Allmän Kurs

På Allmän kurs är det du som står i fokus: här kan du läsa in hela din grundskole- och gymnasiekompetens och bli behörig till högre studier. Tillsammans med din mentor planerar du din studietid så att den blir så bra som möjligt för dig.

Allmän kurs grundskolenivå har löpande antagning under hela läsåret och allmän kurs gymnasienivå har antagning till både höst- och vårtermin i augusti och januari. 

Ansök redan idag

Om utbildningen

Som studerande hos oss på allmän kurs får du rätt behörighet till vidare studier men vi vill också hjälpa dig att växa som människa och se nya möjligheter i livet. Undervisningen sker i rena ämnesstudier (engelska, svenska och matematik) men även i teman och projekt för att se ämnen i ett större sammanhang och perspektiv. I varje tema görs studiebesök, till exempel inom kultur- och samhällsliv för att ge inblick i aktuella samhällsfrågor. Utbildningen på Allmän kurs ger dig möjlighet att få nya kunskaper, vidga dina vyer i mötet med andra kursdeltagare och få ökad förståelse och delaktighet i beslut som äger rum i samhället. Här utvecklas du som människa! På skolan får du också tillsammans med övriga utbildningar möta gästföreläsare inom olika områden under samlingar som vi kallar FOKUS. Hos oss står alltid samtal och diskussioner i centrum. Om du inte har svenska som modersmål kan du välja inriktningen svenska som andraspråk.

Allmän kurs har två nivåer, en på grundnivå för dig som behöver grundskolekompetens och gymnasienivå för dig som behöver gymnasieexamen. Båda nivåerna läser mycket gemensamt och vill du fortsätta på gymnasienivå efter grund så blir det en naturlig övergång och fortsättning.

Grundskole- och gymnasienivå

allmän kurs grundskolenivå studerar du 1-2 år beroende på förkunskaper. Du studerar svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap men du läser även andra ämnen tematiskt. För att söka till allmän kurs på grundnivå behöver du vara minst 18 år och vara klar med SFI D-nivå. Du kan även bli antagen om dina kunskaper motsvarar D-nivå oavsett utbildningsbakgrund. När du är klar med dina studier på allmän kurs grundskolenivå får du ett intyg som beskriver innehållet i studierna. Om du har nått upp till en nivå motsvarande årskurs 9 (och läst svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap motsvarande årskurs 9) intygar skolan att du har förutsättning för studier på gymnasienivå.

allmän kurs på gymnasienivå studerar du 1-3 år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet. Du som behöver läsa in hela gymnasiet (motsvarande GY11) behöver studera sammanlagt tre läsår på gymnasium/vuxengymnasium/folkhögskola. För att få grundläggande behörighet till högskola och universitet ska du ha kunskaper motsvarande lägst godkänd i tio ämneskurser (se nedan). Studierna på Allmän kurs på Kaggeholm är en helhet och eftersom vi läser i teman och projekt kan det hända att du får studera ämnen som du redan har behörighet i.

När du har klarat av allmän kurs på gymnasienivå utfärdas ett intyg som intygar grundläggande behörighet till högskolan eller yrkeshögskolan. För att vara grundläggande behörig måste både omfattningskravet och innehållskravet vara uppfyllt. Många utbildningar på yrkeshögskola och högskola kräver behörighet i fler kurser, så kallad särskild behörighet.

Hur går ansökningen till?

Kursinnehåll

Kurser under året:
Engelska 5 + 6

Mer info kommer snart.

Matematik 1a/1b/1c

Mer info kommer snart.

Naturkunskap 1a1

Mer info kommer snart.

Religionskunskap 1

Mer info kommer snart.

Samhällskunskap 1a1

Mer info kommer snart.

Historia 1a1

Mer info kommer snart.

Svenska 1, 2 och 3

Mer info kommer snart.

Matematik 2b/2c, 3b/3c*

Mer info kommer snart.
*särskild behörighet

Naturkunskap 2*

Mer info kommer snart.
*Särskild behörighet

Bra att veta

Projekt under året:
Studieomdöme

Efter att ha studerat minst ett år på heltid, eller motsvarande på deltid, så får du ett studieomdöme. Lärarna sätter ett gemensamt studieomdöme på varje deltagare som uppnått närvarokravet och studerat aktivt under minst ett år. Det är folkhögskolans bedömning av studier och värdering av din studieförmåga. Studieomdömet ges i en sjugradig skala.

