Nu är det klart att Kaggeholms folkhögskola flyttar till Rörstrands slott bredvid Filadelfiakyrkan i Stockholm. Pingstskolorna har sedan tidigare fattat beslut om att man vill gå i den riktningen och på ett extra administrationsmöte i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm tisdagen den 12 juni fattade församlingen beslut om att gå vidare med ombyggnationer och anpassningar i kyrkan som behövs för att skolan ska kunna flytta in i slottet.

– Det här känns väldigt roligt, säger Clas Newman, rektor på Kaggeholms folkhögskola. Det här ger oss fantastiska möjligheter att förverkliga vår vision om att tillsammans med församlingsrörelsen jobba med utbildning och samhällsfrågor och på så vis vara med och utveckla samhället.

Tanken är att de olika verksamheterna tillsammans ska skapa en kreativ mötesplats mellan kyrka, folkhögskola och samhälle i hjärtat av Stockholm. Genom att samla skola, kyrka och event på ett ställe vill man skapa en dynamisk plats med liv och puls och samtidigt öka kontaktytan mellan samhället och rörelsen.

– Vi drivs av en gemensam vision om att få betyda något för vårt samhälle, säger Niklas Piensoho, föreståndare i Filadelfia Stockholm. Vi tror att en sådan här mötesplats kan bidra till att evangeliet blir mer känt, respekterat och tydligt i framtidens Sverige.

Arbetet med den gemensamma visionen har i hög grad tagit sin utgångspunkt i Pingströrelsens gemensamma framtidsbild, som handlar om hur rörelsen vill utvecklas framåt.

– Jag är väldigt glad för att Filadelfia och Kaggeholm på det här sättet är med och driver på för att förverkliga framtidsbilden, säger Daniel Alm, föreståndare för Pingströrelsen i Sverige. En så här central placering av Kaggeholm kommer också hjälpa skolan att förtydliga sin profil och öka   samverkan med alla våra församlingar i regionen. Vi glädjer oss över att vårt utbildningsarbete växer och utvecklas, avslutar Daniel Alm.