Media TV-produktion

Media TV-produktion på Kaggeholm handlar om storytelling som berör. Du lär dig allt om TV-produktion och berättande i form av text, grafik och inslag. Du deltar i studioproduktioner och tar fram ett pilotavsnitt i realityformat. Vi ger dig förutsättningarna att arbeta med rörlig bild – där du vill.

Ansökan stängd

År 1

Storytelling i många former  

Vi jobbar med storytelling – att berätta en historia. Du lär dig grundläggande media-produktion och skapar berättelser för flera olika kanaler. Du får prova på olika roller i en redaktion. 

TV-produktion handlar om samarbete. Vi jobbar både i nyhetsredaktion och lär oss flerkameraproduktion. Vi analyserar och utforskar TV-format, anpassar produktioner efter plattformarna för publicering. Du får jobba med entreprenörskap där du gör verklighet av dina idéer.

Framförallt jobbar vi mycket praktiskt. Under året får du producera väldigt många olika projekt; presentationsfilm, nyhetsinslag, explainer, inslag för YouTube eller resereportagetalkshowavsnitt och en musikshow.    

Löpande under året analyserar vi medielandskapet och lär oss källkritik, tar upp samhällsfrågor och utforskar civilsamhället. Vi använder även uppföljnings- och statistikverktyg där du lär dig analysera spridning, påverkan och målgrupp. Vi lägger stor vikt vid personlig utveckling.   

Flerkameraproduktion i vår nya TV-studio 

Våren 2021 invigs Birka-studion, vår nya stora TV-studio. Där får du jobba med helt ny, professionell utrustning i en riktigt rymlig studio. För mindre projekt har vi Bråvallastudion, som färdigställdes under 2020. Som tekniska verktyg arbetar vi bland annat med BlackMagic Design, Lumix GH5 och de olika programmen i Adobe Creative Cloud.  

Utomlands*

Att jobba utomlands är en dröm för många och vi avslutar året med en reportageresa. Vi reser klimatsmart och kursdeltagarna är med och väljer resmål. När vi kommer tillbaka slutförs projekten med en gemensam genomgång och utvärdering i klassen. 

*under våren 2021 ställdes resan in och ersattes med en kurs i att producera för YouTube.  

Producera för YouTube*

Drömmer du om att bli en YouTuber? Funderar du på hur de bär sig åt och hur du lyckas tränga igenom bruset? Med hjälp av erfarna YouTubers och skolans lärare får deltagarna pitcha och utveckla idéer och sedan producera, publicera, sprida och analysera. Vi utvärderar, förändrar och försöker igen.  

Första året läses till stor del tillsammans med Media Content-produktion.  

Inför ansökan:

Ansök senast 15 april. Antagningsdagar 5-7 maj 2021.  

Läs mer om avgifterna under året här.

År 2

Förberedelse inför en karriär i mediebranschen

Andra året är tydligt en förberedelse inför praktik och att hitta din roll på arbetsmarknaden. Vi jobbar med folk från branschen. Vi pitchar programidéer och får feedback. Du får skapa din egen hemsida och du lär dig entreprenörskap.  

Storytelling i dokumentärfilm

Vi inleder andra TV-året med en kurs i dokumentärfilmens dramaturgi. Vi lär oss anslag, målbeskrivning, skeende, hinder och olika karaktärer. Sen får deltagarna i mindre grupper producera kortdokumentärer som analyseras och utvärderas. Tänket ligger till grund för de kommande kurserna.   

Reality pitch

Under sex veckor ägnar vi oss åt realityformatet. Vi lär oss olika genrer och går igenom olika roller i reality-produktion. Tillsammans producerar vi pilotavsnitt utifrån egna idéer som sedan pitchas på en TV-kanal. De färdiga piloterna visas på stor duk i Filmhuset.  

Projektkursen

Under projektkursen får du tillfälle att göra det som du själv drömt om: ditt egna projekt som ska passa din showreel.  Flera kortfilmer, en talkshow eller en dokumentär. Under handledning får du utveckla din idé som blir manus och sen genomföra hela produktionen. Ditt projekt växer fram. Under hela perioden skriver du loggbok och tillsammans med handledaren analyserar du vad du lärt dig.  

