Bibelskola Sthlm

Bibelskola Sthlm är en unik bibelskola där du kommer att få allt från en djupare förståelse av Bibeln och den kristna tron till praktiska erfarenheter av att arbeta i församlingsmiljö. Mitt i Stockholm eller Västerås kommer du att studera och praktisera bibeln, få en hållbar grund för din tro och inse vad det verkligen handlar om att följa Jesus. Tillsammans med andra kommer du att uppmuntras, utmanas och inspireras att ta nya steg i ditt liv som troende. Välkommen med! 

Ansökan öppen

Om utbildningen

Bibelskola Sthlm är en bibelskola där du får möta Gud och formas i din tro tillsammans med andra. Du kommer att utvecka din kreativitet och lära dig att tjäna Gud och andra människor. Under bibelskoleåret följs du av en mentor som ger vägledning och stöd. 

En skola – tre studiecenter

I ett unikt samarbete mellan flera församlingar i och runt Stockholm och Västerås kommer vi at kunna erbjuda dig denna fantastiska möjlighet att gå bibelskola. Som elev kommer du att finnas mitt i en församlingsmiljö där du hela tiden kan omsätta det du lär dig i praktiken.

Ett år som ger inriktning för resten av livet! 

Under ett år får du tränas, formas och växa i livet med Gud genom undervisning och praktisk erfarenhet i lokala församlingar. I hjärtat av församlingen får du studera Bibeln med Jesus i centrum för att växa som lärjunge och tränas att tjäna andra människor och världen. Detta år kommer att hjälpa dig att bli rotad i din tro och bli starten på ditt livs äventyr.

Gör ett av ditt livs bästa val och kom med på ett år som kommer att förvandla ditt liv, get dig vänner för livet och ge din en hunger efter Gud som kommer att hjälpa dig att bättre förstå den framtid som Gud har för dig! 

Bibelskola Sthlm är en bibelskola där du får möta Gud och formas i din tro tillsammans med andra. Du kommer att utvecka din kreativitet och lära dig att tjäna Gud och andra människor. Under bibelskoleåret följs du av en mentor som ger vägledning och stöd.

Våra studiecenter:
Studiecenter Stockholm

Studiecenter Stockholm har sin bas på Kaggeholms folkhögskola i Vasastan, mitt i Stockholm. 

Inriktning: lärjungaskap, ledarskap och församling.

Studiecenter Västerås

Studiecenter Västerås har sin bas i Pingstkyrkan i Västerås.

Inriktning: lärjungaskap, ledarskap och församling.

Studiecenter SOS Mission Bible School

Studiecenter SOS Mission Bible School har sin bas i SOS Church på Kungsholmen i Stockholm.

Inriktning: mission och evangelisation.

Församlingar som står bakom Bibelskola Sthlm

Bibelskola Sthlm anordnas av Kaggeholms folkhögskola i samarbete med flera lokala församlingar i Stockholmsområdet och Mälardalen. Pingst utbildning är huvudman för skolan.

Stockholm:

Aspnäskyrkan, Botkyrka, Centrumkyrkan, Grindtorpkyrkan, Nynäshamn, Skärgårdskyrkan, Sollentuna, SOS Church, Stockholm Filadelfia (Bergakyrkan, Ekerö, Rörstrand, Tyresö), Södertälje, Södertörnkyrkan, Väsby

Västerås:

Life Center, Pingstkyrkan

Hur går ansökningen till?

Läs mer

Såhär går det till
Skicka in din ansökan till utbildningen du är intresserad av via folkhögskolornas gemensamma system, SchoolSoft. Om du aldrig har använt SchoolSoft kommer du behöver skapa ett konto på Mina Sidor. Efter du har skapat ett konto/loggat in, kommer du kunna fylla i ansökningsformuläret.

Vid ansökan bifogas
– Personbevis (inte äldre än tre månader)

Övrig information inför ansökan:

– Kursen är studiemedelsberättigad och är registrerad hos CSN på en gymnasialnivå.
– Du ordnar boende själv – men kontakta oss gärna om du önskar tips!

Läs mer

Såhär går det till
Skicka in din ansökan till utbildningen du är intresserad av via folkhögskolornas gemensamma system, SchoolSoft. Om du aldrig har använt SchoolSoft kommer du behöver skapa ett konto på Mina Sidor. Efter du har skapat ett konto/loggat in, kommer du kunna fylla i ansökningsformuläret.

