I skrivande stund är det endast tre dagar kvar till Kaggeholms flyttgala som går av stapeln i Filadelfiakyrkan nu på lördag. Förberedelserna har varit igång sedan länge och vi går just nu in på de sista detaljerna för en storslagen kväll. Vi kommer minnas vår stolta historia men också blicka mot framtiden med tillförsikt.

En person som i allra högsta grad varit delaktig i beslutet att flytta är Clas Newman. Vi bestämde oss därför att kolla pulsen på skolans rektor inför lördagen.

Först och främst, hur känns det inför galan?
– Bra! Jag ser fram emot en heldag med både minnen och förhoppningar inför framtiden.

 Hur känns det att lämna Kaggeholm och Ekerö?
– Det är lite kluvet, å ena sidan känns det vemodigt att lämna en så fin plats, å andra sidan känns det spännande med det nya. Jag tror verkligen att det kommer bli så bra!

 Berätta lite kort om beslutsprocessen. Hur gick diskussionerna?
– Det är drygt två år sedan beslutet togs om att flytta skolan. Drivkraften bakom beslutet var en önskan om att få en mer central placering av skolan för att göra den mer tillgänglig och öka möjligheterna till samspel med församlingar och andra samhällsaktörer.

Vad blir den största utmaningen?
– Jag tror vi är mitt i den största utmaningen. Det handlar om hela omställningsprocessen med försäljning, iordningställande av nya lokaler och att få allt att klaffa. Det är en utmaning!

 Vad ser du mest fram emot?
– Jag ser fram emot nästa år, när vi är på plats i de nya lokalerna och en delvis ny skola börjar ta form. Det ska bli spännande.

Hur har reaktionerna varit efter att ni kommunicerade att skolan kommer flytta?
– Det finns förstås de som beklagar att vi lämnar Kaggeholm, men de allra flesta reaktionerna har faktiskt varit positiva och nyfikna. Det verkar vara många som tycker det är spännande med en skola med långa traditioner som vågar satsa och tänka nytt.

Vi vill avslutningsvis åter uppmana alla att ta sig till Filadelfiakyrkan nu på lördag. Det fritt inträde och öppet för alla.

August Spångberg, Content 1