Entreprenörskap

Det börjar närma sig slutet av kursen och det är dags att samla ihop allt de det du producerat på en plats och göra en säljande presentation av dig själv. 
Du får hjälp att skapa en personlig hemsida med presentation och länkar till dina projekt. Här finns också ditt CV och kanske ska du skapa din LinkedIn-profil? Du testar din pitch för dina lärare och får användbar feedback. Du lär dig också att starta eget företag.   

Praktik

Nästan hela sista terminen gör du praktik på produktionsbolag, redaktion, intresseorganisation eller annan plats inom medievärlden. Du söker själv praktikplats. Ska du kanske testa flera platser och roller? Under praktiktiden skriver du praktikblogg. Väl tillbaka på skolan i juni får du berätta om dina erfarenheter för första-årskursarna. För många av Kaggeholms kursdeltagare innebär praktiken också möjligheten till den första arbetsplatsen.  

Hur går ansökningen till?

Läs mer

Såhär går det till
Skicka in din ansökan till utbildningen du är intresserad av via folkhögskolornas gemensamma system, SchoolSoft. Om du aldrig har använt SchoolSoft kommer du behöver skapa ett konto på Mina Sidor. Efter du har skapat ett konto/loggat in, kommer du kunna fylla i ansökningsformuläret.

Antagningsvillkor 
3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola samt antagningsprov.

Vid ansökan bifogas
– Ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen, en halv till en A4.
– Kopior av betyg/intyg från tidigare studier och arbete
– Ditt CV
– Personbevis (inte äldre än tre månader)
– En mobilfilm på max 2 minuter, där du berättar vem du är.

Normalt kallas utvalda sökande till en antagningsdag på skolan, men i år kan det, pga coronaviruset, bli aktuellt att genomföra sådan antagningsdag via nätet.

Sista ansökningsdatum är ändrat till 22 april 2021 pga tekniska problem.

Vid problem med ansökan kontakta info@kaggeholm.se.

Läs mer

Såhär går det till
Skicka in din ansökan till utbildningen du är intresserad av via folkhögskolornas gemensamma system, SchoolSoft. Om du aldrig har använt SchoolSoft kommer du behöver skapa ett konto på Mina Sidor. Efter du har skapat ett konto/loggat in, kommer du kunna fylla i ansökningsformuläret.

Antagningsvillkor 
3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola samt antagningsprov.

Vid ansökan bifogas
– Ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen, en halv till en A4.
– Kopior av betyg/intyg från tidigare studier och arbete
– Ditt CV
– Personbevis (inte äldre än tre månader)
– En mobilfilm på max 2 minuter, där du berättar vem du är.

Normalt kallas utvalda sökande till en antagningsdag på skolan, men i år kan det, pga coronaviruset, bli aktuellt att genomföra sådan antagningsdag via nätet.

Sista ansökningsdatum är ändrat till 22 april 2021 pga tekniska problem.

Vid problem med ansökan kontakta info@kaggeholm.se.

