Allmän Kurs

På Allmän kurs är det du som står i fokus: här kan du läsa in hela din grundskole- och gymnasiekompetens, och bli behörig till högre studier. Allmän kurs grundskolenivå har löpande antagning under hela året, medan gymnasienivå har antagning till både höst- och vårterminen. 

Ansök redan idag

Ansök idag – senast 15 apr

Grundskolenivå

På allmän kurs grundskolenivå studerar du 1-2 år beroende på dina förkunskaper.

Du studerar:
- svenska eller svenska som andraspråk
- matematik
- engelska
- samhällskunskap
men du läser även andra ämnen tematiskt.

För att söka till allmän kurs på grundnivå behöver du:
- vara minst 18 år
- vara klar med SFI D-nivå.

Du kan även bli antagen om dina kunskaper motsvarar D-nivå oavsett utbildningsbakgrund.

När du är klar med dina studier på allmän kurs grundskolenivå får du ett intyg som beskriver innehållet i studierna. Om du har nått upp till en nivå motsvarande årskurs 9 (och läst svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap motsvarande årskurs 9) intygar skolan att du har förutsättning för studier på gymnasienivå.

Gymnasienivå

allmän kurs på gymnasienivå studerar du 1-3 år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet. Du som behöver läsa in hela gymnasiet (motsvarande GY11) behöver studera sammanlagt tre läsår på gymnasium/vuxengymnasium/folkhögskola.

För att få grundläggande behörighet till högskola och universitet ska du ha kunskaper motsvarande lägst godkänd i tio ämneskurser (se nedan).

Studierna på Allmän kurs på Kaggeholm är en helhet och eftersom vi läser i teman och projekt kan det hända att du får studera ämnen som du redan har behörighet i.

När du har klarat av allmän kurs på gymnasienivå utfärdas ett intyg som intygar grundläggande behörighet till högskolan eller yrkeshögskolan. För att vara grundläggande behörig måste både omfattningskravet och innehållskravet vara uppfyllt. Många utbildningar på yrkeshögskola och högskola kräver behörighet i fler kurser, så kallad särskild behörighet.

Utvecklas & väx

Som studerande hos oss på allmän kurs får du rätt behörighet till vidare studier men vi vill också hjälpa dig att växa som människa och se nya möjligheter i livet.

I varje tema görs studiebesök, till exempel inom kultur- och samhällsliv för att ge inblick i aktuella samhällsfrågor.

Utbildningen på Allmän kurs ger dig möjlighet att få nya kunskaper, vidga dina vyer i mötet med andra kursdeltagare och få ökad förståelse och delaktighet i beslut som äger rum i samhället.

Läs mer om avgifterna på utbildningen.

I Stockholm City

Allmän Kurs hålls i Stockholm City med start hösten 2019. Alla kurser kommer hållas i en lokal centralt (Citykyrkan), och i januari 2020 flyttar vi in i skolans nya lokaler i Rörstrands Slott, St Eriksplan.

Såhär går ansökan till

Läs mer

Såhär går det till:
Skicka in din ansökan till utbildningen du är intresserad av via folkhögskolornas gemensamma system SchoolSoft. Du kan ansöka enkelt via vår hemsida. Om du aldrig har använt SchoolSoft kommer du behöva skapa ett konto på Mina Sidor. Efter du har skapat ett konto kommer du kunna fylla i ansökningsformuläret. Allmän kurs på grundskolenivå har antagning under hela läsåret och du kan ansöka under hela året. Allmän kurs på gymnasienivå har antagning i augusti och januari. Sista datum för att söka till höstterminen är 31 maj 2019 och till vårterminen är 30 november 2019.