  • Utmärkt studieförmåga (4)
  • Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3,5)
  • Mycket god studieförmåga (3)
  • God – Mycket god studieförmåga (2,5)
  • God studieförmåga (2)
  • Mindre god – God studieförmåga (1,5)
  • Mindre god studieförmåga (1)

Läs gärna Folkbildningsrådets ”Anvisningar för Folkhögskolornas studieomdömen

FOKUS

Ungefär en gång i månaden deltar du i en gemensam samling för hela skolan där vi lyssnar till olika föreläsningar, tar del av presentationer från de olika linjerna eller gör någon aktivitet tillsammans.

Personlig utveckling

Under din tid på Kaggeholm får du på olika sätt chans att utvecklas som människa. Detta kan ske i bla. diskussioner i smågrupper och i personliga samtal.

Samarbetsprojekt

Varje år genomför vi projekt tillsammans med andra linjer på skolan till exempel då vi gör vår stora välgörenhetsgala.

Resa

Under vårteminen gör vii mån av intresse en studieresa till någon av Europas huvudstäder. Priset på resan beräknas till ca 3000 kr och bekostas av varje enskild kusrsdeltagare.

Coachning

Under studietiden har du regelbundna träffar med din mentor för coachning och vägledning.

Blogg från elever

Från upplysning till naturalism i terminens sista tema

Terminens sista tema tog vid där terminens första slutade: mitten av 1600-talet och fram till sekelskiftet 1900. Vi har pratat om politiska skeenden, språkutveckling, litteratur, konst och arkitektur och inte minst naturvetenskapliga framsteg under perioden. Temats...

läs mer

Allmänna linjen på studieresa till Rom

På Allmänna linjen åker vi årligen på en studieresa till en europeisk huvudstad. I år föll valet på Rom med särskild anledning av det tema vi precis avslutat där vi studerat antiken, medeltiden och renässansen/reformationen. Under vår resa, som pågick mellan den 3 och...

läs mer

Temaavslut med ”Kreativ förmiddag” på Allmänna linjen

Terminens första tema har ägnats åt epokstudier, och vi avslutade temat med något vi kallade för ”Kreativ förmiddag” där vi i olika former bearbetade det vi lärt oss under veckorna. Vi bakade till exempel bröd och tillredde en efterrätt utifrån recept från 1500-talet,...

läs mer

Lärare på utbildningen

Cecilia Forsling

Cecilia Forsling

Verksamhetsledare & lärare

Cecilia är verksamhetsledare på Allmän linje och undervisar i engelska och svenska. Cecilia är utbildad gymnasielärare och sfi-lärare och har tidigare jobbat på en friskola som gymnasielärare. Kontakta Cecilia. 

Andreas Forslund

Andreas Forslund

Lärare

Andreas undervisar i samhällskunskap, historia och religion. Han har studerat pedagogik, historia och teologi samt har en examen i filosofi. Tidigare har han undervisat och lett seminarier på olika folkhögskolor. Kontakta Andreas. 

Kristin Wolbe

Kristin Wolbe

Lärare & biträdande rektor

Kristin är biträdande rektor och undervisar i svenska. Hon är gymnasielärare i svenska och religion och har tidigare arbetat på olika gymnasieskolor i Stockholm. Kontakta Kristin. 

Ingemar Nilsson

Ingemar Nilsson

Lärare

Ingemar undervisar matematik och naturkunskap. Han är civilingenjör med inriktning kemi- och bioteknik och har arbetat som ingenjör drygt tio år. Han är också utbildad gymnasielärare och har tidigare undervisat bland annat matematik, kemi och fysik.  Kontakta Ingemar. 

Terminsavgifter

Gäller alla på skolan

Utflykter m.m. (gäller endast HT 2019)    200 kr
Gemensamma aktiviteter: utflykter, fika m.m. (gäller endast VT 2020) 2 100 kr
Teknik (IT, larm, lås)    700 kr
Försäkring      50 kr

Gäller Allmän kurs

Studiebesök  300 kr

Vill du ha en högskolebehörighet?

 

Ansök nu