Själavårdsutbildningen

Behovet av själavård är stort. I en tid då många upplever att kraven och stressen ökar i samhället söker sig många människor till det själavårdande samtalet.

Själavårdsutbildningen vid Kaggeholms folkhögskola ger dig redskap att möta dina medmänniskor i samtal med utgångspunkt i den kristna tron. I en lugn och tillåtande miljö får du möjlighet att utöka och fördjupa din kunskap.

Utbildningen riktar sig till dig som har erfarenhet av själavårdande samtal i församling, samt till dig med mindre erfarenhet med en önskan att få utvecklas som själavårdare. Utbildningen är processinriktad och berör själva livet. Varje kurstillfälle innehåller undervisning, samtal i mindre grupper, andakter och kreativt skapande. Samtalsmetodik tränas praktiskt.

Föreläsningar och litteraturstudier varvas med samtal i en basgrupp där deltagarna delar sina personliga reflektioner kring kursinnehåll och teman. Basgruppen består av samma deltagare under samtliga av utbildningens kursveckor. Föreläsarna varierar och är erfarna inom de områden kursen berör (se teman).

Ansökan m.m.

När du söker utbildningen förbinder du dig att delta vid samtliga kurstillfällen och genomföra arbetsuppgifter i mellanperioderna. Din ansökan ska kompletteras med rekommendation från din församlingsföreståndare eller ordförande.

Utbildningen genomförs på Kaggeholms slott och startar 17.00 på torsdagen och avslutas med lunch 11.30 på söndagen vid varje utbildningstillfälle.

Själavårdsutbildningen har en lång tradition på Kaggeholms folkhögskola. Sedan utbildningen startade 1991 har 40 kurser genomförts och ca 600 personer deltagit sammanlagt. Utbildningen är en samverkanskurs mellan Pingst och Kaggeholms Folkhögskola.

Datum för 2018
Del 1: 6-9 september  2018
Del 2: 25-28 oktober  2018
Del 3: 31 jan-3 febr  2019
Del 4: 9-12 maj  2019

Varmt välkommen med din ansökan senast den 15 juni 2018.
Kontakt: Ingrid Svanell. 

KURSTILLFÄLLE ETT  | GRUNDLÄGGANDE SJÄLAVÅRD – Jag & Gud
5-8 oktober 2017

 • Självbild
 • Gudsbild
 • Vad är själavårdarens uppgift
 • Att vara en själavårdare
 • Vardagssjälavård
 • Tystnadsplikt och tystnadsrätt

KURSTILLFÄLLE TVÅ | JAG BLICKAR UT – Medmänniskan
16-19 november 2017

 • Integration- etnisk och generationsöverskridande
 • Utanförskap och främlingskap
 • Psykisk ohälsa
 • Hederskultur
 • Samtalsmetodik

KURSTILLFÄLLE TRE | ATT SLÄPPA TAGET
15-18 mars 2018

 • Döden
 • Sorg och förlust
 • Konflikt
 • Försoning
 • Kris och katastrof
 • Relationer
 • Sex & Porr

KURSTILLFÄLLE FYRA | ATT VÄXA & MOGNA SOM SJÄLAVÅRDARE
26-29 april 2018

 • Bön och bibelläsning
 • Skam och skuld
 • Lära och liv
 • Trons kris och utveckling

Utbildningslärare: Roland Stahre, Ingrid Svanell & Erika Jarander.

Hur gör jag för att söka?

För att kunna bli antagen till Själavårdsutbildningen behöver vi en ansökan som består av två blanketter:
1. Ansökningsblankett till Själavårdsutbildningen på Kaggeholm 
2. Rekommendationsbrev för sökande till Själavårdsutbildningen

Det är en god idé att skicka in din ansökan så snart du bestämt dig för att gå utbildningen eftersom antagning sker löpande. Du skickar din ansökan till ”Själavårdsutbildningen, Kaggeholms folkhögskola, 178 54 EKERÖ.”

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Har du generella frågor om skolan eller hur det fungerar med internat kan du vända dig till vår reception. Telefonnumret dit är 08-560 222 00 och har e-postadressen info@kaggeholm.se. Har du specifika frågor om utbildningen kan du kontakta Själavårdsutbildningens kursansvariga genom att fylla i formuläret nedan. Observera att detta inte är en formell ansökan till utbildningen.

Vad kostar det?

Undervisningen i sig är kostnadsfri eftersom kursen ges i folkhögskolans regi, men du som kursdeltagare står för omkostnader för kost och logi. Du bor i ett ljust och luftigt enkelrum i slottets huvudbyggnad eller flygel, och äter de flesta måltiderna på slottet (frukost och kvällsmat serveras i skolans matsal). Kostnaden för detta är 2 110 kronor per kursvecka.

Kontakta Ingrid för frågor eller funderingar.