Media Content-produktion

Du lär dig att producera och förmedla content – att skapa relevant innehåll anpassat för olika kanaler och olika målgrupper. Du jobbar med text, bild, podd, radio, grafik och rörligt material. Vi ger dig möjligheterna att gå din egen väg i medievärlden.

Ansökan stängd

År 1

Vi jobbar med berättande

 – både journalistiskt och för andra typer av kommunikation. Du skapar berättelser för flera kanaler. Vi producerar och analyserar olika typer av texter som nyhetsartikel, reportage och porträtt och anpassar jobben efter aktuell kanal för publicering.  Du får producera nyhetsinslag och explainers.

Redaktionsarbete

Att jobba i mediebranschen handlar till väldigt stor del om samarbete. I flera kurser jobbar vi i redaktion där du får prova på båda ledarroller och att jobba som reporter och fotograf. 

Du lär dig:

– kamerateknik
– inslagsproduktion
– redigering och publicering med Adobe Premiere, Photoshop, WordPress och After Effects
– Google Analytics (här tittar vi på spridning, påverkan och målgrupp) 

Löpande under året analyserar vi medielandskapet och lär oss källkritik, tar upp samhällsfrågor och utforskar civilsamhället. Vi använder även uppföljnings- och statistikverktyg där du lär dig analysera spridning, påverkan och målgrupp. Vi lägger stor vikt vid personlig utveckling. 

Utomlands*

Att jobba utomlands är en dröm för många och vi avslutar året med en reportageresa. Vi reser klimatsmart och kursdeltagarna är med och väljer resmål. När vi kommer tillbaka slutförs projekten med en gemensam genomgång och utvärdering i klassen. 

*under våren 2021 ställdes resan in och ersattes med en kurs i att producera för YouTube. 

Producera för YouTube*

Kursen är för dig som vill lära dig att producera och forma engagerande content på plattformen Youtube. Vilken genre slår bäst? Hur sätter man rubrik? Vad är en bra dragbild/rubrik? Det är några av de delar som vi går igenom under kursen. 
Efter en introduktion är det dags för er att börja spåna, pitcha och producera. 

Första året läses till stor del tillsammans med Media TV-produktion. 

Inför ansökningen:
Antagningsdagar 5-7 maj 2021.

Läs mer om avgifterna under året här.

År 2

Under andra året går vi djupare in på olika delar inom media.

Radioproduktion

– olika typer av poddformat och du skapar din egna poddserie
– radio och berättande i radioformatet och sänder live på nätet
– testar de olika rollerna som programledare, producent, reporter och tekniker.

Fokus ligger på samarbete och produktion under högt tempo med skarpa deadlines.

I sociala medier jobbar vi med att anpassa och puffa för det redaktionella innehållet med hjälp av grafik, rörligt material, text och bild.

Contentproduktion – projektarbete

Du lär dig driva projekt och får använda dina samlade kunskaper om digitalt berättande, kanaler och plattformar samt tekniska verktyg. Genom att sätta ihop olika medieformer jobbar du med storytelling på en egen digital plattform. Ett tillfälle att fördjupa dig i något du brinner för och skapa ett riktigt bra och välarbetat arbetsprov.

Entreprenörskap 

Det börjar närma sig slutet av kursen och det är dags att samla ihop allt de det du producerat på en plats och göra en säljande presentation av dig själv. 
Du får hjälp att skapa en personlig hemsida med presentation och länkar till dina projekt. Här finns också ditt CV och kanske ska du skapa din LinkedIn-profil? Du testar din pitch för dina lärare och får användbar feedback. Du lär dig också att starta eget företag. 

Största delen av sista terminen gör du praktik 

på ett mediehus, produktionsbolag, redaktion, intresseorganisation eller annan plats inom medievärlden. 

Hur går ansökningen till?

Läs mer

Såhär går det till
Skicka in din ansökan till utbildningen du är intresserad av via folkhögskolornas gemensamma system, SchoolSoft. Om du aldrig har använt SchoolSoft kommer du behöver skapa ett konto på Mina Sidor. Efter du har skapat ett konto/loggat in, kommer du kunna fylla i ansökningsformuläret.

Antagningsvillkor 
3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola samt antagningsprov. 

Vid ansökan bifogas
– Ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen, en halv till en A4.
– Kopior av betyg/intyg från tidigare studier och arbete
– Ditt CV
– Personbevis (inte äldre än tre månader)
– En mobilfilm på max 2 minuter, där du berättar vem du är.

Normalt kallas utvalda sökande till en antagningsdag på skolan, men i år kan det, pga coronaviruset, bli aktuellt att genomföra sådan antagningsdag via nätet.

