Läs en bibelkurs på distans

Bibeldistans eller ”Alla kan läsa Bibeln” är en webb-baserad utbildning med målsättningen att ge redskap för att du själv bättre ska kunna läsa och förstå Bibeln. Målsättningen är att du efter kursen fått en fördjupad kunskap i den bibelbok du studerat och samtidigt tränat dig i att läsa och tolka en bibeltext på ett sunt och beprövat sätt.

Att stärka bibelläsandet

Alla undersökningar visar att bibelläsandet minskar, vilket oroar eftersom Bibeln är den viktigaste källan för att förstå den kristna tron. Några av orsakerna till detta är att Bibeln av många uppfattas som gammal, förlegad och svår att förstå. Vi tror att ”Alla kan läsa Bibeln” med sitt pedagogiska grepp kan hjälpa till att göra Bibeln mera begriplig och lättillgänglig, utan att för den skull förenkla alltför mycket. Bibeln är komplex! Materialet gör att du som kursdeltagare får hjälp att närma dig texten och hitta ett sunt och beprövat sätt att förstå och tolka bibeltexten in i vår kultur.

Målsättningen är att kursen ska ge redskap för varje deltagare till att själv läsa och förstå Bibeln. Undervisningsmaterialet ska få deltagarna att själva brottas med texten, tolka den och förstå vad den säger in i samtiden på ett sådant sätt att den är trovärdig med textens intention.

Läsförebilder

Bibelstudiemetodiken bygger på tio läsförebilder som hjälper dig att närma dig texten från olika perspektiv. Läsförebilderna vävs in i bibeltolkningens tre huvudsteg:

  1. Observera vad som står i texten.
  2. Tolka vad texten betydde för läsarna.
  3. Tillämpa texten in i den egna samtiden och kulturen.

Frågor & funderingar?
Maila Samuel Klintefelt.
076-5470913

Vad är tanken med Bibel Distans?

Bibel Distans ska ge redskap för varje deltagare till att själv läsa och förstå Bibeln. Undervisningsmaterialet ska få deltagarna att själva brottas med texten, tolka den och förstå vad den säger in i samtiden.

Hur ska Bibel Distans fungera?

Genom att titta på undervisning via webb och sedan jobba med övningshäften får deltagarna lära sig hantverket att läsa Bibeln utifrån dessa tre steg;

Observera vad som står i texten.
Tolka vad texten betydde för läsarna då och skapa en tolkning av detta in i vår egen tid.
Tillämpa texten in i vår egen samtid och mitt eget liv.

Olika bibelböcker

Vi kommer systematiskt jobba oss igenom olika böcker för att öka kunskapen för varje enskild Bibelbok. Bibelläsandet blir därmed en kombination av Bibelfördjupning av enskilda böcker och att praktiskt lära sig hur man ska tolka Bibeltexten. I grundkursen jobbar vi med Filipperbrevet.

Vilka kan gå Bibel Distans?

Distansbibelskolan är till för den lokala församlingen men kan också fungera för enskilda personer som själva vill fördjupa sig. Vi tror dock att det bästa sättet att jobba med materialet är i en bibelgrupp/husgrupp där det finns en ledare som kan hålla ihop kursen.

Hur bibelkursen går till

Varje kurs bygger på att man läser en enskild bibelbok. Bibelläsandet blir därmed en kombination av Bibelfördjupning av en bibelbok, och att praktiskt lära sig hur man ska tolka Bibeltexten. Man börjar med en grundkurs där själva metodiken ges extra mycket tid. I grundkursen kan man välja mellan Filipperbrevet och Efesierbrevet. Grundkursen löper under 10 veckor. För övriga bibelböcker kan kursens längd bero på bokens omfång.

Vi tror att det bästa sättet att jobba med materialet är i den lokala församlingen som en kvällsbibelskola, eller i en bibelgrupp/hemgrupp där det finns en ledare som håller ihop kursen. Man träffas en kväll i veckan under 10 veckor. Detta sker då som en samverkanskurs mellan den lokala församlingen och Kaggeholms Folkhögskola. Vi kallar då materialet ”Alla kan läsa Bibeln”.

Distans eller i församling

Du kan också läsa den individuellt som folkhögskolekurs på distans och kallas då Bibeldistans. Det som krävs då är att du läst grundskola. Tanken är att du ska kunna läsa detta vid sidan om ordinarie arbete. I dagsläget kan man inte läsa på heltid. Man ska vara medveten om att kursen kräver egen drivkraft och viss vana med egna studier eftersom du gör arbetet ensam. Som enskild student har du löpande kontakt med ansvarig lärare och redovisar genom att lämna in studieuppgifter.

All undervisning sker genom att du får läsa studiehandledningen, och se på förinspelade undervisningsfilmer som laddas ner från en hemsida. Man arbetar sedan i ett övningshäfte, där uppgifterna är utformade för att du som deltagare själv ska utmanas att tänka efter och förstå vad du läser.

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta Samuel.