Vid ansökan bifogas
– Personbevis (inte äldre än tre månader)

Övrig information inför ansökan:

– Kursen är studiemedelsberättigad och är registrerad hos CSN på en gymnasialnivå.
– Du ordnar boende själv – men kontakta oss gärna om du önskar tips!
– Behöver du hjälp med ansökan eller råd? Kontakta oss!

Kursinnehåll

Veckan på bibelskolan

Måndagar och tisdagar är hela bibelskolan (alla tre studiecenter) tillsammans på Kaggeholms folkhögskola i Stockholm. På onsdagar och torsdagar läser vi i mindre grupper i Stockholm och Västerås. Vi har undervisning fyra dagar i veckan och den femte dagen är avsatt för praktik och studier.

Veckan på bibelskolan

Måndagar och tisdagar är hela bibelskolan (alla tre studiecenter) tillsammans på Kaggeholms folkhögskola i Stockholm. På onsdagar och torsdagar läser vi i mindre grupper i Stockholm och Västerås. Vi har undervisning fyra dagar i veckan och den femte dagen är avsatt för praktik och studier.

Bibel (måndagar)

Vi går genom Gamla och Nya testamentet för att få en grundläggande förståelse för Bibelns olika böcker samt hur respektive bok passar in i Bibelns stora berättelse. Undervisningen på måndagar kommer att ge dig redskap att själv kunna läsa, förstå och praktisera Bibeln. 

Tro (tisdagar)

När vi studerar tron på tisdagar kommer det att ge dig en fördjupning av tron med Bibeln som primär kunskapskälla. Bibelteologi i dialog med troende genom hela kyrkohistorien kommer att svara på frågor som: Vad är det vi tror? Varför tror vi så? Hur relaterar det till allt annat i livet? 

Lärjunge - ledare (onsdagar)

Detta ämne kommer hjälpa dig att ännu mera inse att det kristna livet inte bara är någonting vi lär oss i teorin utan något vi lever ut i praktiken. De två delarna i blocket handlar om, dels lärjungaskap – det personliga livet och den egna efterföljelsen till Jesus och dels ledarskap – att leda och hjälpa andra. 

Självbild/Gudsbild – vår önskan är att du skall växa och utvecklas som troende och människa och att självförtroendet samt insikten om att just du har någonting att ge skall stärkas. En stor del av detta block handlar också om att etablera och utveckla goda vanor som kommer att bära dig långt efter detta år på bibelskolan är över.

Församling och kreativitet (torsdagar)

På torsdagarna vill vi ge dig en djupare förståelse av varför den kristna församlingen behövs; både för individen, gruppen och samhället. Vi ställer frågor som: Varför finns församlingen? Hur lever vi församling? Vad är det att fira gudstjänst? Samtidigt riktar vi blickarna utåt och tänker kring hur den kristna gemenskapen kan påverka och välsigna vår omvärld, utifrån ett bibliskt perspektiv, ett pionjärperspektiv och ett samhällsperspektiv. 

Praktik

När du går Bibelskola Sthlm kommer du att vara kopplad till en församling där du under året gör din praktik. Här får du möjlighet att ta det du lär dig i undervisningen och praktisera det i lokala församlingsmiljöer. Vi kommer att matcha dina gåvor och passion till en lämplig uppgift i en församlingsmiljö. Du kommer att få handledning av någon i den församling där du praktiserar.

Praktik

När du går Bibelskola Sthlm kommer du att vara kopplad till en församling där du under året gör din praktik. Här får du möjlighet att ta det du lär dig i undervisningen och praktisera det i lokala församlingsmiljöer. Vi kommer att matcha dina gåvor och passion till en lämplig uppgift i en församlingsmiljö. Du kommer att få handledning av någon i den församling där du praktiserar.

Encounter

En encounter eller retreat är dagar som på ett speciellt sätt inbjuder till Gudsmöten. Under en vecka kommer vi att åka till en lägergård för att få undervisning, lovsjunda tillsammans och tillbe Jesus. Du kommer att få möjlighet till förbön och bli fri från saker som vill trycka ner dig. Det är dagar med god mat, mycket gemenskap och livsförvandlande Gudsmöten.

Resa

Varje år åker vi som bibelskola på en resa. Tidigare år har vi åkt till Los Angeles, Armenien, Georgien samt olika länder i Afrika. Dessa resor ger minnen för livet och är tillfäller där du kommer att få praktisera din tro, få nya erfarenheter och se andra kulturer.

Övrigt

Utöver allt detta kommer bibelskolan att innehålla bön och lovsång varje morgon, en massa härlig gemenskap och förhoppningsvis också livsförvandlande Gudsmöten.