Sista ansökningsdatum är 15 april.
Vid problem med ansökan kontakta info@kaggeholm.se.

Läs mer

Såhär går det till
Skicka in din ansökan till utbildningen du är intresserad av via folkhögskolornas gemensamma system, SchoolSoft. Om du aldrig har använt SchoolSoft kommer du behöver skapa ett konto på Mina Sidor. Efter du har skapat ett konto/loggat in, kommer du kunna fylla i ansökningsformuläret.

Antagningsvillkor 
3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola samt antagningsprov. 

Vid ansökan bifogas
– Ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen, en halv till en A4.
– Kopior av betyg/intyg från tidigare studier och arbete
– Ditt CV
– Personbevis (inte äldre än tre månader)
– En mobilfilm på max 2 minuter, där du berättar vem du är.

Normalt kallas utvalda sökande till en antagningsdag på skolan, men i år kan det, pga coronaviruset, bli aktuellt att genomföra sådan antagningsdag via nätet.

Sista ansökningsdatum är ändrat till 22 april pga tekniska problem.

Vid problem med ansökan kontakta info@kaggeholm.se.

Kurser under året:

Kurser under år 1:
Grundkurs medieproduktion
Här lär du dig grunderna i att producera content – att skapa relevant innehåll anpassat för olika kanaler och olika målgrupper. Vi tar avstamp i nyhetsbegreppet och jobbar med berättande för att hitta vinklar och ingångar som funkar i olika ämnen. Lär oss nyhetsvärdering och att skriva rubriker, ingresser, puffar, notiser och artiklar.

Du får göra rörliga inslag både i team och på egen hand. Påor och avor slipas, liksom intervjutekniken. Du lär dig bildspråk, får grundläggande kunskaper i kamera och redigering i program som Premiere Pro och Photoshop. Sociala medier är en självklar del av kursen. Vi jobbar integrerat med spridning, research och analys för olika målgrupper och olika plattformar.

På Kaggeholm vill vi ligga nära verkligheten. I grundkursen presenteras du för pedagogiken på medieutbildningarna. Först – en rapp genomgång av uppgiften förankrad i teori och tydliga exempel. Därefter – ut och prova på, med lärarna som handledare. Sedan utvärderar vi och hjälper varandra att nå dit vi vill.

Storytelling för olika plattformar
Story is everything! För att få genomslag och kunna nå människor måste du behärska konsten att berätta. Vi går igenom storytelling steg för steg med grundläggande dramaturgi och de olika beståndsdelarna i en berättelse. Du får göra content för olika plattformar med fokus på story och rörlig bild. För att kunna genomföra dina idéer lär du dig om ljus, ljud och inspelningsteknik. Du gör flera korta filmer både utifrån eget intresse och olika målgrupper som du landar i olika kanaler och sociala medier. Vi utvärderar och drar slutsatser om hur olika typer av berättande och format fungerar på olika plattformar.
Explainer
Hur förklarar man komplicerade saker utan att tappa tittaren? Under explainerkursen använder vi grafik och animationer för att göra det komplexa enkelt. Du lär dig att presentera fakta så att den blir rolig och begriplig. Vi jobbar i After Effects och varvar övningar med att titta på hur grafik och animationer används i olika medieformat. Du gör en egen explainer och får jobba journalistiskt med vinkel, avgränsning och målgrupp för att hitta rätt sätt att presentera ditt innehåll i en vald kanal eller plattform.
Skrivkurs
Att skriva är grunden till det mesta du kommer göra inom media. Här lär du dig att skriva läsvärda recensioner och pricksäkra krönikor. Vi jobbar också med berättande i det längre formatet i form av reportage och porträtt. Hur fångar du läsaren? Hur får du hen att stanna kvar genom hela texten? Fokus ligger på att hitta människorna, berättelserna och dramaturgin för att få fram den bästa storyn. Först läser vi och analyserar – därefter provar vi själva och utvärderar texterna tillsammans.
Redaktionellt arbete
Vad gör en redaktionssekretare, redaktör eller studioreporter? Vi går igenom de olika rollerna på en nyhetsredaktion – reporter, fotograf, redaktör, producent, sidansvarig och sociala medie-ansvarig. Du lär dig jobba med snabba deadlines med puffar och notiser men också planera för längre jobb och reportage både i text och rörligt. Viktiga delar är nyhetsvärdering, samarbete och att slipa vinklar med träffsäkra påor och skarpa ingresser. Sociala medier är en självklar del i research- och spridningsarbetet. Vi lär oss hur man optimerar sina jobb för att nå ut. Vi använder och lär oss publiceringsverktyget WordPress.
Contentprojekt
Här får du tillämpa dina kunskaper i digital innehållsproduktion i ett projektarbete som utförs i mindre grupper. Varje grupp ska utifrån ett givet ämne/koncept skapa innehåll för publicering på webben och i sociala kanaler. Vi använder de berättarformat som passar bäst utifrån givet ämne/koncept och producerar innehåll i form av text, bild och video. Innehållet ska sedan paketeras och anpassas för publicering i de valda kanalerna.
Master Class
Master Class ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom media. Exempel på innehåll kan vara berättande i bilder. Det kan handla om att bjuda in specialister inom olika områden för att lära ut och inspirera. Eller så skapar du och genomför ett eget medieprojekt? Här finns det möjlighet att vara med och påverka kursens utformning.
Frilans och entreprenörskap
Arbetet i mediebranschen som väntar dig kräver ett eget driv. Många jobbar som frilans och på projektbasis. I den här kursen får du verktygen för att bättre kunna klara en ganska tuff arbetsmarknad. Du får hjälp med att definiera dina egna kvaliteter och hur du bäst säljer in dig själv och dina projekt. Vi går igenom hur man startar och driver eget företag. Kunskaperna används i den efterföljande utrikeskursen.
Reportageresa
Att jobba utomlands är en dröm för många. Under kursen lär du dig att reka och förbereda medieprojekt i ett annat land. Inför resan får du träffa yrkesfolk med erfarenhet av att jobba professionellt utomlands. På plats hittar du miljöerna, berättelserna och människorna för att få fram dina historier på bästa sätt. Lärarna är med som stöd, men mycket av jobbet – både före och efter själva resan – gör du på egen hand. Vi reser klimatsmart och kursdeltagarna är med och väljer resmål.
Tema
Temakursen löper kontinuerligt hela första året. Här kan ta vi upp sådant som har med yrkesrollen inom media att göra. Exempel på innehåll är mediejuridik, medieetik, medieretorik och mediehistoria.

