Elevinfo

Här hittar du som elev på skolan all information som du behöver. Allt från läsårstider till kontaktuppgifter. Om du inte hittar det på denna sidan får du gärna maila oss. Kontaktuppgifter till olika lärare och anställda finns under Kontakt.

Inlogg till Schoolsoft

Läsårstider 18/19

Höstterminen 2018
Start: Måndagen den 27 augusti 2018
Slut: Fredagen den 21 december 2018
Höstlov v 44, 29 oktober – 2 november

Vårterminen 2019 
Start: Måndagen den 7 januari 2019
Slut: Fredagen den 7 juni 2019
Sportlov v 9, 25 februari – 1 mars
Påsklov v 16, 15 april – 18 april
Lovdag 31 maj

Läsårstider 19/20

Höstterminen 2019
Start: Måndagen den 26 augusti
Slut: Fredagen den 20 december
Höstlov v 44, 28 oktober – 1 november

OBS! Kurserna Allmän Kurs City, Media och Musik startar måndagen den 2 september 2019 pga flytt.

Vårterminen 2020
Start: Måndagen den 7 januari
Slut: Fredagen den 5 juni
Sportlov v 9, 24-28 februari
Påsklov v 15, 6-9 april
Lovdag 22 maj

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs till receptionen.
Maila din sjukanmälan till sjuk@kaggeholm.se före kl 08.00.
GLÖM INTE att anmäla när du är frisk igen!

Antagningsprocessen

 

 

 

 

Rutinerna för hur antagningsprocessen ser ut skiljer sig lite mellan de olika utbildningarna. Se vad som gäller för den kurs du sökt under respektive kurs.

Generellt för ansökan till Kaggeholm
Vid ansökan bifogas

 • Personligt brev med motivering till linjeval.
 • Kopior av betyg från tidigare utbildningar och anställningar.
 • Personbevis
 • I ansökan ska två personer namnges ( ej släkt eller kompis ) till vilka skolan kan vända sig.
 • Skolans trivselregler accepteras genom underskrift av ansökan. Där ingår nolltolerans för våld, hot om våld, förtryck, sexuella eller andra typer av kränkningar. Där ingår även skolans krav på drogfrihet. Alkohol eller annan drog får inte förekomma på Kaggeholms område.

Varje ansökan som kommer till Kaggeholm inregistreras. Efter att verksamhetsledaren på respektive kurs studerat ansökningarna, kallas den sökande till intervju (Allmänna linjen och Bibel Kreativ) intervju/antagningsprov (Musiklinjen, Medialinjen). Viss hänsyn kan tas till dem som inte kan delta på den tid som anges. Antagningsbesked skickas via post. Där finns också information om skolstarten. Med beskedet följer en svarsblankett, där du får bekräfta om du antar platsen.

Allmän Kurs
För att söka till den allmänna kursen måste den studerande fylla 18 år under kalenderåret. Skolan kan anta en yngre deltagare än 18 år i form av individuellt program på uppdrag av deltagarens hemkommun.

Antagningsprocessen

Rutinerna för hur antagningsprocessen ser ut skiljer sig lite mellan de olika utbildningarna. Se vad som gäller för den kurs du sökt under respektive kurs.

Generellt för ansökan till Kaggeholm
Vid ansökan bifogas

 • Personligt brev med motivering till linjeval.
 • Kopior av betyg från tidigare utbildningar och anställningar.
 • Personbevis
 • I ansökan ska två personer namnges ( ej släkt eller kompis ) till vilka skolan kan vända sig.
 • Skolans trivselregler accepteras genom underskrift av ansökan. Där ingår nolltolerans för våld, hot om våld, förtryck, sexuella eller andra typer av kränkningar. Där ingår även skolans krav på drogfrihet. Alkohol eller annan drog får inte förekomma på Kaggeholms område.

Varje ansökan som kommer till Kaggeholm inregistreras. Efter att verksamhetsledaren på respektive kurs studerat ansökningarna, kallas den sökande till intervju (Allmänna linjen och Bibel Kreativ) intervju/antagningsprov (Musiklinjen, Medialinjen). Viss hänsyn kan tas till dem som inte kan delta på den tid som anges. Antagningsbesked skickas via post. Där finns också information om skolstarten. Med beskedet följer en svarsblankett, där du får bekräfta om du antar platsen.

