Allmän Kurs

På Allmänna linjen är det du som student som står i fokus: Här kan du läsa in hela din gymnasiebehörighet eller komplettera med de ämnen du saknar från tidigare gymnasiestudier. Tillsammans med din mentor planerar du din studietid så att den blir så bra som möjligt för dig. Utbildningen ger gymnasiekompetens och du får därmed behörighet att gå vidare till högre studier på högskola eller universitet. Allmänna linjen har antagning till både höst- och vårtermin.

Ansök redan idag

Läs in det du saknar

Hur länge du studerar beror på hur många kurser du saknar för att uppnå grundläggande behörighet, samt hur lång tid du tidigare gått på gymnasiet. En del elever läser ett fåtal kurser medan andra läser in i stora delar av eller hela gymnasiet. För att kunna få ett studieomdöme behöver du dock gå minst 1 år. Oavsett hur mycket du ska studera vill vi hjälpa dig att uppnå dina mål. Undervisningen sker både i rena ämnesstudier men också i temastudier, då vi i olika intressanta teman integrerar de olika gymnasieämnena på ett sätt där diskussioner och kreativitet får stå i centrum.

Studiebesök m.m.

I varje tema görs studiebesök, till exempel inom kultur- och samhällsliv för att ge inblick i aktuella samhällsfrågor. Utbildningen på Allmänna linjen ger dig möjlighet att få nya kunskaper, vidga dina vyer i mötet med andra kursdeltagare och få ökad förståelse för och delaktighet i beslut som äger rum inom skolan och i samhället, men också att utvecklas som människa. På skolan får du också tillsammans med övriga utbildningar möta gästföreläsare inom olika områden på de obligatoriska samlingarna vi valt att kalla FOKUS.

Kursinnehåll

Kurser under året:
Engelska 5 + 6
xx
Matematik 1a/1b/1c
xx
Naturkunskap 1a1
xx
Religionskunskap 1
xx
Samhällskunskap 1a1
xx
Historia 1a1
xx
Svenska 1, 2 och 3
xx
Matematik 2b/2c, 3b/3c*
*särskild behörighet
Naturkunskap 2*
*Särskild behörighet

Bra att veta

Projekt under året:
FOKUS

Ungefär en gång i månaden deltar du i en gemensam samling för hela skolan där vi lyssnar till olika föreläsningar, tar del av presentationer från de olika linjerna eller gör någon aktivitet tillsammans.

Personlig utveckling

Under din tid på Kaggeholm får du på olika sätt chans att utvecklas som människa. Detta kan ske i bla. diskussioner i smågrupper och i personliga samtal.

Samarbetsprojekt
Varje år genomför vi projekt tillsammans med andra linjer på skolan till exempel då vi gör vår stora välgörenhetsgala.
Resa

Under vårteminen gör vi i mån av intresse en  studieresa till någon av Europas huvudstäder. Priset på resan beräknas till ca 3000 kr och bekostas av varje enskild kusrsdeltagare.

Coachning

Under studietiden har du regelbundna träffar med din mentor för coachning och vägledning.

Blogg från elever

FAQ: Vad är Allmän Kurs?

Enligt Skolverket så hade 28% av de ungdomar som tog studenten våren 2017 inte fullständiga betyg efter examen. Det finns många olika sätt att ta igen det i efterhand. Det vanligaste man tänker på är komvux. Man kan läsa på plats och distans, men vi har ett jättebra...

läs mer

Ett besök på Dramaten

Allmän Kurs besökte nyligen Dramaten och såg pjäsen 'Swede Hollow.' Pjäsen är baserad på Ola Larsmos roman med samma namn. Den handlar om svenskarna som emigrerade till USA som det inte gick så bra för. Detta gjorde vi som en del av vårt tema Rättvisa &...

läs mer

Tack för den här terminen!

Vårterminen 2017 har nu lagts till handlingarna, och vi blickar tillbaka på en termin som innehållit många olika saker, inte minst studiebesök. Under denna sista vecka besökte vi ett närliggande resmål som årligen lockar många besökare, nämligen Björkö och...

läs mer

Lärare på utbildningen

Cecilia Forsling

Cecilia Forsling

Verksamhetsledare & lärare

Cecilia är verksamhetsledare på Allmän linje och undervisar i engelska och svenska. Cecilia är utbildad gymnasielärare och sfi-lärare och har tidigare jobbat på en friskola som gymnasielärare. Kontakta Cecilia. 

 

Andreas Forslund

Andreas Forslund

Lärare

Andreas undervisar i samhällskunskap, historia och religion. Han har studerat pedagogik, historia och teologi samt har en examen i filosofi. Tidigare har han undervisat och lett seminarier på olika folkhögskolor. Kontakta Andreas. 

 

Kristin Wolbe

Kristin Wolbe

Lärare & biträdande rektor

Kristin är biträdande rektor och undervisar i svenska. Hon är gymnasielärare i svenska och religion och har tidigare arbetat på olika gymnasieskolor i Stockholm. Kontakta Kristin. 

 

Ingemar Nilsson

Ingemar Nilsson

Lärare

Ingemar undervisar matematik och naturkunskap. Han är civilingenjör med inriktning kemi- och bioteknik och har arbetat som ingenjör drygt tio år. Han är också utbildad gymnasielärare och har tidigare undervisat bland annat matematik, kemi och fysik.  Kontakta Ingemar. 

Kostnader

Boende & Mat

HT 2018 VT 2019
Internat (boende och mat), lägst 15 000 kr 18 000 kr
Internat (boende och mat), högst 23 000 kr 28 000 kr
Externat (endast mat) 4 800 kr  5 700 kr

Deposition

Samtliga studerande (deponeras) 800 kr

Terminsavgifter

Försäkring 50 kr
Kodlås 50 kr
Studiematerial 300 kr
IT 300 kr

Vill du ha en högskolebehörighet?

Ansök nu