Styrelsen för Kaggeholms folkhögskola har fattat beslut om kursutbudet för nästa läsår och då beslutat att inte ha kvar Danslinjen bland de kurser Kaggeholm ska erbjuda. Beslutet grundar sig inte i missnöje med Danslinjen utan är taget på ekonomiska grunder. En folkhögskola har begränsat med resurser och för att få helheten att gå ihop måste man göra prioriteringar.

För dem som är intresserade av dans och kristen tro kommer det finnas kvar en möjlighet att läsa Bibel Kreativ med inriktning mot dans. Bibel Kreativ är en utbildning för dig som vill stärka din tro genom fördjupning i bibel, teologi, församling, omvärld, mission och kreativa uttryck som media, musik eller just dans.

Utöver Bibel Kreativ kommer kursutbudet på skolan bestå av Allmän linje, Journalistlinjen, Musiklinjen och TV-produktionslinjen. Till detta kommer de samverkanskurser som inte är förlagda till skolan; ALT, Citykyrkans Bibelskola, Credoakademin, PROMIS, Teamträningsskolan och Testa Mission samt kortkurser som till exempel Själavårdsutbildningen.