Allmän Kurs
För att söka till den allmänna kursen måste den studerande fylla 18 år under kalenderåret. Skolan kan anta en yngre deltagare än 18 år i form av individuellt program på uppdrag av deltagarens hemkommun.

Intyg & behörigheter

Vid kursstarten informerar verksamhetsledaren och skolans SYO-ansvarige deltagarna på Allmän kurs om folkhögskolans plats i utbildningssverige; varför folkhögskolan finns, hur studier bedrivs och vilka möjligheter som finns att förbereda sig på folkhögskola för vidare studier samt om de regler som gäller när den studerande söker till högskola. En kurs om högskolans arbetsformer erbjuds avgångselever under det avslutande året.

Intyg efter genomförd kurs – Allmän kurs
Studierna bedrivs under 1-3 år beroende på förkunskaper. Efter genomförd kurs på gymnasienivå ges följande intyg; Ett intyg som innehåller de kurser/ämnen som har studerats och i vilken omfattning studierna har bedrivits d.v.s. hur många veckotimmar som varje kurs/ämne har förfogat över. Detta intyg innehåller också ett studieomdöme som är folkhögskolans konkurrensinstrument när man söker till vidare studier. Folkhögskolan använder en sjugradig skala

4 –      Utmärkt studieförmåga
3,5  –  Mycket god – Utmärkt studieförmåga
3     –  Mycket god studieförmåga
2,5  –  God – Mycket god studieförmåga
2     –  God studieförmåga
1,5 –   Mindre god – God studieförmåga
1    –   Mindre god studieförmåga

Ett grundläggande behörighetsintyg som omfattar följande gymnasiekurser: Svenska 1, 2 och 3; Engelska 5 och 6; Matematik 1 a, 1b; Naturkunskap 1a1; Samhällskunskap 1a1; Religionskunskap 1; Historia 1a1.
Särskild behörighet som omfattar följande gymnasiekurser; Matematik 2b; Naturkunskap 2; Psykologi 1.

Övriga kurser
Ett intyg som anger vilka kurser den studerande har deltagit i och i vilken omfattning studierna har bedrivits d.v.s. hur många veckotimmar varje kurs har förfogat över.

Allmän behörighet förutsätter
– att den studerande har tillgodogjort sig innehållet i de aktuella gymnasiekurserna (kärnämnen)
– att den studerande har bedrivit gymnasiestudier under sammanlagt tre år. På folkhögskola kan ett år ersättas med arbetslivserfarenhet.

Särskild behörighet förutsätter
– att den studerande har tillgodogjort sig innehållet i de aktuella kurserna.

Studieomdöme på allmän kurs respektive kursintyg på övriga kurser förutsätter
– att man har bedrivit studierna i normal omfattning d.v.s. att den studerande har varit närvarande minst 80% av kurstiden. (Längre sjukdomsperioder bedöms utifrån de speciella fallen)
– att arbetsuppgifterna har utförts på ett fullgott sätt.

Studiemedel från CSN

Som student kan du få studiemedel från CSN (bidrag och lån) för dina folkhögskolestudier från och med höstterminen det år du fyller 20 år, innan dess finns möjlighet att få studiehjälp. Via skolans reception kan du få hjälp med att ansöka om studiemedel. Ytterligare information om vad som gäller för just folkhögskola, komvux och gymnasium finns på Centrala studestödsnämndens (CSN:s) hemsida.

Boende & mat

En stor del av folkhögskolelivet utöver studierna är den sociala miljön, och där är internaten en viktig komponent. Som elev kan du välja att bo på skolan eller hitta eget boende, och väljer du att inte bo hos oss är det bra att vara ute i god tid eftersom det kan vara svårt att hitta bostad i Stockholm.

Att bo på skolan har sina fördelar, inte minst har du nära till undervisningen, men du kan också utnyttja det vackra läget med naturen in på knuten. Kostnaden för logi varierar mellan olika hus och rum beroende på storlek. Husen är utrustade med kök och sällskapsrum, och har tillgång till tvättstuga. Rummen är möblerade med säng, skrivbord och stol samt garderob/byrå.

Måltider serveras i skolans matsal med utsikt över Mälaren, och för internatselever ingår frukost, förmiddagskaffe och lunch måndag till fredag skoldagar i internatskostnaden. Kvällsmat serveras inte på skolan, men ett café finns där fika, matlådor och pajer säljs. För externatelever, de elever som väljer att ordna eget boende, är förmiddagskaffe och lunch obligatoriska måltider.

