Efter ett sent avhopp, då en av våra basister i årskurs två kommit in på Musikhögskolan i Malmö behöver vi fylla basistplatsen. Vi mixar ensembler mellan båda årskurserna. Är du eller någon du känner intresserad? Kontakta då Hasse Johnzon via e-postadressen hasse.johnzon@kaggeholm.se.

Ansökningshandlingar hittar du här:

Ansökningsblankett Kaggeholms folkhögskola 2014-2015

Kompletterande ansökningsblankett Musiklinjen 2014-2015

Referensbrev Kaggeholms folkhögskola 2014-2015