Allmän kurs med Bibel & Kommunikation

Kaggeholms folkhögskola har en filial i Södertälje där det finns Allmän kurs. Kursen är för dig som behöver läsa en del kurser som gör att du kan söka in till högskola. Du får även lära dig kommunikation som kan vara ett steg att lättare komma in på arbetsmarknaden.

 

Nästa start hösten 2018

Kursens innehåll

Det här är n allmän folkhögskolekurs som öppnar dörrar för framtiden. Vi tror att det kan få vara ett första steg mot högskolestudier. Du får möjlighet att läsa in behörighet i vissa ämnen, så att du kan söka till högskolan. Vi vill ge dig en fördjupning i Bibeln och en kristen tro. Du får jobba ihop med andra i grupp, öka din sociala förmåga.  Vi ger dig en spännande praktik. Hos oss får du ett stöd av erfarna lärare samtidigt som du lär dig kreativ användning av sociala medier

Kort information

  • Kursen är på heltid. Du går i skolan måndag till fredag. Studierna är från 08-16. Mellan 14-16 studerar man och gör läxor tillsammans.
  • En halvdag i veckan är det praktik.
  • Du går minst ett år på kursen. Om du behöver kan du gå flera år.
  • För att gå kursen måste du vara 18 år eller äldre.
  • När du slutar kursen får du ett intyg. Intyget kan ge behörighet att läsa på gymnasienivå.
  • Kursen ger rätt till studiemedel från CSN.
  • Undervisningen på kursen är gratis, men du betalar för böcker, kopiering, internet, studiebesök, fika och obligatorisk försäkring.

Kurser under året

Kurser under året:
Samhällskunskap

 

Språket är viktigt, men det är också viktigt att veta hur samhället fungerar. När många människor lever tillsammans behöver vi förstå varandra. Därför får du lära dig hur olika saker fungerar i Sverige. Vi pratar om demokrati och politik, men också om vad som uppfattas som rätt beteende i Sverige och i andra länder. Vi vill hjälpa dig att förstå hur samhället fungerar så att du själv kan ta ansvar för ditt och din familjs liv.

Engelska

I Sverige är det viktigt att kunna svenska, men det är också viktigt att kunna engelska. Därför får du studera engelska hos oss. Om du inte har läst engelska tidigare hjälper vi dig att lära dig från början.

Matematik

Matematik är också språk! Det är alltid bra att kunna räkna, men matematik handlar också om att lära sig svenska och att förstå olika saker i samhället (till exempel nyheter). Vi tränar på att räkna och på att lära oss språket som hör ihop med matematiken. Om du inte har läst matematik tidigare hjälper vi dig så att du lär dig.

Kommunikation

xx

Bibel

xx

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d8173.995625685258!2d17.626518444986285!3d59.19095649595684!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x465f129eed0190fb%3A0xb86b973b3a61f968!2sPingstf%C3%B6rsamlingen+i+S%C3%B6dert%C3%A4lje!5e0!3m2!1ssv!2sse!4v1528363794327" width="1920" height="400" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

    Ansökningar tas emot löpande