Terminens sista tema tog vid där terminens första slutade: mitten av 1600-talet och fram till sekelskiftet 1900. Vi har pratat om politiska skeenden, språkutveckling, litteratur, konst och arkitektur och inte minst naturvetenskapliga framsteg under perioden. Temats studiebesök blev ett lokalt sådant, då vi under en härlig vårdag besökte Drottningholms slottspark och Kina slott.