Krav för antagning:
Krav för antagning allmän kurs grundskolenivå
• Du är minst 18 år
• Du är klar med SFI D-nivå (du kan även bli antagen om dina kunskaper motsvarar D-nivå oavsett utbildningsbakgrund)

Krav för antagning allmän kurs gymnasienivå
• Du är minst 18 år
• Du har grundskolekompetens i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap

Vid ansökan bifogas:
I din ansökan behöver du skicka med:
• Ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill studera på allmän kurs
• Personbevis från Skatteverket alt. ett giltigt LMA-kort
• Kopior på betyg och intyg från tidigare utbildningar
• Två referenser som vi kan ta kontakt med (ej släkt eller vän)

När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till din e-postadress. Om du behöver komplettera din ansökan tar vi kontakt med dig där.

Intervju:
Du blir kallad till en intervju där du får berätta om dig själv och om varför du vill studera allmän kurs hos oss. Vi lägger stor vikt vid studiebehov och motivation. Efter din intervju får du besked om du har blivit antagen eller inte.

Läs mer

Såhär går det till:
Skicka in din ansökan till utbildningen du är intresserad av via folkhögskolornas gemensamma system SchoolSoft. Du kan ansöka enkelt via vår hemsida. Om du aldrig har använt SchoolSoft kommer du behöva skapa ett konto på Mina Sidor. Efter du har skapat ett konto kommer du kunna fylla i ansökningsformuläret. Allmän kurs på grundskolenivå har antagning under hela läsåret och du kan ansöka under hela året. Allmän kurs på gymnasienivå har antagning i augusti och januari. Sista datum för att söka till höstterminen är 31 maj 2019 och till vårterminen är 30 november 2019.

Krav för antagning:
Krav för antagning allmän kurs grundskolenivå
• Du är minst 18 år
• Du är klar med SFI D-nivå (du kan även bli antagen om dina kunskaper motsvarar D-nivå oavsett utbildningsbakgrund)

Krav för antagning allmän kurs gymnasienivå
• Du är minst 18 år
• Du har grundskolekompetens i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap

Vid ansökan bifogas:
I din ansökan behöver du skicka med:
• Ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill studera på allmän kurs
• Personbevis från Skatteverket alt. ett giltigt LMA-kort
• Kopior på betyg och intyg från tidigare utbildningar
• Två referenser som vi kan ta kontakt med (ej släkt eller vän)

När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till din e-postadress. Om du behöver komplettera din ansökan tar vi kontakt med dig där.

Intervju:
Du blir kallad till en intervju där du får berätta om dig själv och om varför du vill studera allmän kurs hos oss. Vi lägger stor vikt vid studiebehov och motivation. Efter din intervju får du besked om du har blivit antagen eller inte.

Kursinnehåll

Kurser under året:
Engelska 5 + 6

 

Mer info kommer snart.

Matematik 1a/1b/1c

Mer info kommer snart.

Naturkunskap 1a1

Mer info kommer snart.

Religionskunskap 1

Mer info kommer snart.

Samhällskunskap 1a1

Mer info kommer snart.

Historia 1a1

Mer info kommer snart.

Svenska 1, 2 och 3

Mer info kommer snart.

Matematik 2b/2c, 3b/3c*

Särskild behörighet, kursen ges vid behov.

 

Naturkunskap 2*

Särskild behörighet, kursen ges vid behov

Bra att veta

Projekt under året:
Studieomdöme

 

 

 

Efter att ha studerat minst ett år på heltid, eller motsvarande på deltid, så får du ett studieomdöme. Lärarna sätter ett gemensamt studieomdöme på varje deltagare som uppnått närvarokravet och studerat aktivt under minst ett år. Det är folkhögskolans bedömning av studier och värdering av din studieförmåga. Studieomdömet ges i en sjugradig skala.

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God – Mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god – God studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

Läs gärna Folkbildningsrådets ”Anvisningar för Folkhögskolornas studieomdömen

FOKUS

Ungefär en gång i månaden deltar du i en gemensam samling för hela skolan där vi lyssnar till olika föreläsningar, tar del av presentationer från de olika linjerna eller gör någon aktivitet tillsammans.

Personlig utveckling

Under din tid på Kaggeholm får du på olika sätt chans att utvecklas som människa. Detta kan ske i bla. diskussioner i smågrupper och i personliga samtal.

