Media Content-produktion

Du lär dig att producera och förmedla content – att skapa relevant innehåll anpassat för olika kanaler och olika målgrupper. Du jobbar med text, bild, podd, radio, grafik och rörligt material. Vi ger dig möjligheterna att gå din egen väg i medievärlden.

Ansökan öppnar 1 februari 2021

År 1

Vi jobbar med berättande – både journalistiskt och för andra typer av kommunikation. Du skapar berättelser för flera kanaler. Vi producerar och analyserar olika typer av texter som nyhetsartikel, reportage och porträtt och anpassar jobben efter aktuell kanal för publicering.

Du lär dig:
– digital produktion
– kamerateknik
– inslagsproduktion
– redigering och publicering med Adobe Premiere, Photoshop, WordPress och After Effects
– Google Analytics (här tittar vi på spridning, påverkan och målgrupp)

Vi jobbar med entreprenörskap där du lär dig göra verklighet av dina idéer i frilanskursen. Löpande under året analyserar vi medielandskapet och lär oss källkritik och medieetik, vi tar upp samhällsfrågor och aktuella ämnen samt jobbar med civilsamhället.

Att jobba utomlands är en dröm för många och vi avslutar året med en reportageresa. Vi reser klimatsmart och kursdeltagarna är med och väljer resmål. När vi kommer tillbaka slutförs projekten med en gemensam genomgång och utvärdering i klassen.

Första året läses till stor del tillsammans med Media TV-produktion.

Inför ansökningen:
Antagningsdagar 5-7 maj 2021.

Läs mer om avgifterna under året här.

År 2

Under andra året går vi djupare in på olika delar inom media.

Du lär dig: 
– olika typer av poddformat och du skapar din egna poddserie
– radio och berättande i radioformatet och sänder live på nätet
– testar de olika rollerna som programledare, producent, reporter och tekniker.

Fokus ligger på samarbete och produktion under högt tempo med skarpa deadlines. I sociala medier jobbar vi med att anpassa och puffa för det redaktionella innehållet med hjälp av grafik, rörligt material, text och bild.

Därefter går vi in i Contentproduktion – projektarbete. Du lär dig driva projekt och får använda dina samlade kunskaper om digitalt berättande, kanaler och plattformar samt tekniska verktyg. Genom att sätta ihop olika medieformer jobbar du med storytelling på en egen digital plattform. Ett tillfälle att fördjupa dig i något du brinner för och skapa ett riktigt bra och välarbetat arbetsprov.

Största delen av sista terminen gör du praktik på ett mediehus, produktionsbolag, redaktion, intresseorganisation eller annan plats inom medievärlden.

Mer om antagningen

Läs mer
 

 

 

 

Såhär går det till
Skicka in din ansökan till utbildningen du är intresserad av via folkhögskolornas gemensamma system, SchoolSoft. Om du aldrig har använt SchoolSoft kommer du behöver skapa ett konto på Mina Sidor. Efter du har skapat ett konto/loggat in, kommer du kunna fylla i ansökningsformuläret.

Vid ansökan bifogas
– Ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen
– Kopior av betyg/intyg från tidigare studier och arbete
– Personbevis (inte äldre än tre månader)

Kostnad antagningsdagen
En lunch och fika under dagen kostar 150 kr.

Sista ansökningsdatum är 15 april.

Läs mer
Så här går det till
Skicka in din ansökan till utbildningen du är intresserad av via folkhögskolornas gemensamma system, SchoolSoft. Om du aldrig har använt SchoolSoft kommer du behöva skapa ett konto på Mina Sidor. Efter du har skapat ett konto/loggat in, kommer du kunna fylla i ansökningsformuläret.

Antagningsvillkor
3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola samt antagningsprov.

Vid ansökan bifogas
– Ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen
– Kopior av betyg/intyg från tidigare studier och arbete
– Ditt CV
– Personbevis (inte äldre än tre månader)

Normalt kallas utvalda sökande till en antagningsdag på skolan, men i år kan det, pga coronaviruset, bli aktuellt att genomföra sådan antagningsdag via nätet.

Sista ansökningsdatum är 15 april.

 

 

 

 

Kurser under året:

Kurser under år 1:
Grundkurs medieproduktion
Här lär du dig grunderna i att producera content – att skapa relevant innehåll anpassat för olika kanaler och olika målgrupper. Vi tar avstamp i nyhetsbegreppet och jobbar med berättande för att hitta vinklar och ingångar som funkar i olika ämnen. Lär oss nyhetsvärdering och att skriva rubriker, ingresser, puffar, notiser och artiklar. Du får göra rörliga inslag både i team och på egen hand. Påor och avor slipas, liksom intervjutekniken. Du lär dig bildspråk, får grundläggande kunskaper i kamera och redigering i program som Premiere Pro och Photoshop. Sociala medier är en självklar del av kursen. Vi jobbar integrerat med spridning, research och analys för olika målgrupper och olika plattformar.

