Allmän kurs grundnivå i Akalla

Allmän kurs på grundnivå med svenska som andraspråk, SVA-grund. Utbildningen är för dig som klarat SFI kurs D eller motsvarande.

Vill du läsa Allmän kurs?

Allmän kurs i Akalla

Välkommen att läsa Allmän Kurs i Akalla på grundnivå, med fokus på svenska som andraspråk. Utbildningen är att alternativ till grundläggande kurser på Komvux. Du studerar i en miljö där du har möjlighet att prata mycket svenska i samarbete med lärare och klasskompisar.

Du studerar svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. När du klarat kurserna får du behörighet som motsvarar grundskolan årskurs 9, vilket ger dig möjlighet till fortsatta studier på gymnasienivå.

 

Profil: Körkort

Som deltagare i Allmän kurs profil körkort får du ett startpaket för B-körkort innehållande 5 körlektioner. Dessutom kan du få rabatt på körlektioner. Det finns möjlighet att studera körkortsteori under skolveckan. Och det finns möjlighet att få en handledare som kan övningsköra med dig några gånger i månaden.

För att få börja ta körkort måste du själv ansöka och betala körkortstillståndet på 150 kr. Tillståndet ansöker du själv på Transportstyrelsen. Alla andra kostnader kring körkortet och uppkörning betalar du själv.

 

Läs mer om körkortsprofil

Vi erbjuder 5 körkortslektioner (kostnad: 5 000 kr), inkl. Teori-Appen ”Körkort nu” och bokpaket.

Vi erbjuder genom volontärer handledare för att övningsköra (ca 2-4 ggr/månad).

Körkortsteori ligger i schemat som en del av svenska undervisningen (ca 3 tim/veckan)

Andra kostnader som du själv står för (ungefärligt räknat):

Körlektioner (om mer än 5 behövs)    500 kr/ 40 min
Körkortstillstånd 150 kr
Synundersökning    120 kr
Riskettan      890 kr
Risktvåan (halkbanan)      2100 kr
Lån bil vid körprov 800 kr
Teoriprov + foto    400 kr
Uppkörning      800 kr
Tillverkning av körkortet      150 kr

Information

 • Kursen är på heltid. Du går i skolan måndag till fredag, minst 20 timmar lektioner i veckan.
 • Du studerar sva-grund. matematik, engelska och samhällskunskap.
 • Du går minst ett år på kursen för att få ett kursintyg och för att få behörighet.
 • För att gå kursen måste du vara 18 år eller äldre.
 • När du slutar kursen får du ett intyg.
 • Kursen ger rätt till studiemedel från CSN.
 • Undervisningen på kursen är gratis, men du betalar för böcker, kopiering, internet, studiebesök, fika och obligatorisk försäkring. För dig som väljer körkortsprofil tillkommer extra kostnader. Se rubrik ”Profil: Körkort”.

Grundläggande nivå

På allmän kurs grundnivå studerar du 1-3 år beroende på dina förkunskaper.

Du studerar:

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • matematik
 • engelska
 • samhällskunskap

Under veckan har du även körkortsprofil eller studietid.

För att söka till allmän kurs på grundnivå behöver du:
– vara minst 18 år
– vara klar med SFI D-nivå eller motsvarande.

Du kan även bli antagen om dina kunskaper motsvarar D-nivå oavsett utbildningsbakgrund.

När du är klar med dina studier på allmän kurs grundnivå får du ett intyg som beskriver innehållet i studierna. Om du har nått upp till en nivå motsvarande årskurs 9 (och läst svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap motsvarande årskurs 9) intygar skolan att du har förutsättning för studier på gymnasienivå.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta Elisabet Bylund, elisabet.bylund@kaggeholm.se, 08 560 222 06.

Kurser under året

Svenska som andraspråk
Vi behöver språket! För att kunna leva, bo och arbeta i Sverige behöver du kunna svenska. Därför använder vi mycket tid till att träna på svenska, använda svenskan och lära oss mer svenska. I det svenska samhället finns det mycket information, till exempel i förskolan och skolan, i vården, när vi söker arbete, när vi arbetar och i huset där vi bor. För att förstå informationen och veta vad och hur vi ska göra behöver vi kunna svenska. Allt handlar om språket! Vi vill hjälpa dig att lära dig mer!
Samhällskunskap
Språket är viktigt, men det är också viktigt att veta hur samhället fungerar. När många människor lever tillsammans behöver vi förstå varandra. Därför får du lära dig hur olika saker fungerar i Sverige. Vi pratar om demokrati och politik, men också om vad som uppfattas som rätt beteende i Sverige och i andra länder. Vi vill hjälpa dig att förstå hur samhället fungerar så att du själv kan ta ansvar för ditt och din familjs liv.
Engelska
I Sverige är det viktigt att kunna svenska, men det är också viktigt att kunna engelska. Därför får du studera engelska hos oss. Om du inte har läst engelska tidigare hjälper vi dig att lära dig från början.
Matematik
Matematik är också språk! Det är alltid bra att kunna räkna, men matematik handlar också om att lära sig svenska och att förstå olika saker i samhället (till exempel nyheter). Vi tränar på att räkna och på att lära oss språket som hör ihop med matematiken. Om du inte har läst matematik tidigare hjälper vi dig så att du lär dig.
SeQF 2

SeQF 2 på Kaggeholms folkhögskolas Allmänna kurs på grundskolenivå

Efter kursen ska kursdeltagaren ha kunskaper motsvarande årskurs 9 i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.