Är du vegetarian eller vegan så meddelas det vid skolstart.  Har du annan specialkost så krävs läkarintyg.

Kostnader

Att studera på folkhögskola är gratis, men kostnader för boende, mat, kurslitteratur, kopiering, internetuppkoppling via bredband, studieresor och obligatorisk olyckfallsförsäkring tillkommer. Medie- och musikelever betalar dessutom en materialavgift.

Som studerande kan du välja att bo på något av skolans internat eller att hitta eget boende. Kostnaden för logi varierar mellan olika hus och rum. Rummen är möblerade med säng, skrivbord och stol och garderob och/eller byrå. Pentry med kök finns på elevhemmen liksom tillgång till tvättstuga.

För externatelever är förmiddagsfika och lunch obligatoriska måltider. För de som bor på internatet ingår frukost, förmiddagsfika och lunch, måndag till fredag förutom under lovveckor. Kvällsmat serveras inte på skolan, men caféet som har öppet till klockan 15:00 måndag till fredag säljer enkelt fika och matlådor.

Mer information om kostnader och avgifter finns under varje linje.

Studeranderätt

 

Kaggeholms folkhögskola är medlem i Folkhögskolornas Studierättsliga Råd (FSR). Skolans studierättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studenternas rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor. Studerande är den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre). En kurs är en utbildning som rapporteras som folkhögskolekurs till Folkbildningsrådet.

1) Information innan den studerande är antagen

Mål med kursen: Information finns i första hand på skolans hemsida under respektive linjeflik.
Huvudmannens profil: Pingströrelsens Skol- och Kursverksamhet är huvudman för Kaggeholms folkhögskola. Måldokument för Pingströrelsens Skol- och Kursverksamhet (PSK) kan du läsa i PDF-format genom att klicka på länken intill.
Statens syfte: Som folkbildare har Kaggeholms folkhögskola till uppdrag att uppfylla folkbildningens fyra syften, formulerade av Folkbildningsrådet (FBR).

 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktighet i kulturlivet.

Kostnader under studietiden
Se respektive kursflik
Antagningsprinciper och antagningsprocess:
Se fliken Ansökan
Vilka intyg, behörigheter och studieomdömen som kan vara aktuella att erhålla på aktuell kurs:
Se fliken Att studera
– Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning: Se Policydokument för förstärkningsbidraget.
– Möjlighet till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska: Se Policydokument för förstärkningsbidraget.
– Former för studerandeinflytande: Se punkt 3 nedan, ”Deltagarinflytande och studeranderätt”.

Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan: Skolans drogpolicy finns formulerad  i dokumentet ”Absolut alkohol- och drogfri” som återges i sin helhet på sidan Drogpolicy i menyn till vänster. Skolan har också att systematiskt arbetsmiljöarbete, beredskapsplan samt kursguide.

2) Information vid kursstart

Kursansvarit lärares (verksamhetsledares) namn och kontaktuppgifter: Finns under respektive kursflik.

Kursplan och schema/arbetsplan: Information ges under första kursveckan genom verksamhetsledare.

Terminstider och ledigheter: Se fliken Elevinfo

Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen: Se ovan

Frånvaroregler: Muntlig och skriftlig information till kursdeltagarna.

Rapporteringssystem till t ex CSN: Information första kursveckan av kansliets personal.

Vad deltagarna själva ska tillhandahålla (litteratur, instrument, material et c): Deltagarna informeras första kursveckan av verksamhetsledare. Se ytterligare information om kostnader under punkt 4 nedan.

Tillgång och villkor för användning av utrustning och skolans lokaler: Deltagarna informeras första kursveckan av verksamhetsledare. Se ytterligare information om kostnader under punkt 4 nedan.

Etiska regler och ansvar vid användning av internet i skolans lokaler: Deltagarna informeras första kursveckan av IT-ansvarig.

Villkor för avstängning och avskiljande: Information finns under punkt 9 nedan ”Disciplinära åtgärder”.

3) Deltagarinflytande och studeranderätt

Studerandeinflytandet synliggörs bland annat genom elevråd och kursråd samt representation i skolans styrelse. Vid eventuellt missnöje bör man först vända sig till verksamhetsledare, rektor respektive skolans styrelse. Därefter kontaktas Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR) via fsr@folkbildning.net.