 

På Kaggeholm vill vi ligga nära verkligheten. I grundkursen presenteras du för pedagogiken på medieutbildningarna. Först – en rapp genomgång av uppgiften förankrad i teori och tydliga exempel. Därefter – ut och prova på, med lärarna som handledare. Sedan utvärderar vi och hjälper varandra att nå dit vi vill.

Storytelling för olika plattformar
Story is everything! För att få genomslag och kunna nå människor måste du behärska konsten att berätta. Vi går igenom storytelling steg för steg med grundläggande dramaturgi och de olika beståndsdelarna i en berättelse. Du får göra content för olika plattformar med fokus på story och rörlig bild. För att kunna genomföra dina idéer lär du dig om ljus, ljud och inspelningsteknik. Du gör flera korta filmer både utifrån eget intresse och olika målgrupper som du landar i olika kanaler och sociala medier. Vi utvärderar och drar slutsatser om hur olika typer av berättande och format fungerar på olika plattformar.
Explainer
Hur förklarar man komplicerade saker utan att tappa tittaren? Under explainerkursen använder vi grafik och animationer för att göra det komplexa enkelt. Du lär dig att presentera fakta så att den blir rolig och begriplig. Vi jobbar i After Effects och varvar övningar med att titta på hur grafik och animationer används i olika medieformat. Du gör en egen explainer och får jobba journalistiskt med vinkel, avgränsning och målgrupp för att hitta rätt sätt att presentera ditt innehåll i en vald kanal eller plattform.
Skrivkurs
Att skriva är grunden till det mesta du kommer göra inom media. Här lär du dig att skriva läsvärda recensioner och pricksäkra krönikor. Vi jobbar också med berättande i det längre formatet i form av reportage och porträtt. Hur fångar du läsaren? Hur får du hen att stanna kvar genom hela texten? Fokus ligger på att hitta människorna, berättelserna och dramaturgin för att få fram den bästa storyn. Först läser vi och analyserar – därefter provar vi själva och utvärderar texterna tillsammans.
Redaktionellt arbete
Vad gör en redaktionssekretare, redaktör eller studioreporter? Vi går igenom de olika rollerna på en nyhetsredaktion – reporter, fotograf, redaktör, producent, sidansvarig och sociala medie-ansvarig. Du lär dig jobba med snabba deadlines med puffar och notiser men också planera för längre jobb och reportage både i text och rörligt. Viktiga delar är nyhetsvärdering, samarbete och att slipa vinklar med träffsäkra påor och skarpa ingresser. Sociala medier är en självklar del i research- och spridningsarbetet. Vi lär oss hur man optimerar sina jobb för att nå ut. Vi använder och lär oss publiceringsverktyget WordPress.
Dokumentärt berättande
Du lär dig dramaturgiverktyg från fiction och hur du applicerar dessa på dokumentärt berättande. Vi jobbar med den tydliga målbeskrivningen, hinder, perspektiv och karaktärsbeskrivning. Vi analyserar filmer och försöker hitta den underliggande berättelsen. Under kursen producerar vi korta dokumentärer i grupp. En viktig del av kursen är utvärderingen och analys av vad vi tar med oss in i andra typer av berättande.

 

 

Contentprojekt
Här får du tillämpa dina kunskaper i digital innehållsproduktion i ett projektarbete som utförs i mindre grupper. Varje grupp ska utifrån ett givet ämne/koncept skapa innehåll för publicering på webben och i sociala kanaler. Vi använder de berättarformat som passar bäst utifrån givet ämne/koncept och producerar innehåll i form av text, bild och video. Innehållet ska sedan paketeras och anpassas för publicering i de valda kanalerna.
Master Class
Master Class ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom media. Exempel på innehåll kan vara berättande i bilder. Det kan handla om att bjuda in specialister inom olika områden för att lära ut och inspirera. Eller så skapar du och genomför ett eget medieprojekt? Här finns det möjlighet att vara med och påverka kursens utformning.
Frilans och entreprenörskap
Arbetet i mediebranschen som väntar dig kräver ett eget driv. Många jobbar som frilans och på projektbasis. I den här kursen får du verktygen för att bättre kunna klara en ganska tuff arbetsmarknad. Du får hjälp med att definiera dina egna kvaliteter och hur du bäst säljer in dig själv och dina projekt. Vi går igenom hur man startar och driver eget företag. Kunskaperna används i den efterföljande utrikeskursen.
Reportageresa
Att jobba utomlands är en dröm för många. Under kursen lär du dig att reka och förbereda medieprojekt i ett annat land. Inför resan får du träffa yrkesfolk med erfarenhet av att jobba professionellt utomlands. På plats hittar du miljöerna, berättelserna och människorna för att få fram dina historier på bästa sätt. Lärarna är med som stöd, men mycket av jobbet – både före och efter själva resan – gör du på egen hand. Vi reser klimatsmart och kursdeltagarna är med och väljer resmål.
Tema
Temakursen löper kontinuerligt hela första året. Här kan ta vi upp sådant som har med yrkesrollen inom media att göra. Exempel på innehåll är mediejuridik, medieetik, medieretorik och mediehistoria.