Utbildningen är heltidsstudier under minst ett läsår. Undervisningen bedrivs till stor del i teman och projekt där kursdeltagarna planerar studierna tillsammans med sina lärare.

När kursdeltagaren har uppnått godkända studier motsvarande grundskolan utfärdas ett SeQF2-intyg. Intyget kan användas för studier i Europa och säkerställer att kursdeltagaren har uppnått vissa läranderesultat av kunskaper, färdigheter och kompetenser.

SeQF 2

Kunskaper – kan visa:

 • Breddade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde,
 • kunskaper om hur fakta kan samlas, sammanställas och redovisas.

Färdigheter – kan:

 • Tillämpa angivna regler, metoder och verktyg för att utföra tilldelade uppgifter,
 • följa instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde,
 • söka och bearbeta fakta inom flera arbets- eller studieområden.

Kompetenser – kan:

 • Utföra arbete eller studier med viss självständighet och ta ansvar för enklare uppgifter,
 • samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat, värdera hur de egna uppgifterna utförts.

Efter genomgångna studier på Allmän kurs grundskolenivå på Kaggeholm:

 • har deltagare upplevt att de blivit sedda, respekterade och tagna på allvar
 • har deltagare vuxit som individer och har tilltro till sig själva och sin förmåga
 • har deltagare insett att de är del av ett större sammanhang och har ett personligt ansvar
 • har deltagare upplevt att de fått möjlighet att utvecklas i sin inre människa genom fördjupad kunskap i existentiella livsfrågor

Senast reviderad: feb 2024

 

Övrigt

SeQF 2

SeQF 2 på Kaggeholms folkhögskolas Allmänna kurs på grundskolenivå

Efter kursen ska kursdeltagaren ha kunskaper motsvarande årskurs 9 i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.

Utbildningen är heltidsstudier under minst ett läsår. Undervisningen bedrivs till stor del i teman och projekt där kursdeltagarna planerar studierna tillsammans med sina lärare.

När kursdeltagaren har uppnått godkända studier motsvarande grundskolan utfärdas ett SeQF2-intyg. Intyget kan användas för studier i Europa och säkerställer att kursdeltagaren har uppnått vissa läranderesultat av kunskaper, färdigheter och kompetenser.

SeQF 2

Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, SeQF, är kopplad till den europeiska referensramen för kvalifikationer, EQF. Syftet med referensramarna är att göra det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

När du uppnått godkända studier på Allmän kurs grundskolenivå får du ett SeQf 2-intyg från oss. SeQf nivå 2 säkerställer följande kvalifikationer:

Kunskaper – kan visa:

Breddade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, kunskaper om hur fakta kan samlas, sammanställas och redovisas.

Färdigheter – kan:

Tillämpa angivna regler, metoder och verktyg för att utföra tilldelade uppgifter, följa instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde, söka och bearbeta fakta inom flera arbets- eller studieområden. 

Ansvar och självständighet – kan:

Utföra arbete eller studier med viss självständighet och ta ansvar för enklare uppgifter, samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat, värdera hur de egna uppgifterna utförts

  Senast reviderad: feb 2024

   

  Adress

  Villmanstrandsgatan 8 i Akalla

  Kaggeholms folkhögskola Akalla

  Lärare på utbildningen

  Elisabet Bylund

  Elisabet Bylund

  Biträdande rektor, kursföreståndare & SYV

  Charlotte Pettersson

  Charlotte Pettersson

  Lärare

  Nathalie Robertsson

  Nathalie Robertsson

  Lärare

  Ingemar Nilsson

  Ingemar Nilsson

  Lärare

  DELTAGARAVGIFTER

   

  Skolavgift    
  Skolavgiften går till fika, gemensamma aktiviteter, teknik och försäkring. 
  350 kr/termin
  Kursavgift Allmän kurs
  Kursavgiften går till material, studiebesök och aktiviteter.
  300 kr/termin
  Extra kostnad för körkortsprofil Från 5 400 kr/termin
     
  Total kostnad per termin (utan körkortsprofil) 650 kr/termin 
  Specifikation
  Skolavgift
  Fika och gemensamma aktiviteter 150 kr/termin
  Teknik 150 kr/termin
  Försäkring 50 kr/termin
  Kursavgift Allmän kurs Akalla
  Material 200 kr/termin
  Studiebesök och aktiviteter 100 kr/termin
  Extra kostnad för körkortsprofil från 5 400 kr/termin
  Total kostnad
  Totalt per termin utan kostnad för körkortsprofil 650 kr/termin

  Specifikationen visar hur avgiften normalt fördelar sig på olika kostnader. Fördelningen kan variera något från år till år på grund av löpande justeringar i kursupplägget.

  Specifikation
  Skolavgift
  Fika och gemensamma aktiviteter 150 kr/termin
  Teknik 150 kr/termin
  Försäkring 50 kr/termin
  Kursavgift Allmän kurs Akalla
  Material 200 kr/termin
  Studiebesök och aktiviteter 100 kr/termin
  Extra kostnad för körkortsprofil från 5 400 kr/termin
  Total kostnad
  Totalt per termin utan kostnad för körkortsprofil 650 kr/termin

  Specifikationen visar hur avgiften normalt fördelar sig på olika kostnader. Fördelningen kan variera något från år till år på grund av löpande justeringar i kursupplägget.

  Vill du läsa Allmän kurs?

  Har du frågor? Skriv oss!