4) Avgiftsfri undervisning

I förordningen om statsbidrag till folkbildningen, §7, anges att undervisning vid folkhögskola ska vara avgiftsfri. Däremot kan skolan ta ut ersättning av de studerande för kost och logi, studieresor, studerandeförsäkring samt läromedel/material som skolan tillhandahåller.

Kaggeholm följer ovanstående regelverk och informerar tydligt om vilka kostnader som är obligatoriska vid deltagande i skolans kurser. En specifikation av kostnader kan lämnas på begäran med möjlighet att bedöma om det tillhandahållna materialet motsvarar avgiften.

5) Intyg

Kaggeholms folkhögskola har rutiner för intyg/omdömessättning. Den studerande informeras om villkor, om regler för studieomdömessättning och vilken uppföljning som sker under kurstiden. Studerande erhåller intyg/studieomdöme i anslutning till kursens avslutning om villkoren för intyg/studieomdöme är uppfyllda.

6) Om en kurs upphör eller ställs in

Om det finns risk att utlovad kurs inte kan genomföras, helt eller delvis, så informeras den sökande om det senast fyra veckor innan kursstart.

7) Utvärdering

Kaggeholms folkhögskola genomför olika typer av utvärderingar. Skolan ingår i en webbansluten utvärdering med ett stort antal folkhögskolor. Den obligatoriska delen av utvärderingen är kompletterad av en lokalt inriktad utvärdering. Styrelsen följer upp resultatet av dessa utvärderingar. Varje enskild kurs genomför utvärderingar som följs upp av verksamhetsledare och rektor. Alla utvärderingar genomförs anonymt, uppföljning och åtgärdspaket utarbetas efter avslutad termin och läsår.

8) Försäkringar

Skolan har en obligatorisk olycksfallsförsäkring för studerande på alla långa kurser. Olycksfallsförsäkringen gäller under skoltid och under fritid i hemlandet. Reseförsäkring vid resor utomlands är den studerandes eget ansvar. Vid praktik gäller skolans ansvarsförsäkring för de studerande. Kursdeltagaren har eget ansvar för att teckna hemförsäkring vid boende på internatet.

9) Disciplinära åtgärder

Disciplinära åtgärder är varning, avstängning och avskiljande. Om skolans ledning har stark misstanke om missbruk av droger så förbehåller skolans kurator / intendent och rektor sig rätten att inspektera internatens lokaler.

Varning För varning gäller att en kursdeltagare har alltför stor ogiltig frånvaro, mer än 20%, dvs frånvaro som inte beror på sjukskrivning eller annan av rektor godkänd frånvaro.  Ett annat skäl för varning gäller om elev aktivt överskrider skolans regelverk och trivselregler.  Ett tredje skäl gäller om personal eller studerande blivit utsatt för kränkningar.

Avstängning Ett beslut om avstängning innebär att den studerande under viss bestämd tid inte får delta i undervisning eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid skolan.  Rektor fattar beslutet.

Avskiljande Ett beslut om avskiljande innebär att deltagaren avskrivs från skolan. Innan detta sker ska den studerande ha blivit varnad av rektor. Beslut om avskiljande sker i samråd mellan verksamhetsledaren och rektor.

 

Ordningsregler

 

 

Kaggeholms folkhögskolas verksamhet bygger på en demokratisk värdegrund där vi tar hand om och respekterar varandra. Därför har skolan regler som gäller för alla studerande. I samband med att du blir erbjuden och tackar ja till en plats på någon av våra utbildningar binder du dig också vid att efterfölja dessa regler. Överträdelser leder till utredning och prövning där rätten till studie- och internatplats omprövas.

