Allmän kurs grundnivå i Uppsala

Allmän kurs på grundnivå med svenska som andraspråk. Utbildningen är för dig som klarat SFI kurs D eller motsvarande.

Vill du läsa Allmän kurs?

Allmän kurs i Uppsala

Välkommen att läsa Allmän Kurs i Akalla på grundnivå, med fokus på svenska som andraspråk. Utbildningen är att alternativ till grundläggande kurser på Komvux. Du studerar i en miljö där du har möjlighet att prata mycket svenska i samarbete med lärare och klasskompisar.

Du studerar svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. När du klarat kurserna får du behörighet som motsvarar grundskolan årskurs 9, vilket ger dig möjlighet till fortsatta studier på gymnasienivå.

Kort information

  • Kursen är på heltid. Du går i skolan måndag till fredag, minst 20 timmar lektioner i veckan.
  • Du studerar sva-grund. matematik, engelska och samhällskunskap.
  • Du går minst ett år på kursen för att få ett kursintyg och för att få behörighet.
  • För att gå kursen måste du vara 18 år eller äldre.
  • När du slutar kursen får du ett intyg.
  • Kursen ger rätt till studiemedel från CSN.
  • Undervisningen på kursen är gratis, men du betalar för böcker, kopiering, internet, studiebesök, fika och obligatorisk försäkring.

Grundläggande nivå

På allmän kurs grundnivå studerar du 1-3 år beroende på dina förkunskaper.

Du studerar:
– svenska eller svenska som andraspråk
– matematik
– engelska
– samhällskunskap

Under veckan har du även körkortsprofil eller studietid.

För att söka till allmän kurs på grundnivå behöver du:
– vara minst 18 år
– vara klar med SFI D-nivå eller motsvarande.

Du kan även bli antagen om dina kunskaper motsvarar D-nivå oavsett utbildningsbakgrund.

När du är klar med dina studier på allmän kurs grundnivå får du ett intyg som beskriver innehållet i studierna. Om du har nått upp till en nivå motsvarande årskurs 9 (och läst svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap motsvarande årskurs 9) intygar skolan att du har förutsättning för studier på gymnasienivå.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta Elisabet Bylund, elisabet.bylund@kaggeholm.se, 08 560 222 06.

Kurser under året

Svenska som andraspråk
Vi behöver språket! För att kunna leva, bo och arbeta i Sverige behöver du kunna svenska. Därför använder vi mycket tid till att träna på svenska, använda svenskan och lära oss mer svenska. I det svenska samhället finns det mycket information, till exempel i förskolan och skolan, i vården, när vi söker arbete, när vi arbetar och i huset där vi bor. För att förstå informationen och veta vad och hur vi ska göra behöver vi kunna svenska. Allt handlar om språket! Vi vill hjälpa dig att lära dig mer!
Samhällskunskap
Språket är viktigt, men det är också viktigt att veta hur samhället fungerar. När många människor lever tillsammans behöver vi förstå varandra. Därför får du lära dig hur olika saker fungerar i Sverige. Vi pratar om demokrati och politik, men också om vad som uppfattas som rätt beteende i Sverige och i andra länder. Vi vill hjälpa dig att förstå hur samhället fungerar så att du själv kan ta ansvar för ditt och din familjs liv.
Engelska
I Sverige är det viktigt att kunna svenska, men det är också viktigt att kunna engelska. Därför får du studera engelska hos oss. Om du inte har läst engelska tidigare hjälper vi dig att lära dig från början.
Matematik
Matematik är också språk! Det är alltid bra att kunna räkna, men matematik handlar också om att lära sig svenska och att förstå olika saker i samhället (till exempel nyheter). Vi tränar på att räkna och på att lära oss språket som hör ihop med matematiken. Om du inte har läst matematik tidigare hjälper vi dig så att du lär dig.

Adress

Pingstkyrkan, Uppsala
S:t Persgatan 9

Lärare på utbildningen

Robert Wirehag

Robert Wirehag

Klassföreståndare

Elisabet Bylund

Elisabet Bylund

Biträdande rektor & SYV

Deltagaravgiften

Skolavgift    
Skolavgiften går till fika, gemensamma aktiviteter, teknik och försäkring. 
850 kr/termin
Kursavgift Allmän kurs
Kursavgiften går till material, studiebesök och aktiviteter.
800 kr/termin
Läromedel 500 – 1 000 kr/termin
   
Total kostnad per termin (utan läromedel) 1 650 kr/termin 
Specifikation
Specifikation
Skolavgift
Fika och gemensamma aktiviteter 700 kr/termin
Teknik 100 kr/termin
Försäkring 50 kr/termin
Kursavgift Allmän kurs Uppsala
Material 800 kr/termin
Läromedel 500 – 1 000 kr/termin
Total kostnad
Totalt per termin utan läromedel 1 650 kr/termin

Specifikationen visar hur avgiften normalt fördelar sig på olika kostnader. Fördelningen kan variera något från år till år på grund av löpande justeringar i kursupplägget.

Vill du läsa

Allmän kurs i Uppsala?