År 1

Kurser under året:
Grundkurs medieproduktion
Här lär du dig grunderna i att producera content – att skapa relevant innehåll anpassat för olika kanaler och olika målgrupper. Vi tar avstamp i nyhetsbegreppet och jobbar med berättande för att hitta vinklar och ingångar som funkar i olika ämnen. Lär oss nyhetsvärdering och att skriva rubriker, ingresser, puffar, notiser och artiklar. Du får göra rörliga inslag både i team och på egen hand. Påor och avor slipas, liksom intervjutekniken. Du lär dig bildspråk, får grundläggande kunskaper i kamera och redigering i program som Premiere Pro och Photoshop. Sociala medier är en självklar del av kursen. Vi jobbar integrerat med spridning, research och analys för olika målgrupper och olika plattformar.
På Kaggeholm vill vi ligga nära verkligheten. I grundkursen presenteras du för pedagogiken på medieutbildningarna. Först – en rapp genomgång av uppgiften förankrad i teori och tydliga exempel. Därefter – ut och prova på, med lärarna som handledare. Sedan utvärderar vi och hjälper varandra att nå dit vi vill.
Storytelling för olika plattformar
Story is everything! För att få genomslag och kunna nå människor måste du behärska konsten att berätta. Vi går igenom storytelling steg för steg med grundläggande dramaturgi och de olika beståndsdelarna i en berättelse. Du får göra content för olika plattformar med fokus på story och rörlig bild. För att kunna genomföra dina idéer lär du dig om ljus, ljud och inspelningsteknik. Du gör flera korta filmer både utifrån eget intresse och olika målgrupper som du landar i olika kanaler och sociala medier. Vi utvärderar och drar slutsatser om hur olika typer av berättande och format fungerar på olika plattformar.
Explainer
Hur förklarar man komplicerade saker utan att tappa tittaren? Under explainerkursen använder vi grafik och animationer för att göra det komplexa enkelt. Du lär dig att presentera fakta så att den blir rolig och begriplig. Vi jobbar i After Effects och varvar övningar med att titta på hur grafik och animationer används i olika medieformat. Du gör en egen explainer och får jobba journalistiskt med vinkel, avgränsning och målgrupp för att hitta rätt sätt att presentera ditt innehåll i en vald kanal eller plattform.
Flerkameraproduktion
Du får lära dig flerkameraproduktion. Du går in i de olika rollerna som bildproducent, scripta, ljudtekniker och fotograf. Du lär dig vad varje roll tillför i teamarbetet. Du lär dig bildproduktionens kommunikation. Kursen är väldigt praktisk och du får prova på alla roller. Vi börjar med en enkel intervju tar sedan klivet in i musikproduktion. Sista veckan ägnas åt ett kreativt projekt där vi tillsammans skapar, förbereder och genomför en studioproduktion med inslag, vinjetter, gäster och musik. Programmet sänds över nätet och vi använder sociala medie-plattformar för att kommunicera med tittarna.
Redaktionellt arbete
Vad gör en redaktionssekretare, redaktör eller studioreporter? Vi går igenom de olika rollerna på en nyhetsredaktion – reporter, fotograf, redaktör, producent, sidansvarig och sociala medie-ansvarig. Du lär dig jobba med snabba deadlines med puffar och notiser men också planera för längre jobb och reportage både i text och rörligt. Viktiga delar är nyhetsvärdering, samarbete och att slipa vinklar med träffsäkra påor och skarpa ingresser. Sociala medier är en självklar del i research- och spridningsarbetet. Vi lär oss hur man optimerar sina jobb för att nå ut. Vi använder och lär oss publiceringsverktyget WordPress.
TV-format
TV-format är en jätteindustri idag och idéer till nya tv-program och inslag är en handelsvara.

För att få omvärldskoll och bli bra på innehåll får du under den här kursen jobba med idéer och programutveckling. Vi tittar på olika format, analyserar vad det är som gör t ex en talkshow, humorserie eller ett barnprogram unikt. Tillsammans jobbar vi sen fram idéer, skriver programförslag och gör pitchar. Du får också veta mer om olika yrkesroller och göra besök på en tv-produktion.

Master Class
Master Class ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom media. Exempel på innehåll kan vara berättande i bilder. Det kan handla om att bjuda in specialister inom olika områden för att lära ut och inspirera. Eller så skapar du och genomför ett eget medieprojekt? Här finns det möjlighet att vara med och påverka kursens utformning.
Reportageresa
Att jobba utomlands är en dröm för många. Under kursen lär du dig att reka och förbereda medieprojekt i ett annat land. Inför resan får du träffa yrkesfolk med erfarenhet av att jobba professionellt utomlands. På plats hittar du miljöerna, berättelserna och människorna för att få fram dina historier på bästa sätt. Lärarna är med som stöd, men mycket av jobbet – både före och efter själva resan – gör du på egen hand. Vi reser klimatsmart och kursdeltagarna är med och väljer resmål.
Tema
Temakursen löper kontinuerligt hela första året. Här kan ta vi upp sådant som har med yrkesrollen inom media att göra. Exempel på innehåll är mediejuridik, medieetik, medieretorik och mediehistoria. Det kan också handla om centrala frågor i vår omvärld och aktuella ämnen. exempelvis FN:s globala mål, civilsamhället och demokrati. I kursen ingår även livsåskådning och personlig utveckling där vi jobbar med prestationskrav, självkänsla och gruppdynamik bland annat tillsammans med skolans kurator.
Personlig utveckling