Samarbetsprojekt

Varje år genomför vi projekt tillsammans med andra linjer på skolan till exempel då vi gör vår stora välgörenhetsgala.

Resa

 

Under vårteminen gör vi i mån av intresse en studieresa till någon av Europas huvudstäder. Priset på resan beräknas till ca 3000 kr och bekostas av varje enskild kusrsdeltagare.

 

Coachning

 

Under studietiden har du regelbundna träffar med din mentor för coachning och vägledning.

Behörigheter

Läs mer om behörigheter här. 

Folkhögskolans urvalsgrupp

Läs mer om Folkhögskolans urvalsgrupp här. 

SeQF nivå 2

SeQF 2 på Kaggeholms folkhögskolas Allmänna kurs på grundskolenivå

Efter kursen ska kursdeltagaren ha kunskaper motsvarande årskurs 9 i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.

Utbildningen är heltidsstudier under minst ett läsår. Undervisningen bedrivs till stor del i teman och projekt där kursdeltagarna planerar studierna tillsammans med sina lärare.

När kursdeltagaren har uppnått godkända studier motsvarande gymnasieskolan utfärdas ett SeQF2-intyg. Intyget kan användas för studier i Europa och säkerställer att kursdeltagaren har uppnått vissa läranderesultat av kunskaper, färdigheter och kompetenser.

SeQF 2

Kunskaper – kan visa:

 • Breddade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde,
 • kunskaper om hur fakta kan samlas, sammanställas och redovisas.

Färdigheter – kan:

 • Tillämpa angivna regler, metoder och verktyg för att utföra tilldelade uppgifter,
 • följa instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde,
 • söka och bearbeta fakta inom flera arbets- eller studieområden.

Kompetenser – kan:

 • Utföra arbete eller studier med viss självständighet och ta ansvar för enklare uppgifter,
 • samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat, värdera hur de egna uppgifterna utförts.

Efter genomgångna studier på Allmän kurs grundskolenivå på Kaggeholm:

 • har deltagare upplevt att de blivit sedda, respekterade och tagna på allvar
 • har deltagare vuxit som individer och har tilltro till sig själva och sin förmåga
 • har deltagare insett att de är del av ett större sammanhang och har ett personligt ansvar
 • har deltagare upplevt att de fått möjlighet att utvecklas i sin inre människa genom fördjupad kunskap i existentiella livsfrågor

Läs mer om SeQF nivå 2: https://www.seqf.se/sv/Sa-funkar-det/De-olika-nivaerna/Niva-2/

Senast reviderad: mars 2019

SeQF nivå 4

SeQF 4 på Kaggeholms folkhögskolas Allmänna kurs på gymnasienivå

Efter kursen ska kursdeltagaren ha kunskaper motsvarande lägst godkänd i tio stycken av gymnasieskolans kurser (GY11): svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1a/1b/1c, religion 1, historia 1a1, naturkunskap 1a1 och samhällskunskap 1a1.

Utbildningen är heltidsstudier under minst ett läsår. Undervisningen bedrivs till största del i teman och projekt där kursdeltagarna planerar studierna tillsammans med sina lärare.

När kursdeltagaren har uppnått godkända studier motsvarande gymnasieskolan utfärdas ett SeQF4-intyg. Intyget kan användas för studier i Europa och säkerställer att kursdeltagaren har uppnått vissa läranderesultat av kunskaper, färdigheter och kompetenser.

SeQF 4

Kunskaper – kan visa:

 • Fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde,
 • kunskaper om modeller och metoder inom ett arbets- eller studieområde.

Färdigheter – kan:

 • Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde,
 • följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom givna tidsramar,
 • kommunicera på minst ett främmande språk inom aktuellt arbets- eller studieområde.