 

 1. Kaggeholms folkhögskola har nolltolerans för våld, hot om våld, förtryck, sexuella trakasserier eller andra typer av kränkningar. Kränkningar skall omedelbart föras vidare till skolans ledning.
 2. Kaggeholms folkhögskola är en helt drogfri miljö. Det betyder att alkohol eller andra droger inte för förekomma inom skolans område eller under aktiviteter som sker i skolans regi. Nykterhetsrörelsens drogpolicy gäller, vilket innebär att endast lättöl och lättcider får nyttjas. Se Drogpolicy.
 3. Kaggeholms folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Information om detta kan du läsa här.
 4. Varje kursdeltagare har ett personligt ansvar för sina studier med obligatorisk närvaro på lektionerna. Sjukanmälan görs till receptionen. Maila din sjukanmälan till sjuk@kaggeholm.se före kl 08.00. GLÖM INTE att anmäla när du är frisk igen.
 5. Mellan 23:00 och 06:00 har alla rätt till ostörd sömn.
 6. Praktiskt arbete motsvarande en timme per vecka skall fullgöras av varje kursdeltagare. Det praktiska arbetet är inriktat på städning av lektionssalarna samt arbete i slottsparken två gånger per år.

 

 

Drogpolicy

 

 

Vår skola vill erbjuda bästa möjliga undervisning i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Kaggeholms folkhögskola är en fristad från droger, därför accepteras inte innehav, bruk eller påverkan av droger över huvud taget och inte innehav, bruk eller påverkan av alkohol inom skolområde eller vid aktiviteter i skolans regi. Nykterhetsrörelsens drogpolicy gäller, det innebär att endast lättöl och lättcider får nyttjas.

Alkohol och droger orsakar inte bara skador och problem för den enskilde utan påverkar även studieresultat och hela skolans arbetsmiljö negativt. Alkohol- och drogfrihet ger ett skydd för dem som har haft problem och som riskerar återfall.

Vid rökning ska rökrutor och uppsatta askkoppar användas. Fimpning på marken eller i Mälaren är förbjudet, östra Mälaren är ett strängt vattenskyddat område och dricksvattentäkt för Stockholm. Rökning med vattenpipa är förbjudet.

Policyn bygger på en kombination av omtanke och stöd genom tydliga regler och konsekvenser. Skolan genomför regelbundna drogtester; slumpmässiga stickprov, test vid misstanke om droganvändning och test som uppföljning av tidigare tester.

Överträdelser innebär att skolans reglemente sätts i verket, vilket innebär samtal med verksamhetsledare, internatsföreståndare och rektor. Det ingår i rektors uppgift att vid kursdeltagares överträdelser av skolans regler tilldela varning och besluta om eventuell avstängning eller uppsägning från internatet. För den som är beredd att söka hjälp finns möjligheten att istället för avstängning teckna ett förbättringskontrakt.

Boende som sagts upp från internatet efter att ha brutit mot skolans drogpolicy kan som tidigast få plats igen ett halvår senare och då efter en särskild lämplighetsprövning.

Boende på internatet som tycker att skolan ställer för höga krav i detta avseende bör ordna eget boende.

/Kaggeholms styrelse, rektor, lärare och servicepersonal

Integritetspolicy

Utdrag ur vår Integritetspolicy som du hittar via länk nedan:

Offentlighetsprincipen
Skolan är inte en offentlig myndighet och har därför inte någon skyldighet att lämna ut information om verksamhet till allmänheten. Vi har inte heller de krav på arkivering som offentliga myndigheter har.

Personuppgiftsansvar
Skolan har personuppgiftsansvar för de som studerar på skolan. Den som har frågor kan alltid kontakta skolan via epost info@kaggeholm.se.

Behandling av personuppgifter – för sökande & kursdeltagare
Lämnande av personuppgifter är en förutsättning för att kunna söka till och delta i kurser. Den rättsliga grunden för skolans behandling av personuppgifter är allmänt intresse och rättslig förpliktelse. Vi sparar och behandlar personuppgifter för sökande och kursdeltagare för att kunna genomföra kurserna på bästa sätt, för god deltagaradministration och för att leva upp till krav på rapportering och arkivering.

De personuppgifter vi behandlar om kursdeltagare är:
– namn, personnummer, adress och e-post
– kontaktuppgifter till närmast anhörig
– studieresultat och studieorganisation som schema och gruppindelning
– skoluppgifter genomförda individuellt eller i grupp
– närvaro/frånvaro/sjukdom
– eventuella allergier
– eventuella funktiondsnedsättningar som deltagaren själv meddelat skolan och som ligger till grund för särskilt stöd
– i förekommande fall skriftliga varningar, resultat av drogtest, disciplinära beslut och förbättringskontrakt

Resterande del av vår integritetspolicy kan du läsa genom att klicka här.

 

 

Hitta information till lärare och anställda

 

Klicka här