Efter två års omarbetning finns nu återigen en bibellinje på Kaggeholm: nya Bibel+, som ersätter den tidigare linjen Bibel internationell, vänder sig till dig som vill utveckla din tro, bibelkunskap och ditt ledarskap samtidigt som du får tid för dina kreativa sidor inom media, musik eller dans.

BIBEL+ fokuserar också på samhälls- och kulturfrågor för att du bättre ska förstå den värld du ska agera i, samt kommunikationsfrågor för att du ska nå fram till människor. Inom utbildningen läser du förutom bibelkunskap också en vald inriktning: musik, dans eller media.

– Det är roligt att vi kan bygga samman våra specialiteter på det här sättet. Bibel, media, musik och dans tillhör vår spetskompetens. Och så får vi fortsätta den internationella inriktningen, säger rektor Per Håkansson.

Utbildningen är ettårig och innefattar också en studieresa till Tanzania.