Pethrusakademin

Är du influencer, innovatör, entreprenör, student eller vanlig människa som vill vara med och forma morgondagens samhälle? Pethrusakademin vill ge dig förståelse för vår samtid,verktyg och nätverk för att vara med och göra verklig skillnad i vårt samhälle.

Läs mer

Teamträningsskolan

Teamträningsskolan är en rikstäckande utbildning för dig som vill praktisera din kristna tro som ledare i en församling. Utbildningen innehåller kursdagar, webbföreläsningar, självstudier, englandsresa och praktik i en lokal församling.

Läs mer

Equip Bible School

Hösten 2018 startade Filadelfiakyrkan Stockholm och Kaggeholms Folkhögskola EQUIP International School of Biblical Training – en helt ny Bibelskola på Cypern. Bibelskolan har fokus på att i en internationell miljö studera Bibeln, grundas i den kristna tron och formas som lärjunge. Undervisningen kommer hålla hög klass med besök av både nationella- och internationella bibellärare och talare. Undervisningen är på engelska.

Läs mer

Akademi för ledarskap & teologi (ALT)

ALT är en bred teologisk ledarutbildning som innefattar kurser inom bibelkunskap och bibelteologi, systematisk teologi och etik, kyrkohistoria, mission, religionshistoria och samtidskunskap, själavård, ledarskap, förkunnelse  och undervisning, diakoni, församlingsliv mm. Det samlade navet genom hela utbildningen är yrkes- och ledarträning.

Läs mer

Allmän Kurs Uppsala

Kaggeholms folkhögskola har en filial i Uppsala där det finns allmän kurs, för den som vill träna svenska och förbereda sig för gymnasiet. Kursen är för dig som är ny i Sverige, har avslutat eller är i slutet av dina SFI-studier, vill fördjupa dina kunskaper i svenska och kanske förbereda dig för studier på gymnasienivå.

Läs mer

Bibelskola: Ibios

IBIOS är en träningsplats mitt i Citykyrkan. IBIOS utmärkande drag är betoningen på det övernaturliga livet förenat med en teologisk förankring i en lärjungatränande miljö. IBIOS har en internationell prägel och antar elever från hela världen.

Läs mer

Bibelakademin i Uppsala

Välkommen att lära dig mer om Bibeln & livet! På Bibelakademin studerar du Gamla och Nya testamentet. Du får en översikt av Bibelns alla böcker och får se hur frälsningshistorien löper som en röd tråd från Bibelns första till sista bok. Du får också fördjupa dig i flera aktuella ämnen, till exempel Bibelns syn på livsstil, prioriteringar och val i livet.

Läs mer

Allmän Kurs: City

Vill du läsa vidare på högskola men saknar behörighet? Vi utbildar dig som har svenska som andraspråk. Att läsa Allmän Kurs hos oss innebär att du kan läsa kurser som motsvarar högstadiet och gymnasiet. Utbildningen är i Citykyrkans lokaler på Hötorget.

Läs mer

Själavårdsutbildningen

Behovet av själavård växer inom och utanför församlingen. Själavårdsutbildningen på Kaggeholms folkhögskola ger dig verktyg för att möta människor i samtal, och du får möjligheter att bredda och fördjupa dina kunskaper.

Läs mer

Bibel Distanskurs

Bibel Distans är en webb-baserad utbildning med fokus på att ge verktyg för att kunna läsa och förstå Bibeln. Tanken är att detta ska vara ett redskap för att fortlöpande fördjupa dig i olika Bibelböcker.

Läs mer

Allmän Kurs: Akalla

Vill du läsa vidare på högskola men saknar behörighet? Vi utbildar dig som har svenska som andraspråk. Hos oss finns två olika profiler: idrott & körkort. Läs mer.