Är du den basist vi söker för ensemblespel?

Är du den basist vi söker för ensemblespel?

Efter ett sent avhopp, då en av våra basister i årskurs två kommit in på Musikhögskolan i Malmö behöver vi fylla basistplatsen. Vi mixar ensembler mellan båda årskurserna. Är du eller någon du känner intresserad? Kontakta då Hasse Johnzon via e-postadressen...