Om oss

Skolan ligger vackert belägen vid södra Björkfjärden i Ekerö kommun. Trots sitt något avskilda och natursköna läge är Kaggeholm mycket centralt beläget. Man når Brommaplan, T-banan till Stockholm City och Bromma flygplats på 30 minuter med bil. Bussturer avgår varje halvtimme vid tättrafik.

Sök till våra utbildningar nu

Om skolan

Pingst utbildning är huvudman för skolan, och ansvarar också för systerskolorna Dalkarlså folkhögskola utanför Umeå, Mariannelunds folkhögskola i Mariannelund och June folkhögskola (tidigare Viebäck) i Jönköping. Kaggeholm samverkar med ett stort antal rörelseinriktade folkhögskolor inom rörelseskolornas intresseorganisation, RIO. Skolan på Kaggeholm startade 1943, och verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler. Skolan har cirka 150 kursdeltatare vid moderskolan och lika många är knutna till skolans externa kurser. Ett femtiotal hel- och deltidsanställda arbetar inom anläggningen.

Kaggeholm har fem utbildningslinjer, allmän, bibel, media och musik, samt ett antal externa kurser. Mer information om dessa finner du under respektive rubrik på startsidan. Där hittar du också kontaktuppgifter till lärarna om du skulle ha specifika frågor. Som elev på skolan kan du välja mellan att bo i något av skolans internat, eller i någon av villorna som finns på området. Du kan förstås också, om du vill, välja att bo utanför skolan.

Att studera på Kaggeholm

Vanliga frågor

FAQ
Vem står bakom skolan?
Kaggeholms folkhögskola ägs av stiftelsen Pingströrelsens Skol- och Kursverksamhet, förkortat PSK, tillsammans med systerskolorna Dalkarlså folkhögskola utanför Umeå, June folkhögskola i Jönköping och Mariannelunds folkhögskola i Mariannelund.
Finns det några särskilda regler på skolan?
När många lever tillsammans måste den enskilde underordna sig det gemensamma bästa. Därför har vi följande regler: 1. Kaggeholms folkhögskola har nolltolerans för våld, hot om våld, förtryck, sexuella trakasserier eller andra typer av kränkningar. Kaggeholm står för en helt drogfri miljö. Det betyder att alkohol eller annan drog inte får förekomma inom Kaggeholms område. Om studerande bryter mot skolans regelverk, inkl. internatets, sker utredning där rätten till boende och studieplats omprövas. 2. Varje kursdeltagare har personligt ansvar för sina studier med obligatorisk närvaro på lektionerna. 3. Mellan 23.00 och 06.00 har alla rätt till ostörd sömn. 4. Praktiskt arbete motsvarande en timme/vecka skall fullgöras av varje kursdeltagare. Det praktiska arbetet är inriktat på städning av lektionssalarna och arbetet i slottsparken 2 gånger per år.
Hur söker jag till de olika utbildningarna?
På respektive linjesida finns en undersida med rubriken ”Ansök till …”. Där hittar du all nödvändig information om vad som gäller för just din linje (vissa utbildningar har till exempel antagningsprov), samt den generella ansökningshandlingen. Vill du se vad som gäller på samtliga linjer kan du gå till sidan kaggeholm.se/ansok.

Vad är folkhögskola?

FAQ
Vad är folkhögskola?
Folkhögskolan är en annorlunda skolform för vuxenutbildning inom folkbildningen. Vi utgår från dina egna behov, förkunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning. Det finns 150 folkhögskolor i Sverige. 107 av dessa är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. 43 folkhögskolor drivs av landsting och regioner.

Källa: www.folkhogskola.nu

Vad är skillnaden mellan folkhögskola och högskola/universitet?
Folkhögskolan ger inte några akademiska högskolepoäng. På vissa av folkhögskolornas kurser studerar man dock på eftergymnasial nivå och då krävs antingen fullgjorda 3 år på gymnasiet eller motsvarande eller grundläggande behörighet för högskolestudier. Yrkesutbildningar på folkhögskola En del yrkesutbildningar på folkhögskolan är ur studiemedelshänseende registrerade på eftergymnasial nivå, bland annat fritidsledarutbildningen, teckenspråkstolkutbildning, kantorsutbildning, dramapedagogutbildning, vissa journalistutbildningar med flera. Samarbete med universitet/högskola Några folkhögskolor har även samarbete med olika universitet. För en del folkhögskolor innebär samarbetet att högskolan examinerar vissa delkurser, för andra innebär det att högskolan efteråt tillgodoräknar vissa delar av folkhögskolekursen som högskolepoäng.

Källa: www.folkhogskola.nu

Kan jag få studiemedel för att studera på folkhögskola?
Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på folkhögskola. Studiemedel består av två delar: – studiebidrag (som du får) – studielån (som du måste betala tillbaka). Studiemedelsbeloppet beräknas per vecka. Du kan få studiemedel för studier både på heltid och deltid (50 eller 75 procent av heltid). Du kan även söka studiemedel för distansstudier. Du kan välja att enbart söka bidraget, att söka färre antal veckor bidrag och lån än maximalt, eller att söka färre låneveckor än bidragsveckor. Du kan dock inte få studiemedel för kortare tid än tre veckor. Observera att för de eftergymnasiala utbildningarna på folkhögskola, finns ingen nedre åldersgräns för att kunna ansöka om studiemedel.

Källa: www.folkhogskola.nu

Terminsavgifter

Boende & Mat

HT 2019
Internat (boende och frukost), lägst 11 000 kr
Internat (boende och frukost), högst 15 000 kr
Externat (endast fika & lunch)   4 200 kr

Gäller alla på skolan

Utflykter m.m. (gäller endast HT 2019)    200 kr
Gemensamma aktiviteter: utflykter, fika m.m. (gäller endast VT 2020) 2 100 kr
Teknik (IT, larm, lås)    700 kr
Försäkring      50 kr

Hitta din kurs hos oss

Ansök nu