Bibelskola Sthlm

En bibelskola mitt i Sveriges vackra, kreativa och växande huvudstad – Stockholm! Den heter Bibelskola Sthlm och görs tillsammans med oss och lokala församlingar i Stockholms-området. Kaggeholm samarbetar även med IBIOS Bibelskola och Teamträningsskolan.

Ansökan öppnar i vår

En bibelskola i Sthlm

Vi är en bibelskola mitt i Sveriges vackra, kreativa och växande huvudstad – Stockholm! Bibelskola Sthlm är en ny typ av bibelskola där du går med flera klasser från olika församlingar. Två dagar i veckan möts hela Bibelskolan och tre dagar i veckan läser du med din klass. Välj klass, ansök och låt det kommande året bli starten på ett liv med Gud!

Ge ett år till Gud

Under ett år får du tränas, formas och växa i livet med Gud genom undervisning och praktisk erfarenhet i lokala församlingar i Pingströrelsen. I hjärtat av församlingen får du studera Bibeln med Jesus i centrum för att växa som lärjunge samt tränas att tjäna andra människor och världen. Ge ett år till Gud, bli rotad i din tro och låt det bli början på ditt livs äventyr.

Klasser

Kurser under året:
Bibelskola Sthlm
 

Bibelskola Stockholm ABC är en klass som anordnas av flera lokala församlingar i Stockholm, och i nära samarbete med Teamträningsskolan. Under våren åker vi på en resa till Los Angeles. Läs mer här. 

 

 

 

Bibelskola Sthlm: SOS Missionsbibelskola
Denna klass anordnas av SOS Church Stockholm. Här får du en sund biblisk undervisning, ett starkt andligt liv och ett spännande äventyrsliv med den Helige Ande. Läs mer här.

 

 

Kurser i klassen

Kurser under året:
Lärljungaskap
Hur följer man Jesus? Vad betyder det att vara en lärljunge?
Församling
Varför har vi församlingar? Hur såg de ut på Bibelns tid? Hur ser de ut idag?
Ledarskap
Hur är man en bra ledare? Hur vill du leda? Vem leder du?
Personlig utveckling
Vem är du? Varför är du där du är idag? Vart vill du?

Investera ett år i dig själv och din tro