Några frågor till Amy Karlsson, elev på Bibel Kreativ 2013-2014 med inriktning media

Vad gör du nu?
Jag jobbar på ett boende för ensamkommande flyktingbarn, ett helt fantastiskt jobb! Ibland hoppar jag också in som reporter på Västerviks Tidningen. I övrigt engagerar jag mig i Marieborgskyrkan, bland annat i scout och ungdomsverksamheten.

Vad tänker du på när jag säger Bibel Kreativ på Kaggeholm?
Gemenskap! I klassen och med andra elever på morgonandakter och lunchraster. Men också gemenskapen på internatet och utanför schemats rammar.

Vad har du med dig från Bibel Kreativ idag?
Kunskap kring och förståelse om att olika bibeltexter ska läsas på olika sätt, beroende på hur de är skrivna, vem som skrivit dem och vem texten ursprungligen är skriven till. Sen har jag också med mig många fina samtal, om både stort och smått.

Vilken inriktning valde du som kreativt spår och vad minns du som positivt från de lektionerna?
Media. Det var roligt att vi provade så många olika sätt att skriva. Jag minns också att jag uppskattade friheten som alltid fanns när vi skulle välja vad vi ville filma, fota eller skriva. Bara fantasin sätter gränser!

Vad minns du speciellt från resan till Tanzania?
Framförallt minns jag olika samtal och situationer som uppstod tillsammans med klassen som vi studerade ihop med. Det var häftigt att vi kunde arbeta så bra ihop, trots att vår tidigare studier nog skilde sig mycket åt.

Vad är ditt råd till de som funderar på att söka Bibel Kreativ på Kaggeholm?
Fundera över vad du är mest intresserad av när det gäller Bibeln. Finns det till exempel någon bok du är extra nyfiken på eller några bibeltolkningar som du inte riktigt förstår och vill veta mer om? På Bibel Kreativ har du chansen att fråga och utforska. Och det som inte hinns med på lektioner finns det stora chanser att kunna ta reda på utanför skolan tillsammans med klasskompisar: kanske starta en bön- eller diskussionsgrupp?!

/Amy Karlsson