Som reporter på P3 Nyheter slängs du in i nyhetsvärlden på en gång. Dagen startar med ett morgonmöte där vi utvärderar dagen innan, både nyhetsmässigt och hur sändningar gått för att senare se framåt och pitcha in uppslag till nyheter som kan gå samma dag eller planeras in som längre jobb för framtiden.

De första tre veckorna har varit intensiva, precis som nyhetsarbete oftast är. På P3 Nyheter sänder vi varje halvtimme under morgonen fram till 10, för att då gå över till direktsändningar varje timme. Det innebär att vi vill ha nytt innehåll i varje sändning. För mig har det inneburit alltifrån att skriva kortare telegram som nyhetsuppläsaren läser upp till att själv vara med och i direktsändning och prata om nyheter jag fördjupat mig i. Ska berätta mer om det senare!

Jag har verkligen slängts direkt in i arbetet och jag känner att jag är väl rustad från utbildningen att gå in och leverera färdiga jobb. Det är först nu under praktiken mina kunskaper jag fått från Kaggeholm har satts på prov på riktigt, i direktsändningar i studio eller på plats ute på plats där det händer. Och med mixen från kurser om innehållsvärdering och radioveckor känner jag att de står sig väl.

Erik Glaad, Media Content 2