Allmän kurs med svenska som andraspråk

Kaggeholms folkhögskola har en filial i Stockholm, Hötorget där det finns Allmän kurs. Kursen är för dig som är ny i Sverige, har avslutat eller är i slutet av Sprint eller SFI. Du vill fördjupa dina kunskaper i svenska och förbereda dig för studier på gymnasienivå.

Ansök redan idag

Kursens innehåll

Grundnivå – svenska som andraspråk:
Utbildningen är för dig som klarat SFI kurs D eller motsvarande. Det är ett alternativ till kommunens grundläggande vuxenutbildning och för dig som vill studera svenska som andraspråk och andra ämnen på grundskolenivå. Efter avslutad kurs får du behörighet som motsvarar grundskolans nionde år och kan studera vidare på gymnasienivå eller yrkesutbildning.
Kurslängd: 2 – 4 terminer

Gymnasienivå – svenska som andraspråk:
Utbildningen är för dig som vill studera svenska som andraspråk och andra ämnen på gymnasienivå. Det är ett alternativ till gymnasieskolan eller vuxengymnasium. Efter avslutad kurs får du behörighet som motsvarar grundläggande högskolebehörighet och kan studera vidare på högskola eller universitet.
Kurslängd: 1 – 3 år

För frågor eller mer info maila Maria Levander. 

Kort information

  • Kursen är på heltid. Du går i skolan måndag till fredag.
  • Du går minst ett år på kursen. Om du behöver kan du gå flera år.
  • För att gå kursen måste du vara 18 år eller äldre.
  • När du slutar kursen får du ett intyg. Intyget kan ge behörighet att läsa på gymnasienivå.
  • Kursen ger rätt till studiemedel från CSN.
  • Undervisningen på kursen är gratis, men du betalar för böcker, kopiering, internet, studiebesök, fika och obligatorisk försäkring.

Kurser under året

Kurser under året:
Samhällskunskap
 

 

Språket är viktigt, men det är också viktigt att veta hur samhället fungerar. När många människor lever tillsammans behöver vi förstå varandra. Därför får du lära dig hur olika saker fungerar i Sverige. Vi pratar om demokrati och politik, men också om vad som uppfattas som rätt beteende i Sverige och i andra länder. Vi vill hjälpa dig att förstå hur samhället fungerar så att du själv kan ta ansvar för ditt och din familjs liv.

Engelska
I Sverige är det viktigt att kunna svenska, men det är också viktigt att kunna engelska. Därför får du studera engelska hos oss. Om du inte har läst engelska tidigare hjälper vi dig att lära dig från början.
Matematik
Matematik är också språk! Det är alltid bra att kunna räkna, men matematik handlar också om att lära sig svenska och att förstå olika saker i samhället (till exempel nyheter). Vi tränar på att räkna och på att lära oss språket som hör ihop med matematiken. Om du inte har läst matematik tidigare hjälper vi dig så att du lär dig.
Svenska som andraspråk
Mer information kommer snart.
Om du har frågor eller funderingar hör av dig till Maria Levander. 

    Ansökningar tas emot löpande