Hejsan. Jonas från TV2 här. Här kommer en liten rapport ifrån min långpraktik på Fremantle, Idol – som är Sveriges största musiktävling. Jag har rollen produktionsassistent och har varit med från början till slut. Arbetet har blandats med redaktionellt arbete och vara med ute på inspelning. När vi varit på kontoret har jag fått vara med överallt, sprungit massa ärenden, planerat scheman samt varit med och förbereda inspelningar som ska ske ute på inspelningsplats. Vid lugna dagar har jag passat på att följa med på innehållsmöten.

Första delen av min praktik bestod av ”kö-dagarna”. Tre större stopp i Malmö, Göteborg och Stockholm. Vi packade bilarna fulla och körde ner. Vi reste en eller två dagar innan inspelningsdag för att hinna förbereda allt. Idol är en megaproduktion och jag har träffat så mycket folk som är i branschen, allt från producenter, pressansvariga, fotografer och redaktionella medarbetare.

Det bästa med att vara prodass på en sån stor produktion är att jag har fått vara med överallt. Förutom min egen station med enklare fotografering så har jag fått slussa deltagare mellan juryn och synkar samt assisterat teamen. Under en av dagarna fick jag också vara ”juryass”, vilket innebär att sköta logistiken åt juryn och se till att de har allt dom behöver vid inspelningen. Jag har även suttit med vid djupintervjuer för de som fått en guldbiljett vilket har varit riktigt intressant.

Som prodass får man vara beredd på snabba ryck. Det saknas alltid något som måste åka och köpas eller någon som måste hämtas. Det är också ganska mycket fika, dryck och snacks som måste handlas till en sån här stor produktion.

Efter kö-dagarna så planeras slutaudition på kontoret. Scheman ska göras och ytterligare intervjuer sker. Nu sker kontorsarbete med allt vad det innebär – kaffe bland annat. Även här har jag funnit tillfällen att snacka med producenten och innehållsproducenten, vilket är intressant då det är mycket planering och manusskrivning för det här projektet.

Detta var en kortare sammanfattning på min berättelse i tre delar om min praktik. På återseende.

Jonas Hedqvist, TV2