Själavårdsutbildningen

Utbildningen anordnas av June folkhögskola i samarbete med Pingst fria församlingar i samverkan. Utbildningen består av fyra delkurser fördelade på två terminer och vänder sig till dig som har erfarenhet av själavårdande samtal och vill fördjupa dig i ämnet själavård i församlingen. Från och med våren 2020 så flyttar utbildningen från Kaggeholms folkhögskola där den funnits sedan 1991 till June folkhögskola i Jönköping.

Varje kursomgång startar klockan 17 med middag på torsdagen och avslutas med lunch på söndagen. Utbildningen innehåller föreläsningar i storgrupp, bearbetning i litteraturgrupper, basgrupper, egen reflektionstid samt skapande kreativa pass.

Ansökan & datum m.m.

När du söker och blir antagen till utbildningen förbinder du dig att delta vid samtliga kurstillfällen och genomföra arbetsuppgifterna i mellanperioderna. Din ansökan ska kompletteras med rekommendation från din församlings föreståndare eller ordförande.

Del 1: 23-26 januari 2020
Del 2: 23-26 april 2020
Del 3: 10-13 september 2020
Del 4: 19-22 november 2020

Pris: 3.100:- per utbildningstillfälle, inkl helpension.

Din ansökan och rekommendation skickas till : June folkhögskola.  att: själavårdsutbildningen. Västra Storgatan 14. 553 15 Jönköping.

Sista ansökningsdag: 1 oktober 2019.

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta kursledare Ingrid Svanell på ingrid.svanell@gmail.com

KURSTILLFÄLLE ETT  

 • Vad är själavård?
 • Gudsbild.
 • Självbild.
 • Tystnadsplikt och tystnadsrätt.

KURSTILLFÄLLE TVÅ 

 • Själsvårdssamtalet
 • Själavård med människor med missbrukarproblematik.
 • Våld i nära relationer.
 • Själavård i mångkulturell församling.
 • Psykisk ohälsa.
 • Att starta ett själavårdsteam.

KURSTILLFÄLLE TRE 

 • Sorg och förlust.
 • Kris och katastrof.
 • Sexualitet, porr och relationer.
 • Att möta människor i livets slutskede.
 • Trons kris och utveckling.
 • Konflikthantering.

KURSTILLFÄLLE FYRA 

 • Förlåtelse och försoning.
 • Skam och skuld
 • Sund andlighet.
 • Samtalsmetodik.
 • Att växa och mogna som själavårdare.

Utbildningslärare: Roland Stahre, Ingrid Svanell & Erika Jarander.

Kontakta Ingrid för frågor eller funderingar. Nästa kursstart är våren 2020 i Jönköping via June Folkhögskola.