Lärare på utbildningen

Stefan Sigfrids

Stefan Sigfrids

Kursföreståndare & lärare

Stefan undervisar Lärjunge/ledare på onsdagar (Stockholm & Västerås). Stefan är pastor i Filadelfiakyrkan, skolpastor på Kaggeholm och ledare för Bibelskola Sthlm. Han har, med sina 30 år som pastor, en lång erfarenhet av församlingsbygge och ledarskap. Stefan brinner för relationer, lärjungaskap och hjälpa människor att hitta fram till en Gud full av nåd, en fungerande tro och ett hållbart liv.

Kontakta Stefan.

Albin Karlsson

Albin Karlsson

Lärare

Albin undervisar Församling och kreativitet på torsdagar (Västerås). Albin är pastor i Västerås Pingstförsamling och en av lärarna på Bibelskola Sthlm. Han ansvarar för Västeråsklassen. Albin har en passion att utrusta människor i Guds ord och att se församlingen sträcka sig ut till omgivningen med evangelium.

Emilia Tellebo

Emilia Tellebo

Lärare

Emilia undervisar Bibel på måndagar. Emilia har tidigare studerat teologi vid ALT och arbetat både med bibelskola och i församling. Tjänsten på Bibelskola Sthlm sker parallelt med att hon studerar till gymnasielärare. Emilia ser enormt mycket fram emot att få djup-dyka in i Bibelns värld tillsammans med er och tillsammans samtala om hur och varför denna bok fortfarande är relevant för oss idag.

Christopher Fränberg

Christopher Fränberg

Lärare

Christopher undervisar Tro på tisdagar. Christopher är föreståndare i församlingen SOS Church Stockholm och en av lärarna på Bibelskola Sthlm. Han är passionerad över att kommunicera sanningarna i Guds ord. Christopher brinner för mission i utlandet och får att nå Stockholm med budskapet om Jesus.

Jenny Gajicki

Jenny Gajicki

Lärare

Jenny undervisar Församling och kreativitet på torsdagar (Stockholm). Jenny är pastor i Fridhemskyrkan, New Life och också lärare på Bibelskola Sthlm. Förutom att vara pastor och lärare är hon även verksam som låtskrivare, artist och musiker. Jenny brinner för nya kreativa uttryck av församling, att hela livet ska få levas och spela roll för Guds rike samt att människor ska få hitta friheten i Jesus.

DELTAGARAVGIFTER

Skolavgift    
Skolavgiften går till fika, gemensamma aktiviteter, teknik och försäkring. 

1 800 kr/termin

Elevkårsavgift
Elevkårsavgiften går direkt till elevkåren som leds av elevrådet. Skolan hjälper elevrådet med faktureringen.

50 kr/år

Kursavgift Bibelskola Sthlm
Kursavgiften går till material, studiebesök och aktiviteter.

1 500 kr/termin

Resa

6 000 – 12 000 kr

 

 

Total kostnad per termin (exkl. resa)

3 350 kr/termin 

Specifikation
Skolavgift
Fika och gemensamma aktiviteter 1 100 kr/termin
Teknik 650 kr/termin
Försäkring 50 kr/termin
Elevkårsavgift 50 kr/år
Kursavgift Bibelskola Sthlm
Material 200 kr/termin
Studiebesök och aktiviteter 1 300 kr/termin
Resa 6 000 – 12 000 kr
Total kostnad
Totalt per termin utan kostnad för resa 3 550 kr/termin

Specifikationen visar hur avgiften normalt fördelar sig på olika kostnader. Fördelningen kan variera något från år till år på grund av löpande justeringar i kursupplägget.

Specifikation
Skolavgift
Fika och gemensamma aktiviteter 1 100 kr/termin
Teknik 650 kr/termin
Försäkring 50 kr/termin
Elevkårsavgift 50 kr/år
Kursavgift Bibelskola Sthlm
Material 200 kr/termin
Studiebesök och aktiviteter 1 300 kr/termin
Resa 6 000 – 12 000 kr
Total kostnad
Totalt per termin utan kostnad för resa 3 550 kr/termin

Specifikationen visar hur avgiften normalt fördelar sig på olika kostnader. Fördelningen kan variera något från år till år på grund av löpande justeringar i kursupplägget.

Våra studiecenter

Studiecenter Stockholm

Kaggeholms folkhögskola
Rörstrandsgatan 5
113 41 Stockholm

Studiecenter Västerås

Pingstförsamlingen
Oxbackens Centrum
Almelundsgatan 2
724 60 Västerås

Studiecenter SOS

SOS Church
Warfvinges väg 26
112 51 Stockholm

Investera ett år i dig själv och din tro