Till hösten tar Johan Winbo över ansvaret för Kaggeholms bibelskola: Bibel Kreativ. Här berättar han om hur han ser på bibelskolan.

Blir det några förändringar i kursupplägget till nästa läsår?

– Vi vill fokusera på bibelläsandet. Vi ser i flera undersökningar att bibelläsandet har minskat kraftigt. Detta har utmanat oss att erbjuda ett helt spår där vi lär oss olika modeller för bibelläsande och hur vi tolkar skriften. En annan sak är att vi kommer samarbeta med Citykyrkan (IBIOS) och få del av deras erfarenheter om det karismatiska livet. Vi lär oss där inte bara teologin om tex den helige ande, vi lär känna honom på riktigt genom att spendera tid för detta.

Vad bevaras?

– Vi kommer ha kvar resan såklart, det ser vi som väldigt viktigt; att få se andra perspektiv och det äventyr det innebär att möta en annan kultur. Kreativiteten tycker vi också är viktig. Vi tror att det är bra att få uttrycka sin tro genom kreativa uttryck. Detta ger ett vidgat perspektiv hur man kan gestalta tron på olika sätt

Vilka är de viktigaste tankarna bakom det nya upplägget?

– Det är att dels möta dagens behov av bibelläsning som jag nämnde tidigare, men också att vara en bibelskola för alla. Jag vill verkligen skicka en utmaning till dig som kanske är mitt i livet och undrar just nu om det finns något mer. Kanske du ska avsätta ett år för att lyssna in Guds nästa fas i ditt liv

Vem är er målgrupp?

– Vi vill som sagt vara en bibelskola för alla. Jag tror att alla behöver gå bibelskola. Gud gör så mycket saker i våra liv när vi avsätter ett år för honom. Både enskilt men även tillsammans i grupp. Vi lär oss uttrycka vår tro på ett nytt sätt.

Vad är det viktigaste med en bibelskola?

– Det är att bli förankrad i sin tro. Lära sig sin bibel. Bibeln är Guds levande ord, genom hans ord lär vi oss att se på vad han vill med våra liv istället för våra omständigheter. Du kommer lära dig om samhället vi lever i, lära dig ett uttryckssätt genom dans, musik eller media. Inget av detta betyder något om man samtidigt inte lär känna Gud, men vi tror att man kan kombinera båda dessa saker

Varför ska man gå Bibel Kreativ?

– Jag vill vända på frågan; varför inte? Vad är det som hindrar dig att avsätta ett år för att lära känna Gud djupare?