 

Det kan också handla om centrala frågor i vår omvärld och aktuella ämnen. exempelvis FN:s globala mål, civilsamhället och demokrati. I kursen ingår även livsåskådning och personlig utveckling där vi jobbar med prestationskrav, självkänsla och gruppdynamik bland annat tillsammans med skolans kurator.

Personlig utveckling
Kursen personlig utveckling är som namnet beskriver en kurs där vi vill skapa utrymme för reflektion kring din personliga utveckling. Som folkhögskola vill vi jobba med frågan vem vill jag bli lika mycket som frågan vad vill jag bli och båda dessa frågor jobbar vi med i denna kurs.

Vi vet att utbildningen kan upplevas stressig och utmanande men så klart även inspirerande och givande. Därför tar vi upp ämnen som exempelvis prestationsångest, stress och återhämtning. En stor del av kursen handlar även om att skapa en trygg sammanhållning och ett gott arbetsklimat.

Producera för Youtube
Kursen är för dig som vill lära dig att producera och forma engagerande content på plattformen Youtube. Vilken genre slår bäst? Hur sätter man rubrik? Vad är en bra dragbild/rubrik? Det är några av de delar som vi går igenom under kursen.

Med hjälp av erfarna YouTubers och skolans lärare får deltagarna pitcha och utveckla idéer och sedan producera, publicera, sprida och analysera. Vi utvärderar, förändrar och försöker igen.

Kurser under året:

Kurser under året:
Radio/podd-kurs
Med poddformaten har uppfinningsrikedomen exploderat när det gäller nya genrer, innehåll och berättande de senaste åren. Vi besöker poddproducenter och går igenom olika typer av poddar för att sedan göra egna produktioner. Men vi börjar med radio. Hur formulerar man en lockande påa, hur ska jag inleda intervjun för att få lyssnaren intresserad, vilket ljud illustrerar bäst känslan jag vill få fram i reportaget?

Vi provar på olika roller på en radioredaktion  – programledare, producent, livereporter, tekniker och sänder live på nätet och i luften. Vi lär oss reportage, jobbar med ljud och redigerar i Adobe Audition.

Contentproduktion – projektarbete
Vad brinner du för? Under kursen får du möjlighet att fördjupa dig inom ämnen som engagerar dig och tillämpa dina kunskaper inom digital innehållsproduktion. Genom att utgå från en plattform använder du sedan de kunskaper du fått under utbildningen till att berätta och nå ut med ditt budskap. Du kan producera filmer, skriva texter och göra poddar och mycket mer. Du jobbar med sociala medier för att nå ut till din publik och få folk att engagera sig på sajten och ta del av det du producerar. Här har du ett tillfälle att skapa ett arbetsprov som visar på bredden i dina kunskaper i berättande samt en chans att starta ett projekt som kan leva vidare och utvecklas.
Frilans och entreprenörskap
Arbetet i mediebranschen som väntar dig kräver ett eget driv. Många jobbar som frilans och på projektbasis. I den här kursen får du verktygen för att bättre kunna klara en ganska tuff arbetsmarknad.

