Erik om tankarna innan intervjun med en medarbetare på ett svensk callcenter i Barcelona.

Så här gick tankarna efter intervjun.