Kursen personlig utveckling är som namnet beskriver en kurs där vi vill skapa utrymme för reflektion kring din personliga utveckling. Som folkhögskola vill vi jobba med frågan vem vill jag bli lika mycket som frågan vad vill jag bli och båda dessa frågor jobbar vi med i denna kurs.

Vi vet att utbildningen kan upplevas stressig och utmanande men så klart även inspirerande och givande. Därför tar vi upp ämnen som exempelvis prestationsångest, stress och återhämtning. En stor del av kursen handlar även om att skapa en trygg sammanhållning och ett gott arbetsklimat.

Producera för Youtube

Drömmer du om att bli en YouTuber? Funderar du på hur de bär sig åt och hur du lyckas tränga igenom bruset? Med hjälp av erfarna YouTubers och skolans lärare får deltagarna pitcha och utveckla idéer och sedan producera, publicera, sprida och analysera. Vi utvärderar, förändrar och försöker igen. 

Studioproduktion

Du får lära dig flerkameraproduktion och är med och skapar flera studioproduktioner som sänds live på nätet. Du går djupare in i de olika rollerna som programledare, producent, bildproducent, ljudtekniker och fotograf.

Du lär dig producera innehåll som berör samt skapa engagemang för produktionerna på sociala medier. Vi gör en hel serie av direktsända talkshows, var och en med sitt eget tema. 

Här får du prova på många olika roller i studion och i kontrollrummet, i redaktionen eller i teknikteamet. Kursen avslutas med ett lite större projekt.

År 2

Kurser under året:
Dokumentärt berättande
Du lär dig dramaturgiverktyg från fiction och hur du applicerar dessa på dokumentärt berättande. Vi jobbar med den tydliga målbeskrivningen, hinder, perspektiv och karaktärsbeskrivning.

Vi analyserar filmer och försöker hitta den underliggande berättelsen. Under kursen producerar vi korta dokumentärer i grupp. En viktig del av kursen är utvärderingen och analys av vad vi tar med oss in i andra typer av berättande.

Reality pitch

Kursen är för dig som vill fördjupa dig i realityformatet och vill jobba i TV-branschen. Reality är en TV-genre med många arbetstillfällen i olika roller i produktionsprocessen. Vi går bla igenom realityns bildspråk, produktionsprocessen och hur inslagsproducenten jobbar.

Tillsammans i en grupp får du vara med att producera ett pilotavsnitt av en realityserie och sedan pitcha det på en TV-kanal. Kursen avslutas med visning av piloterna i en biosalong.

Projektproduktion

Under projektkursen får du tillfälle att göra det som du själv drömt om: ditt egna projekt som ska passa din showreel Flera kortfilmer, en talkshow eller en dokumentär. Under handledning får du utveckla din idé som blir manus och sen genomföra hela produktionen. Ditt projekt växer fram. Under hela perioden skriver du loggbok och tillsammans med handledaren analyserar du vad du lärt dig.  

Frilans och entreprenörsskap

Arbetet i mediebranschen som väntar dig kräver ett eget driv. Många jobbar som frilans och på projektbasis. I den här kursen får du verktygen för att bättre kunna klara en ganska tuff arbetsmarknad. Du får hjälp med att definiera dina egna kvaliteter och hur du bäst säljer in dig själv och dina projekt. Vi går igenom hur man startar och driver eget företag. Kunskaperna används i den efterföljande utrikeskursen.

