Jag heter Jessica och studerar TV-produktion på Kaggeholm. Den här veckan är jag i Barcelona med klassen och gör reportage.

Jag har valt att göra ett nyhetsinslag om Cannabisindustrin i Barcelona. Jag fick för några veckor sedan veta att staden kallas för ”Cannabismecka” och ”det nya Amsterdam”, vilket gjorde mig nyfiken. I Barcelona är det lagligt att röka och odla egen Cannabis, något som snabbt blir uppenbart om du promenerar runt på stan. Du ser inte bara Cannabisklubbar och butiker i vartannat hörn, du kan inte gå 10 meter utan att näsan reagerar på den söta doften av Cannabisrök. Jag har varit i Barcelona fem gånger tidigare men hade ingen aning om deras öppna och legala drogkultur. Jag har därför bestämt mig för att filma och gör ett reportage om hur industrin ser ut. Jag vill ta reda på hur invånarnas rökvanor ser ut och varför de ställer sig positiva till att Cannabisbruk är lagligt.

Igår träffade och intervjuade jag tre Barcelonabor som röker regelbundet. De ser nästintill enbart positivt på att gräs är legalt och hävdar att det är en lindrigare drog än exempelvis alkohol. De poängterar även vikten av att skilja på bruk och missbruk. Före intervjun fick jag chans att besöka en Cannabisklubb, en så kallad coffee shop, där folk normalt köper sitt gräs. Det är nämligen olagligt att sälja Cannabis i Spanien, något klubbarna kommer runt genom att sälja medlemskap. En juridisk gråzon helt enkelt. Av Spaniens totalt 500 klubbar hittar man drygt 200 i Barcelona.

Idag ska jag kontakta organisationen ECAD (Europian Cities Against Drugs) och få ett utlåtande från dem i frågan. För att balansera inslaget känns det relevant att höra bådas sidor, både de som är positiva till legalisering och de som är emot. Syftet med inslaget är inte att ta ställning åt något håll, snarare problematisera och lyfta olika perspektiv.

Soliga hälsningar från en rökig stad!

Jessica Ekman, TV1