Själavårdsutbildningen

Behovet av själavård är stort. I en tid då många upplever att kraven och stressen ökar i samhället söker sig många människor till det själavårdande samtalet.

Själavårdsutbildningen vid Kaggeholms folkhögskola ger dig redskap att möta dina medmänniskor i samtal med utgångspunkt i den kristna tron. I en lugn och tillåtande miljö får du möjlighet att utöka och fördjupa din kunskap.

Utbildningen riktar sig till dig som har erfarenhet av själavårdande samtal i församling, samt till dig med mindre erfarenhet med en önskan att få utvecklas som själavårdare. Utbildningen är processinriktad och berör själva livet. Varje kurstillfälle innehåller undervisning, samtal i mindre grupper, andakter och kreativt skapande. Samtalsmetodik tränas praktiskt.

Föreläsningar och litteraturstudier varvas med samtal i en basgrupp där deltagarna delar sina personliga reflektioner kring kursinnehåll och teman. Basgruppen består av samma deltagare under samtliga av utbildningens kursveckor. Föreläsarna varierar och är erfarna inom de områden kursen berör (se teman).

Ansökan m.m.

När du söker utbildningen förbinder du dig att delta vid samtliga kurstillfällen och genomföra arbetsuppgifter i mellanperioderna. Din ansökan ska kompletteras med rekommendation från din församlingsföreståndare eller ordförande.

Utbildningen genomförs i Jönköping, med start våren 2020 och startar 17.00 på torsdagen och avslutas med lunch 11.30 på söndagen vid varje utbildningstillfälle.

Sedan utbildningen startade 1991 har 40 kurser genomförts och ca 600 personer deltagit sammanlagt. Utbildningen är en samverkanskurs mellan Pingst och Kaggeholms Folkhögskola.

Datum för 2018-2019
Del 1: 25-28 oktober 2018
Del 2: 13-16 december 2018
Del 3: 21-24 mars 2019
Del 4: 23-26 maj 2019

Nästa kursuppstart är våren 2020 i Jönköping.
Kontakt: Ingrid Svanell. 

KURSTILLFÄLLE ETT  | GRUNDLÄGGANDE SJÄLAVÅRD – Jag & Gud

 • Självbild
 • Gudsbild
 • Vad är själavårdarens uppgift
 • Att vara en själavårdare
 • Vardagssjälavård
 • Tystnadsplikt och tystnadsrätt

KURSTILLFÄLLE TVÅ | JAG BLICKAR UT – Medmänniskan

 • Integration- etnisk och generationsöverskridande
 • Utanförskap och främlingskap
 • Psykisk ohälsa
 • Hederskultur
 • Samtalsmetodik

KURSTILLFÄLLE TRE | ATT SLÄPPA TAGET

 • Döden
 • Sorg och förlust
 • Konflikt
 • Försoning
 • Kris och katastrof
 • Relationer
 • Sex & Porr

KURSTILLFÄLLE FYRA | ATT VÄXA & MOGNA SOM SJÄLAVÅRDARE

 • Bön och bibelläsning
 • Skam och skuld
 • Lära och liv
 • Trons kris och utveckling

Utbildningslärare: Roland Stahre, Ingrid Svanell & Erika Jarander.

Såhär ansöker du till utbildningen

Hur gör jag för att söka?

För att kunna bli antagen till Själavårdsutbildningen behöver vi en ansökan som består av två blanketter:
1. Ansökningsblankett till Själavårdsutbildningen på Kaggeholm (KLICKA HÄR)
2. Rekommendationsbrev för sökande till Själavårdsutbildningen (KLICKA HÄR)

Det är en god idé att skicka in din ansökan så snart du bestämt dig för att gå utbildningen eftersom antagning sker löpande. Du skickar din ansökan till ”Själavårdsutbildningen, Kaggeholms folkhögskola, 178 54 EKERÖ.”

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Har du generella frågor om skolan eller hur det fungerar med internat kan du vända dig till vår reception. Telefonnumret dit är 08-560 222 00 och har e-postadressen info@kaggeholm.se. Har du specifika frågor om utbildningen kan du kontakta Själavårdsutbildningens kursansvariga genom att fylla i formuläret nedan. Observera att detta inte är en formell ansökan till utbildningen.

Vad kostar det?

Undervisningen i sig är kostnadsfri eftersom kursen ges i folkhögskolans regi, men du som kursdeltagare står för omkostnader för kost och logi. Du bor i ett enkelrum på Stiftsgården Marielund på Ekerö, och alla måltider serveras på plats. Kostnaden för detta är 2 960 kr per kursvecka.

Kontakta Ingrid för frågor eller funderingar. Nästa kursstart är våren 2020 i Jönköping.