 

Det kan också handla om centrala frågor i vår omvärld och aktuella ämnen. exempelvis FN:s globala mål, civilsamhället och demokrati. I kursen ingår även livsåskådning och personlig utveckling där vi jobbar med prestationskrav, självkänsla och gruppdynamik bland annat tillsammans med skolans kurator.

Kurser under året:

Kurser under året:
Radio/podd-kurs
Med poddformaten har uppfinningsrikedomen exploderat när det gäller nya genrer, innehåll och berättande de senaste åren. Vi besöker poddproducenter och går igenom olika typer av poddar för att sedan göra egna produktioner. Men vi börjar med radio. Hur formulerar man en lockande påa, hur ska jag inleda intervjun för att få lyssnaren intresserad, vilket ljud illustrerar bäst känslan jag vill få fram i reportaget?

Vi provar på olika roller på en radioredaktion  – programledare, producent, livereporter, tekniker och sänder live på nätet och i luften. Vi lär oss reportage, jobbar med ljud och redigerar i Adobe Audition.

Contentproduktion – projektarbete
Vad brinner du för? Under kursen får du möjlighet att fördjupa dig inom ämnen som engagerar dig och tillämpa dina kunskaper inom digital innehållsproduktion. Genom att utgå från en plattform använder du sedan de kunskaper du fått under utbildningen till att berätta och nå ut med ditt budskap. Du kan producera filmer, skriva texter och göra poddar och mycket mer. Du jobbar med sociala medier för att nå ut till din publik och få folk att engagera sig på sajten och ta del av det du producerar. Här har du ett tillfälle att skapa ett arbetsprov som visar på bredden i dina kunskaper i berättande samt en chans att starta ett projekt som kan leva vidare och utvecklas.
Praktik
Största delen av sista terminen gör du praktik på produktionsbolag, contentbyrå, redaktion, intresseorganisation eller annan plats inom medievärlden. Du väljer själv din praktikplats och gör upp om tider och arbetsuppgifter. Många arbetsplatser skriver till skolan och erbjuder bra praktikplatser. Under praktiken har du en handledare som tillsammans med dig ser till att praktiken blir en viktig del av studierna.

Blogg från elever

Praktikbloggen – följ Emma på Jarowskij

Praktikbloggen – följ Emma på Jarowskij

Nu när vi har kommit hem från Åre och allt material är inspelat har vi ungefär en vecka kvar på kontoret för att stänga ner och avsluta hela produktionen/projektet. Idag har jag och projektledaren kvittoredovisat några av alla inköp. Det är en del kvar kvitton kvar...

läs mer

Lärare på utbildningen

Mats Levander

Mats Levander

Biträdande rektor & kursföreståndare

Mats är medieutbildad på Kaggeholm och har sedan dess arbetat med media i över 30 år. Han undervisar han i bla storytelling, dokumentärfilm och flerkameraproduktion.
Kontakta Mats. 
Samuel Andersson

Samuel Andersson

Lärare

Han är själv en fd Kaggestudent och sedan han slutade 2015 har han deltagit i flera TV-produktioner, såsom Idol, Bonde söker fru – kärlek åt alla, och filmat direktsänt från Röda mattan vid Oscarsgalan åt TV4. Samuel har producerat flera reklamfilmer och musikvideor. Han har ansvarat för artisters sidor på sociala medier och är även ofta anlitad som stillbildsfotograf.
Kontakta Samuel. 
Sara Andersson

Sara Andersson

Lärare

Mer info kommer.
Kontakta Sara. 
Fredric Thomsen

Fredric Thomsen

Lärare & Skoltekniker

Fredric har arbetat som musikkonsulent och projektledare på Studieförbundet Bilda i över 10 år. Han har jobbat som festivalgeneral, turnéledare, stagemanager, samt byggt upp verksamheter för replokaler, produktionsrum och musikstudior. Nu undervisar han i teknik med fokus på ljud och har hand om hela skolans teknik samt IT.
Kontakta Fredric. 
Erika Grundén

Erika Grundén

Lärare

Erika har frilansat som reality-fotograf sedan hon tog examen från Kaggeholm 2009. Hon har bland annat filmat tv-serier som Allt för Sverige, Robinson, Mästarnas mästare, Idol, Ullared m.fl. Arbetet bjuder på många upplevelser, allt från att filma sittandes bakochfram på en dromedar i den Marockanska öknen till att vara mitt ute i Australiens vildmark och filma när det fångas krokodiler sittandes i en liten plåtbåt mitt i natten.
Kontakta Erika. 

Terminsavgifter

Grundavgift för samtliga deltagare

Gemensamma aktiviteter: fika, utflykter 1 500 kr
Teknik (IT, larm, lås)    800 kr
Försäkring      50 kr

Media Content-produktion

Kurskostnad per termin 2 500 kr/termin
Resa under första läsåret upp till 9 000 kr
Gemensamma aktiviteter 300 kr

Media Content-produktion för en framtid inom media