Du får hjälp med att definiera dina egna kvaliteter och hur du bäst säljer in dig själv och dina projekt. Vi går igenom hur man startar och driver eget företag.

Praktik
Största delen av sista terminen gör du praktik på produktionsbolag, contentbyrå, redaktion, intresseorganisation eller annan plats inom medievärlden. Du väljer själv din praktikplats och gör upp om tider och arbetsuppgifter. Många arbetsplatser skriver till skolan och erbjuder bra praktikplatser. Under praktiken har du en handledare som tillsammans med dig ser till att praktiken blir en viktig del av studierna.

Blogg från elever

Felix gör praktik på Warner Bros i Göteborg

Felix gör praktik på Warner Bros i Göteborg

Hallå eller!  Då var det alltså min tur att förgylla denna fantastiska blogg med lite information om mig själv och om min spännande vardag på Warner Bros i Göteborg.  Men vi börjar med lite information om lilla mig. Jag är en go och glad grabb från Sveriges...

läs mer

Lärare på utbildningen

Mats Levander

Mats Levander

Biträdande rektor & kursföreståndare

Mats är medieutbildad på Kaggeholm och har sedan dess arbetat med produktion och medieutbildning under många år både i Sverige och i flera andra länder. Han undervisar i storytelling, dokumentärfilm, flerkameraproduktion retorik och civilsamhälleskunskap.
Kontakta Mats. 
Linda Karlsson

Linda Karlsson

Lärare

Linda är digital innehållsstrateg/redaktör och erfaren utbildare inom digital kommunikation och contentproduktion. Hon har en bakgrund som skrivande journalist och redaktionell arbetsledare och har bland annat varit chef för Nyheternas webb på TV4. I dag hjälper hon företag och organisationer att utveckla sin digitala närvaro och kommunikation på webben och i sociala medier.
Kontakta Linda. 
Samuel Andersson

Samuel Andersson

Lärare

Han är själv en fd Kaggestudent och sedan han slutade 2015 har han deltagit i flera TV-produktioner, såsom Idol, Bonde söker fru – kärlek åt alla, och filmat direktsänt från Röda mattan vid Oscarsgalan åt TV4. Samuel har producerat flera reklamfilmer och musikvideor. Han har ansvarat för artisters sidor på sociala medier och är även ofta anlitad som stillbildsfotograf.
Kontakta Samuel. 
Agneta Karlsson

Agneta Karlsson

Lärare

Mer info kommer senare
Kontakta Agneta.

Erika Grundén

Erika Grundén

Lärare

Erika har frilansat som reality-fotograf sedan hon tog examen från Kaggeholm 2009. Hon har bland annat filmat tv-serier som Allt för Sverige, Robinson, Mästarnas mästare, Idol, Ullared m.fl. Arbetet bjuder på många upplevelser, allt från att filma sittandes bakochfram på en dromedar i den Marockanska öknen till att vara mitt ute i Australiens vildmark och filma när det fångas krokodiler sittandes i en liten plåtbåt mitt i natten.
Kontakta Erika. 
Samuel Wänglöv

Samuel Wänglöv

Lärare & Skoltekniker

Samuel läste TV-produktion på Kaggeholm 2008-2010 och har sedan dess frilansat inom media i olika roller. Han har bott i Sri Lanka och arbetat inom hjälporganisationer. Var medlem i tekniska gruppen på Expressen inför nysatsningen av ExpressenTV, bildproducerat världsnyheter som t.ex. terrordåden i Paris, ansvarat för highlights från La Liga och Serie A, byggt sändningsstudios som ”Efter 5”, ”V75” & SVT:s nya morgonstudio.
Kontakta Samuel. 

DELTAGARAVGIFTER

Skolavgifter

Fika och gemensamma aktiviteter    1 100 kr/termin
Teknik 650 kr/termin
Försäkring    50 kr/termin

Elevkårsavgift

Elevkårsavgift 50 kr/år

Kursavgifter: Media Content-produktion

Material          700 kr/termin
Produktion och transport          200 kr/termin
Utrustning och instrument      1 600 kr/termin
Studiebesök och aktiviteter          300 kr/termin
Resa      upp till 9 000 kr

Total kostnad

Totalt per termin utan kostnad för resa   4 650 kr/termin

Media Content-produktion för en framtid inom media