Reell kompetens

Om du saknar den formella behörighet som krävs för att söka till Media TV-produktion och Media Content-produktion, så kan bedömning av reell kompetens vara ett alternativ.

Reell kompetens grundar sig på de kunskaper och erfarenheter som du fått i form av erfarenheter från exempelvis arbetsliv, föreningsliv eller kurser. Dessa erfarenheter värderas för att avgöra om din kompetens är relevant för den utbildning du söker.

Om du vill ansöka om reell kompetens anger du detta i samband med din ansökan till utbildningen. I ansökan bifogar du intyg från arbetsgivare och liknande som styrker din reella kompetens.

 

Grundläggande villkor

För att ansöka om reell kompetens, ska du uppfylla följande grundvillkor:

 1. Du ska ha minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder.
 2. Du ka ha lägst betyget Godkänt alternativt E i
  – Svenska/Svenska som andraspråk A och B eller Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 2
  – Engelska A eller Engelska 5
  – Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1a1

 

Så ansöker du om reell kompetens

Bedömning av reell kompetens görs i samband med att du ansöker till den aktuella utbildningen.

Din ansökan ska innehålla följande:

 1. Ett personligt brev som beskriver dina samlade meriter. Du ska ange:

– vilka kunskaper du har som är viktiga för den aktuella utbildningen
– hur du fått dessa kunskaper (arbete, kurser eller annat engagemang)
– hur du bedömer att dessa kunskaper gör det möjligt att klara utbildningen

 1. Dokumentation som kan användas vid bedömningen, till exempel intyg, betyg eller liknande dokument. Arbetslivserfarenhet ska styrkas med intyg från arbetsgivaren med utförlig beskrivning av arbetsuppgifter och omfattning i tid. Du ska även lämna referenser till närmsta chef. (Observera att anställningsintyg/bevis, lönebesked eller liknande inte gäller)
 2. Eventuella övriga handlingar du vill att vi ska ta med vid bedömningen.

Din begäran om bedömning av reell kompetens ska skickas in tillsammans med en fullständig ansökan till aktuell utbildning. Saknas handlingar i din ansökan prövas den inte.

Beslut

Beslut om reell kompetens fattas av lärarna i arbetslaget. Om dina meriter motsvarar kraven på kompetens innebär det att du är behörig att söka utbildningen och att du kan kallas till antagningsprov.

Beslut om reell kompetens kan inte överklagas.