Kompetenser – kan:

 • Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt,
 • självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som kan leda till vidare lärande och professionell utveckling,
 • kritiskt värdera och förhålla sig självständig till valet av källor,
 • värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat,
 • ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Efter genomgångna studier på Allmän kurs gymnasienivå på Kaggeholm:

 • har deltagare vuxit som människor och har tillit till sin egen förmåga
 • ser deltagare nya vägar och möjligheter i livet
 • har deltagare insett sin delaktighet i samhället med ansvar och privilegier
 • har deltagare ett globalt engagemang
 • tar deltagare ansvar för sitt fortsatta lärande

Läs mer om SeQF nivå 4: https://www.seqf.se/sv/Sa-funkar-det/De-olika-nivaerna/Niva-4/

Senast reviderad: februari 2019

Blogg från elever

FAQ: Vad är Allmän Kurs?

Enligt Skolverket så hade 28% av de ungdomar som tog studenten våren 2017 inte fullständiga betyg efter examen. Det finns många olika sätt att ta igen det i efterhand. Det vanligaste man tänker på är komvux. Man kan läsa på plats och distans, men vi har ett jättebra...

läs mer

Ett besök på Dramaten

Allmän Kurs besökte nyligen Dramaten och såg pjäsen 'Swede Hollow.' Pjäsen är baserad på Ola Larsmos roman med samma namn. Den handlar om svenskarna som emigrerade till USA som det inte gick så bra för. Detta gjorde vi som en del av vårt tema Rättvisa &...

läs mer

Tack för den här terminen!

Vårterminen 2017 har nu lagts till handlingarna, och vi blickar tillbaka på en termin som innehållit många olika saker, inte minst studiebesök. Under denna sista vecka besökte vi ett närliggande resmål som årligen lockar många besökare, nämligen Björkö och...

läs mer

Lärare på utbildningen

Cecilia Forsling

Cecilia Forsling

Kursföreståndare & lärare

Cecilia är verksamhetsledare på Allmän linje och undervisar i engelska och svenska. Cecilia är utbildad gymnasielärare och sfi-lärare och har tidigare jobbat på en friskola som gymnasielärare.
Kontakta Cecilia. 

Andreas Forslund

Andreas Forslund

Lärare

Andreas undervisar i samhällskunskap, historia och religion. Han har studerat pedagogik, historia och teologi samt har en examen i filosofi. Tidigare har han undervisat och lett seminarier på olika folkhögskolor.
Kontakta Andreas. 

Kristin Wolbe

Kristin Wolbe

Lärare & biträdande rektor

Kristin är biträdande rektor och undervisar i svenska. Hon är gymnasielärare i svenska och religion och har tidigare arbetat på olika gymnasieskolor i Stockholm.
Kontakta Kristin. 

Ingemar Nilsson

Ingemar Nilsson

Lärare

Ingemar undervisar matematik och naturkunskap. Han är civilingenjör med inriktning kemi- och bioteknik och har arbetat som ingenjör drygt tio år. Han är också utbildad gymnasielärare och har tidigare undervisat bland annat matematik, kemi och fysik.
Kontakta Ingemar. 

Maria Levander

Maria Levander

Lärare

Maria undervisar i svenska som andraspråk. Hon har tidigare undervisat svenska på andra vuxenutbildningar, främst SFI. I många år jobbade hon som journalist och tv-fotograf samt var kursledare och lärare i journalistik och tv-produktion.
Kontakta Maria. 

Terminsavgifter

Höstterminen 2019

Utflykter m.m. (endast HT 2019)    200 kr
Studiebesök 300 kr
Teknik (IT, larm, lås)    550 kr
Försäkring      50 kr
Kopiering & material      200 kr

Vårterminen 2020

Studiebesök    300 kr
Gemensamma aktiviteter: utflykter, fika m.m. (endast VT 2020) 2 100 kr
Teknik (IT, larm, lås)    800 kr
Försäkring      50 kr
Kopiering, material      200 kr

Gå Allmän Kurs & få en högskolebehörighet

 

Ansök nu

Fråga gärna om du undrar något, eller vill veta mer!