Praktik

Största delen av sista terminen gör du praktik på produktionsbolag, contentbyrå, redaktion, intresseorganisation eller annan plats inom medievärlden. Du väljer själv din praktikplats och gör upp om tider och arbetsuppgifter. Många arbetsplatser skriver till skolan och erbjuder bra praktikplatser. Under praktiken har du en handledare som tillsammans med dig ser till att praktiken blir en viktig del av studierna.

Blogg från elever

Felix gör praktik på Warner Bros i Göteborg

Felix gör praktik på Warner Bros i Göteborg

Hallå eller!  Då var det alltså min tur att förgylla denna fantastiska blogg med lite information om mig själv och om min spännande vardag på Warner Bros i Göteborg.  Men vi börjar med lite information om lilla mig. Jag är en go och glad grabb från Sveriges...

läs mer

Lärare på utbildningen

Mats Levander

Mats Levander

Biträdande rektor & kursföreståndare

Mats är medieutbildad på Kaggeholm och har sedan dess arbetat med produktion och medieutbildning under många år både i Sverige och i flera andra länder. Han undervisar i storytelling, dokumentärfilm, flerkameraproduktion retorik och civilsamhälleskunskap.
Kontakta Mats. 
Linda Karlsson

Linda Karlsson

Lärare

Linda är digital innehållsstrateg/redaktör och erfaren utbildare inom digital kommunikation och contentproduktion. Hon har en bakgrund som skrivande journalist och redaktionell arbetsledare och har bland annat varit chef för Nyheternas webb på TV4. I dag hjälper hon företag och organisationer att utveckla sin digitala närvaro och kommunikation på webben och i sociala medier. Kontakta Linda. 
Samuel Andersson

Samuel Andersson

Lärare

Han är själv en fd Kaggestudent och sedan han slutade 2015 har han deltagit i flera TV-produktioner, såsom Idol, Bonde söker fru – kärlek åt alla, och filmat direktsänt från Röda mattan vid Oscarsgalan åt TV4. Samuel har producerat flera reklamfilmer och musikvideor. Han har ansvarat för artisters sidor på sociala medier och är även ofta anlitad som stillbildsfotograf.
Kontakta Samuel. 
Agneta Karlsson

Agneta Karlsson

Lärare

Mer info kommer senare
Kontakta Agneta.

Samuel Wänglöv

Samuel Wänglöv

Lärare & Skoltekniker

Samuel läste TV-produktion på Kaggeholm 2008-2010 och har sedan dess frilansat inom media i olika roller. Han har bott i Sri Lanka och arbetat inom hjälporganisationer. Var medlem i tekniska gruppen på Expressen inför nysatsningen av ExpressenTV, bildproducerat världsnyheter som t.ex. terrordåden i Paris, ansvarat för highlights från La Liga och Serie A, byggt sändningsstudios som ”Efter 5”, ”V75” & SVT:s nya morgonstudio.
Kontakta Samuel.

Erika Grundén

Erika Grundén

Lärare

Erika har frilansat som reality-fotograf sedan hon tog examen från Kaggeholm 2009. Hon har bland annat filmat tv-serier som Allt för Sverige, Robinson, Mästarnas mästare, Idol, Ullared m.fl. Arbetet bjuder på många upplevelser, allt från att filma sittandes bakochfram på en dromedar i den Marockanska öknen till att vara mitt ute i Australiens vildmark och filma när det fångas krokodiler sittandes i en liten plåtbåt mitt i natten.
Kontakta Erika

DELTAGARAVGIFTER

Skolavgifter

Fika och gemensamma aktiviteter    1 100 kr/termin
Teknik 650 kr/termin
Försäkring    50 kr/termin

Elevkårsavgift

Elevkårsavgift    50 kr/år

Kursavgifter: Media TV-produktion

Material          700 kr/termin
Produktion och transport          400 kr/termin
Utrustning och instrument      2 100 kr/termin
Studiebesök och aktiviteter          300 kr/termin
Resa      upp till 9 000 kr

Total kostnad

Totalt per termin utan kostnad för resa   5 350 kr/termin

Media TV-produktion är för dig som vill skapa din framtid inom TV och rörlig bild.