:
– Hållit ett tal (ett informerande, argumenterande eller högtidstal)
– Läst en roman och andra skönlitterära texter samt sakprosatexter som redovisats skriftligt och/eller muntligt
– Skrivit fyra längre texter varav ett Pm/vetenskaplig rapport och en litteraturanalytisk text
– Behärska referatteknik
– Regelbundet skrivit i loggbok
-Deltagit i samtal och diskussioner i klassrummet

Litteratur/material/resurser: Svenska impulser 3; Eriksson, Markstedt

Matematik 2b/2c, 3b/3c*
Särskild behörighet, kursen ges vid behov.
Naturkunskap 2*
Särskild behörighet, kursen ges vid behov
Svenska som andraspråk 1
Kursens namn: Svenska som andraspråk 1
Skolans namn: Kaggeholms folkhögskola
Nivå: Gymnasienivå
Omfattning: 100 p
Mål: Efter kursen ska deltagaren: se punkt 1-9 i kursplanen i ämnet Svenska som andraspråk 
Innehåll: Se centralt innehåll för Svenska som andraspråk 1
Metod: Muntlig och skriftlig framställning, samtal och diskussioner, muntlig och skriftlig reflektion, genomgångar/föreläsningar, loggboksskrivande, läsning av skönlitteratur och sakprosa, film, TV- och radioprogram, poddar, studiebesök.

Krav för att bli godkänd: För att bli godkänd i kursen och få behörighet behöver kursdeltagaren förutom att klara närvarokravet på 80 % även på godkänd nivå:
– Hållit en muntlig redovisning
– Läst en roman och ett antal andra texter som redovisats skriftligt och/eller muntligt
– Skrivit fyra längre texter som behandlar kursens innehåll, varav ett reportage och en recension
– Kunna tillämpa referatteknik
– Regelbundet skrivit i loggbok
– Deltagit aktivt i samtal och diskussioner i klassrummet

Litteratur/material/resurser: Språkporten 1, 2, 3, Svenska som andraspråk/ Monika Åström, Studentlitteratur
Språkporten BAS/ Monika Åström, Studentlitteratur
Svenska impulser 1/Markstedt, Eriksson, Sanoma Utbildning
Diverse litteratur och tidningsartiklar

Svenska som andraspråk 2
Kursens namn: Svenska som andraspråk 2
Skolans namn: Kaggeholms folkhögskola
Nivå: Gymnasienivå
Omfattning: 100 p
Mål: Efter kursen ska deltagaren: se punkt 1-9 i kursplanen i ämnet Svenska som andraspråk
Innehåll: Se centralt innehåll för Svenska som andraspråk 2
Metod: Muntlig och skriftlig framställning, samtal och diskussioner, muntlig och skriftlig reflektion, genomgångar/föreläsningar, loggboksskrivande, läsning av skönlitteratur och sakprosa, film, TV-och radioprogram, poddar, studiebesök.

Krav för att bli godkänd: För att bli godkänd i kursen och få behörighet behöver kursdeltagaren förutom att klara närvarokravet på 80 % även på godkänd nivå:
– Hållit en muntlig redovisning av argumenterande karaktär
– Läst en roman och ett antal andra texter som redovisats skriftligt och/eller muntligt
– Skrivit fyra längre texter som behandlar kursens innehåll, varav en argumenterande och en skönlitterär analys
– Behärska referatteknik
– Regelbundet skrivit i loggbok
– Deltagit aktivt i samtal och diskussioner i klassrummet

Litteratur/material/resurser:  Språkporten 1, 2, 3, Svenska som andraspråk/ Monika Åström, Studentlitteratur
Språkporten BAS/ Monika Åström, Studentlitteratur
Svenska impulser 2/Markstedt, Eriksson, Sanoma Utbildning
Diverse litteratur och tidningsartiklar

Svenska som andraspråk 3
Kursens namn: Svenska som andraspråk 3
Skolans namn: Kaggeholms folkhögskola
Nivå: Gymnasienivå
Omfattning: 100 p
Mål: Efter kursen ska deltagaren: se punkt 1-9 i kursplanen i ämnet Svenska som andraspråk
Innehåll: Se centralt innehåll för Svenska som andraspråk 3
Metod: Muntlig och skriftlig framställning, samtal och diskussioner, muntlig och skriftlig reflektion, genomgångar/föreläsningar, loggboksskrivande, läsning av skönlitteratur och sakprosa, film, TV- och radioprogram, poddar, studiebesök.

