Allmän kurs med språkträning

Kaggeholms folkhögskola har en filial i Uppsala där det finns Allmän kurs. Kursen är för dig som är ny i Sverige, har avslutat eller är i slutet av Sprint eller SFI. Du vill fördjupa dina kunskaper i svenska och förbereda dig för studier på gymnasienivå.

Ansökan öppen

Kursens innehåll

Kursens fokus är svenska som andraspråk. Därför tränar vi mycket på svenska språket. Det gör vi genom att prata och lyssna på svenska, läsa texter på svenska och skriva på svenska i olika övningar och uppgifter. Vi fördjupar också vår kunskap om hur demokratin och det svenska samhället fungerar. För att lära oss samtalar vi och diskuterar, arbetar både enskilt och med gemensamma projekt, och gör studiebesök.

Det finns också möjlighet att läsa engelska på grundläggande nivå och matematik för att lära sig matematikens ord på svenska.

Kort information

  • Kursen är på heltid. Du går i skolan måndag till fredag.
  • Du går minst ett år på kursen. Om du behöver kan du gå flera år.
  • För att gå kursen måste du vara 18 år eller äldre.
  • Du behöver ha grundläggande kunskaper i svenska (motsvarande SFI eller Sprint).
  • När du slutar kursen får du ett intyg. Intyget kan ge behörighet att läsa på gymnasienivå.
  • Kursen ger rätt till studiemedel från CSN.
  • Undervisningen på kursen är gratis, men du betalar för böcker, kopiering, internet, studiebesök, fika och obligatorisk försäkring.

Kurser under året

Kurser under året:
Svenska som andraspråk
Vi behöver språket! För att kunna leva, bo och arbeta i Sverige behöver du kunna svenska. Därför använder vi mycket tid till att träna på svenska, använda svenskan och lära oss mer svenska. I det svenska samhället finns det mycket information, till exempel i förskolan och skolan, i vården, när vi söker arbete, när vi arbetar och i huset där vi bor. För att förstå informationen och veta vad och hur vi ska göra behöver vi kunna svenska. Allt handlar om språket! Vi vill hjälpa dig att lära dig mer!
Samhällskunskap
Språket är viktigt, men det är också viktigt att veta hur samhället fungerar. När många människor lever tillsammans behöver vi förstå varandra. Därför får du lära dig hur olika saker fungerar i Sverige. Vi pratar om demokrati och politik, men också om vad som uppfattas som rätt beteende i Sverige och i andra länder. Vi vill hjälpa dig att förstå hur samhället fungerar så att du själv kan ta ansvar för ditt och din familjs liv.
Engelska
I Sverige är det viktigt att kunna svenska, men det är också viktigt att kunna engelska. Därför får du studera engelska hos oss. Om du inte har läst engelska tidigare hjälper vi dig att lära dig från början.
Matematik
Matematik är också språk! Det är alltid bra att kunna räkna, men matematik handlar också om att lära sig svenska och att förstå olika saker i samhället (till exempel nyheter). Vi tränar på att räkna och på att lära oss språket som hör ihop med matematiken. Om du inte har läst matematik tidigare hjälper vi dig så att du lär dig.
Robert Wirehag

Robert Wirehag

Klassföreståndare

Elisabet Bylund

Elisabet Bylund

Biträdande rektor & SYV

DELTAGARAVGIFTER

Skolavgifter

Fika och gemensamma aktiviteter    600 kr/termin
Teknik    100kr/termin
Försäkring 50 kr/termin

Kursavgifter: Allmän kurs Uppsala

Kurslitteratur    500-1000 kr/termin
Material     800 kr/termin

Total kostnad

Totalt per termin utan kurslitteratur    1550 kr/termin

    Ansökan öppen