Här fick jag idéen att bli läkare

Här fick jag idéen att bli läkare

Kaggeholms folkhögskola var för mig en bra övergång från att vara skoltrött till att ta mig till läkarprogrammet. Det som var bra med skolan och dess skolform var att fokus lades på tal och diskussioner snarare än skrivinslag – även om det givetvis förekom. Jag...