Krav för att bli godkänd: För att bli godkänd i kursen och få behörighet behöver kursdeltagaren förutom att klara närvarokravet på 80 % även på godkänd nivå:
– Hållit ett tal (ett informerande, argumenterande eller högtidstal)
– Läst en roman och andra skönlitterära texter samt sakprosatexter som redovisats skriftligt och/eller muntligt
– Skrivit fyra längre texter varav ett Pm/vetenskaplig rapport och en litteraturanalytisk text
– Behärska referatteknik
– Regelbundet skrivit i loggbok
– Deltagit aktivt i samtal och diskussioner i klassrummet

Litteratur/material/resurser: 
Språkporten 1, 2, 3, Svenska som andraspråk/ Monika Åström, Studentlitteratur
Språkporten BAS/ Monika Åström, Studentlitteratur
Svenska impulser 3/Markstedt, Eriksson, Sanoma Utbildning
Diverse litteratur och tidningsartiklar

Bra att veta

Övrigt:
Studieomdöme

Efter att ha studerat minst ett år på heltid, eller motsvarande på deltid, så får du ett studieomdöme. Lärarna sätter ett gemensamt studieomdöme på varje deltagare som uppnått närvarokravet och studerat aktivt under minst ett år. Det är folkhögskolans bedömning av studier och värdering av din studieförmåga. Studieomdömet ges i en sjugradig skala.

  • Utmärkt studieförmåga (4)
  • Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3,5)
  • Mycket god studieförmåga (3)
  • God – Mycket god studieförmåga (2,5)
  • God studieförmåga (2)
  • Mindre god – God studieförmåga (1,5)
  • Mindre god studieförmåga (1)

Läs gärna Folkbildningsrådets ”Anvisningar för Folkhögskolornas studieomdömen

FOKUS
Ungefär en gång i månaden deltar du i en gemensam samling för hela skolan där vi lyssnar till olika föreläsningar, tar del av presentationer från de olika linjerna eller gör någon aktivitet tillsammans.
Personlig utveckling

Under din tid på Kaggeholm får du på olika sätt chans att utvecklas som människa. Detta kan ske i bla. diskussioner i smågrupper och i personliga samtal. På skolan finns också möjlighet till samtal med en kurator.

Coachning

Under studietiden har du regelbundna träffar med din mentor för stöd och uppföljning av dina studier. Vi erbjuder också möjligheten att samtala med och få vägledning av skolans studie- och yrkesvägledare. 

Behörigheter
Läs mer om behörigheter här. 
Folkhögskolans urvalsgrupp

Läs mer om Folkhögskolans urvalsgrupp här. 

SeQF nivå 4

SeQF 4 på Kaggeholms folkhögskolas Allmänna kurs på gymnasienivå

Efter kursen ska kursdeltagaren ha kunskaper motsvarande lägst godkänd i sju till tio stycken av gymnasieskolans kurser (GY11): svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1a/1b/1c, religion 1, historia 1a1, naturkunskap 1a1 och samhällskunskap 1a1.

Utbildningen är heltidsstudier under minst ett läsår. När kursdeltagaren har uppnått godkända studier motsvarande gymnasieskolan utfärdas ett SeQF4-intyg. Intyget kan användas för studier i Europa och säkerställer att kursdeltagaren har uppnått vissa läranderesultat av kunskaper, färdigheter och kompetenser.

SeQF 4

Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, SeQF, är kopplad till den europeiska referensramen för kvalifikationer, EQF. Syftet med referensramarna är att göra det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

När du uppnått godkända studier på Allmän kurs gymnasienivå får du ett SeQf 4-intyg från oss. SeQf nivå 4 säkerställer följande kvalifikationer:

 

Kunskaper 

Kan visa:

Fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, kunskaper om modeller och metoder inom ett arbets- eller studieområde.

Färdigheter

Kan:

Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde, följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom givna tidsramar, kommunicera på minst ett främmande språk inom aktuellt arbets- eller studieområde.

Ansvar och självständighet

Kan:

Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt, självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som kan leda till vidare lärande och professionell utveckling, kritiskt värdera och förhålla sig självständig till valet av källor, värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat, ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Senast reviderad: feb 2024

Elisabet Bylund

Elisabet Bylund

Biträdande rektor, SYV & kursföreståndare

Elisabet är biträdande rektor, studie och yrkesvägledare och kursföreståndare på Allmän kurs.  Hon har tidigare arbetat flera år inom kommunal vuxenutbildning som lärare och skolledare.
Kontakta Elisabet. 

