De senaste dagarna har det skrivits en del om Kaggeholm i media. Vi vill här själva ge en kort beskrivning av vad som hänt.

Av misstag har känsliga uppgifter om några av deltagarna i en av våra kurser skickats ut till hela klassen. Detta är naturligtvis hemskt olyckligt och vi är mycket ledsna för det som hänt.

De uppgifter vi har om våra kursdeltagare kommer alltid från deltagarna själva. Vi har inte tillgång till någon annan information om dem och vi ställer inte några egna diagnoser. Den sammanställning som skickades ut var ett ofärdigt arbetsdokument och det innehåller därför en del frågetecken och en del felaktigheter. Det är inte det underlag som i slutändan använts för att söka förstärkningsbidrag.

Vi vill också vara tydliga med att ingen lärare på skolan, vare sig nuvarande eller tidigare anställd, har haft något uppsåt att såra eller skada någon. Alla har haft kursdeltagarnas bästa för ögonen och jobbat för att ge dem den hjälp de behöver.

Vi ber alla som drabbats av detta om ursäkt och vi vill göra vad vi kan för att återvinna deras förtroende. Alla drabbade har informerats personligen, övriga deltagare på skolan har informerats klassvis och skolans personal finns tillgängliga för att besvara eventuella ytterligare frågor.

Samtidigt som vi jobbar med att ge hjälp och stöd till dem som behöver det säkerställer vi också att vi följer rutiner som gör att detta inte upprepas. På måndag samlas alla lärare och all administrativ personal för en grundlig genomgång av vad som hänt och hur vi ska hantera detta framöver.

Om du har några frågor om detta är du varmt välkommen att kontakta skolans rektor, Clas Newman, clas.newman@kaggeholm.se, 0707-89 69 81.