Praktik är en viktig del år två på TV-produktionslinjen, större delen av vårterminen befinner sig våra elever ute på olika arbetsplatser och skaffar sig värdefull erfarenhet för sin kommande karriär. Inom kort kommer du att kunna följa elevernas förehavanden ute i fält i praktikbloggen, men innan dess kan du läsa mer om vad de valt för typ av praktikplatser.