Cecilia Forsling

Cecilia Forsling

Kursföreståndare, Lärare

Cecilia är kursföreståndare och lärare på Allmän kurs och undervisar i engelska och svenska. Cecilia har tidigare arbetat som gymnasielärare och har undervisat utländska studenter på universitet i svenska som andraspråk.
Kontakta Cecilia. 

Ingemar Nilsson

Ingemar Nilsson

Lärare

Ingemar undervisar matematik och naturkunskap. Han är civilingenjör med inriktning kemi- och bioteknik och har arbetat som ingenjör drygt tio år. Han är också utbildad gymnasielärare och har tidigare undervisat bland annat matematik, kemi och fysik. Ingemar är även lärare för Allmän kurs Akalla.
Kontakta Ingemar. 

Stefan Storrank

Stefan Storrank

Lärare

Stefan är lärare på Allmän kurs och undervisar i historia och samhällskunskap.

Kontakta Stefan

Nathalie Robertsson

Nathalie Robertsson

Lärare

Nathalie är lärare på Allmän kurs och undervisar i svenska, svenska som andra språk, studieteknik och folkbildning. Nathalie undervisar även på Allmän kurs i Akalla och är utbildad folkhögskollärare.
Kontakta Nathalie.

Charlotte Pettersson

Charlotte Pettersson

Lärare

Charlotte är lärare på allmän kurs och undervisar i religion och svenska. Charlotte är även lärare för Allmän kurs Akalla där hon undervisar i samhälle, engelska och svenska.

Kontakta Charlotte.

DELTAGARAVGIFTER

Skolavgift    
Skolavgiften går till fika, gemensamma aktiviteter, teknik och försäkring. 

1 800 kr/termin

Elevkårsavgift
Elevkårsavgiften går direkt till elevkåren som leds av elevrådet. Skolan hjälper elevrådet med faktureringen.

50 kr/år

Kursavgift Allmän kurs
Kursavgiften går till material, studiebesök och aktiviteter.

500 kr/termin

 

 

Total kostnad per termin

2 350 kr/termin 

Specifikation
Skolavgift
Fika och gemensamma aktiviteter 1 100 kr/termin
Teknik 650 kr/termin
Försäkring 50 kr/termin
Elevkårsavgift 50 kr/år
Kursavgift Allmän kurs
Material 200 kr/termin
Studiebesök och aktiviteter 300 kr/termin
Total kostnad
Totalt per termin 2 350 kr/termin

Specifikationen visar hur avgiften normalt fördelar sig på olika kostnader. Fördelningen kan variera något från år till år på grund av löpande justeringar i kursupplägget.

Specifikation
Skolavgift
Fika och gemensamma aktiviteter 1 100 kr/termin
Teknik 650 kr/termin
Försäkring 50 kr/termin
Elevkårsavgift 50 kr/år
Kursavgift Allmän kurs
Material 200 kr/termin
Studiebesök och aktiviteter 300 kr/termin
Total kostnad
Totalt per termin 2 350 kr/termin

Specifikationen visar hur avgiften normalt fördelar sig på olika kostnader. Fördelningen kan variera något från år till år på grund av löpande justeringar i kursupplägget.

Från Komvux till Allmän kurs mot högskolestudier

Från Komvux till Allmän kurs mot högskolestudier

Camila, 21, bestämde sig för att läsa upp sina betyg på Komvux men hoppade av för att gå Allmän kurs på Kaggeholms folkhögskola. Camila: ”Här är lärarna lättillgängliga och bryr sig om dig.”År 2021 tog Camila studenten, mitt under coronaepidemin. Hon fick som många...

Från Allmän kurs på Kaggeholm till Kungliga Tekniska Högskolan

Från Allmän kurs på Kaggeholm till Kungliga Tekniska Högskolan

Hadi Amiri kom till Sverige som ensamkommande som 16-åring. Efter att ha pluggat in sina betyg på folkhögskola läser han nu tekniskt basår på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Målet är att därefter läsa vidare och börja plugga maskinteknik. Hadi Amiri är 23 år och...

Gå Allmän kurs och få högskolebehörighet

Har du frågor?