Kaggeholms folkhögskola var för mig en bra övergång från att vara skoltrött till att ta mig till läkarprogrammet. Det som var bra med skolan och dess skolform var att fokus lades på tal och diskussioner snarare än skrivinslag – även om det givetvis förekom. Jag rekommenderar skolan som ett sätt att sakta men säkert överträda ens skoltröskel om man bär på en, eftersom det inte är lika mycket långa texter att vare sig läsa eller skriva. Med tiden får man dock upp läsvanan som förbereder en för längre texter att läsa på universitet.

På skolan får man även bra relationer med lärarna, både på skolmässig nivå – men också på ett personligt plan. Man får stöd ifrån lärare att sätta upp mål efter ens egna förmågor, som de hjälper en att nå.

Det är en kristen folkhögskola, men låt inte det hindra dig från att söka om du inte tillhör en kristlig församling eller ens är troende. Faktum är att det syns föga i den generella skolgången, utöver att man märkte att lärarna hade synnerligen goda kunskaper inte bara inom kristendom, utan även i andra världsliga religioner – och detta kommer ifrån en icketroende.

På allmänna linjen hamnar man med en blandad skara människor, som likt en själv av ett eller annat skäl inte tog sig igenom gymnasiet på vanlig basis. Man får på så vis höra folks historier, ifrån olika samhällsskick och delar av landet, något som jag tror är unikt för just den allmänna linjen på folkhögskolor. Du kommer således inte att vara ensam på programmet, och hittar garanterat personer som går igenom liknande saker som dig själv, och som stöttar varandra att klara skolgången.

Kaggeholms folkhögskola var även viktig för mig eftersom det var här som jag fick idén att jag ville bli läkare. Jag blev exponerad för naturvetenskap på ett vis som jag inte blivit i min vanliga skolgång – vilket väckte mitt intresse för kemi och biologi. Hade jag inte gått på Kaggeholm, hade jag möjligtvis inte hittat min bana livet som jag nu trivs så mycket med.

 

Måns, fd deltagare på Allmän Kurs, Kaggeholms folkhögskola

Läs mer om Allmän Kurs här.