Enligt Skolverket så hade 28% av de ungdomar som tog studenten våren 2017 inte fullständiga betyg efter examen. Det finns många olika sätt att ta igen det i efterhand. Det vanligaste man tänker på är komvux. Man kan läsa på plats och distans, men vi har ett jättebra alternativ som inte är känt bland så många. Sveriges folkhögskolor erbjuder allmän kurs.

Vad är allmän kurs?
Allmän Kurs är en utbildning för dig som inte är klar med gymnasiet. Här får du läsa ämnen som ger dig behörighet så att du kan läsa vidare på högskola eller universitet när du är klar hos oss. Läs mer här. 

Vem kan gå allmän kurs?
Alla som har ett svenskt medborgarskap och är över 18 år. Hos oss på Kaggeholm måste du även ha gått klart grundskolan (alltså slutat nian med fullständiga betyg). Det finns andra folkhögskolor som har allmän kurs på grundnivå.

Jag behöver bara läsa några kurser, hur länge måste jag gå? 
Det beror på hur många år du har gått gymnasiet och hur många kurser du behöver läsa in. Kontakta Cecilia för att få reda på hur länge du måste gå. Det kommer alltid vara minst ett år.

Är allmän kurs samma sak som komvux?
Nej det är det inte. Men det är ett bra alternativ till komvux.

Jag vill läsa allmän kurs på distans, kan man göra det hos er?
Nej tyvärr.

Jag vill läsa allmän kurs men har inget boende i Stockholm. 
Vi har ett internat du kan bo på hos oss. Kaggeholms Folkhögskola ligger på Helgö lite utanför Ekerö.

Är allmän kurs precis som att gå i gymnasiet? 
Nej, vi undervisar våra kurser genom olika teman. Det blir enklare, roligare och lättare att ta till sig. Till varje tema kommer en gästföreläsare och vi brukar även åka ut på studiebesök.

Har ni prov? 
Nej, vi har andra sätt att se hur mycket eleverna lär sig.

Hur bra svenska måste man kunna för att gå hos er? 
Vi tror att man ska ha gått SFI eller liknande för att klara våra studier. Men om du vill studera allmän kurs grundnivå på lätt svenska kan du gå på vår skola i Uppsala. Läs mer om den här. 

För att läsa mer om allmän kurs klicka här.