Själavårdsutbildningen

Behovet av själavård växer inom och utanför församlingen. Själavårdsutbildningen på Kaggeholms folkhögskola ger dig verktyg för att möta människor i samtal, och du får möjligheter att bredda och fördjupa dina kunskaper.

Läs mer

Teamträningsskolan

Teamträningsskolan är en rikstäckande utbildning för dig som vill praktisera din kristna tro som ledare i en församling. Utbildningen innehåller kursdagar, webbföreläsningar, självstudier, englandsresa och praktik i en lokal församling. 

Läs mer

Bibel Distanskurs

Bibel Distans är en webb-baserad utbildning med fokus på att ge verktyg för att kunna läsa och förstå Bibeln. Tanken är att detta ska vara ett redskap för att fortlöpande fördjupa dig i olika Bibelböcker.

Läs mer

Akademi för ledarskap & teologi (ALT)

ALT är en bred teologisk ledarutbildning som innefattar kurser inom bibelkunskap och bibelteologi, systematisk teologi och etik, kyrkohistoria, mission, religionshistoria och samtidskunskap, själavård, ledarskap, förkunnelse  och undervisning, diakoni, församlingsliv mm. Det samlade navet genom hela utbildningen är yrkes- och ledarträning.

Läs mer

Allmän Kurs Uppsala

Kaggeholms folkhögskola har en filial i Uppsala där det finns allmän kurs, för den som vill träna svenska och förbereda sig för gymnasiet. Kursen är för dig som är ny i Sverige, har avslutat eller är i slutet av dina SFI-studier, vill fördjupa dina kunskaper i svenska och kanske förbereda dig för studier på gymnasienivå. 

Läs mer

Bibelskola: Ibios

IBIOS är en träningsplats mitt i Citykyrkan. IBIOS utmärkande drag är betoningen på det övernaturliga livet förenat med en teologisk förankring i en lärjungatränande miljö. IBIOS har en internationell prägel och antar elever från hela världen.

Läs mer

Bibelakademin i Uppsala

Välkommen att lära dig mer om Bibeln & livet! Bibelakademin är indelad i tre klasser: Klass 1 är för dig som önskar få en grundläggande kunskap om Bibeln och den kristna tron medan Klass 2 är för dig som vill fördjupa din bibelkunskap. Klass 3 är för dig som vill gå en bibelkurs på lätt svenska. Kursen är på kvartsfart.

Läs mer

testa mission logga

Testa Mission

Testa Mission har en missionskurs på ett läsår. Efter en två veckors introduktionskurs i Sverige i augusti, åker kursdeltagarna ut i team till något av våra utbildningsländer i Sydamerika eller Afrika. Under nio månaders tid är de där en del av en lokal församling och delaktiga i deras sociala arbete. Samtidigt som de också lär sig genom teoretiska studier i form av onlinelektioner från Sverige, litteraturstudium, samtal, lokal undervisning samt genom rapporter och övriga uppgifter.

Läs mer

Jazz’n Blues Academy of Scandinavia

På våra kurser kommer du att få bästa möjliga undervisning av de namnkunnigaste och mest erfarna lärarna i branschen med utgångspunkt från din egen nivå och dina egna målsättningar. Alla är välkomna till Jazz´n Blues Academy och ingen har för bra eller dåliga kunskaper för att passa in!

Läs mer